Vil laste om olje fra Russland i Kirkenes

Sør-Varanger kommune ønsker å laste om olje fra russiske tankskip i Kirkenes. Tanken er blant annet at det da kan stilles høyere krav til standarden på oljetankerne som trafikkerer norskekysten.

Sør-Varanger kommune ønsker å laste om olje fra russiske tankskip i Kirkenes. Tanken er blant annet at det da kan stilles høyere krav til standarden på oljetankerne som trafikkerer norskekysten. Kommunen har sendt en søknad til Statens forurensningstilsyn. I søknaden heter det blant annet at Kirkenes Havn har fått henvendelser fra flere interessenter som vil starte med omlasting av olje fra russiske tankere og til andre tankskip. NTB

Les hele saken med abonnement