Lagmannsretten: Vindkraft-motstandere slipper å betale for rettslig strid

Organisasjonen Nei til vindkraft mener de bør slippe å betale sakskostnader på én million kroner etter et rettslig tap. Nå har lagmannsretten sagt seg enig.

KAMPEN MOT VINDMØLLENE: Motstandere av vindkraftanlegget på Haramsøya.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Organisasjonen hadde som mål å stoppe utbyggingen på Haramsfjellet utenfor Ålesund og gikk rettens vei. Dette førte imidlertid ikke fram i Møre og Romsdal tingrett, og organisasjonen ble dømt til å betale saksomkostningene på nær én million kroner.

Nå har Frostating lagmannsrett opphevet tingrettens pengekrav, med utgangspunkt i Århuskonvensjonen. Den stiller krav om at allmennheten skal ha mulighet til rettslig prøving av miljøspørsmål uten at dette er uoverkommelig dyrt.

Organisasjonens mener dette er en viktig og prinsipiell seier for prøving av miljøsaker.

– Det har vært hardt arbeid og mye motgang, men denne avgjørelsen viser at det var verdt det. Sammen med bidragsytere og støttespillere over hele landet, kan vi i dag glede oss over lagmannsrettens anerkjennelse av rollen som allmennheten og organisasjoner spiller i miljøsaker, sier leder Lisbeth Marie Austnes.

Tingretten skal nå behandle sakskostnadsspørsmålet på nytt.

Publisert:

Her kan du lese mer om