OLF varsler ny vekst i olje

Oljeinvesteringene går ned de neste to årene, etter rekordåret 2009. Men fra 2012 øker investeringsnivået igjen.

Publisert:

Oljeindustriens Landsforening (OLF) er forsiktig optimistisk når organisasjonen oppsummerer fremtidsutsiktene for Norges største næring i sin ferske konjunkturrapport. Norsk oljenæring har klart seg bedre gjennom finanskrisen enn konkurrentene internasjonalt, og har samtidig bidratt til å dempe virkningene av krisen i norsk økonomi.

På tross av forventet nedgang de to neste årene, som allerede viser seg i stadig mer slunkne ordrebøker for leverandørindustrien, vil vi raskt se nytt lys i enden av tunnelen. Og selv med den midlertidige nedgangen, tror OLF at investeringene hvert år i hele femårsperioden fra 2009 vil ligge på over 100 milliarder kroner. Det er historisk høyt.

Usikkerhet.
Men OLFs fagsjef for økonomi, Bjørn Harald Martinsen, understreker at usikkerheten i prognosene er store. Investeringsanslagene er basert på en oljepris på 70 dollar fatet. Blir oljeprisen vesentlig lavere, vil oljeselskapene trolig utsette eller kansellere enda flere prosjekter på norsk sokkel enn det de allerede har gjort. Tar det lengre tid enn forventet før verdensøkonomien igjen begynner å få mer normale vekstrater, vil dette også slå ut negativt.
OLF er også bekymret for utsiktene for norsk oljenæring på lengre sikt. Det tar opptil 15 år fra funn til produksjonsstart, og til tross for høy leteaktivitet, er det de siste ti årene bare gjort mindre funn. Funnene som er gjort i denne perioden tilsvarer bare 30 prosent av det som er blitt produsert.
OLF setter mangelen på storfunn i sammenheng med at det de siste 15 årene ikke er åpnet for leting i nye områder, og understreker derfor behovet for nye og lovende letearealer. For OLF-sjef Per Terje Vold, står Lofoten og Vesterålen øverst på ønskelisten.
Les flere E24-nyheter

Publisert: