EU åpner for at gass kan merkes som «grønt»

Energikrisen kan føre til at gass og atomkraft blir klassifisert som «bærekraftig». Det kan føre til at energiinvesteringer gjøres på feil sted, mener Greenpeace-leder.

Troll-plattformen leverte gass for over en milliard kroner i løpet av døgnet oljefondssjefen og Equinors nye finansdirektør var på besøk i midten av oktober.
Publisert:

EU-landene er splittet i synet på om gass og atomkraft er en del av det grønne skiftet.

Nå har EU-kommisjonen fått i oppgave å avgjøre om atomkraft og gass er en såkalt grønn bærekraftig investering. Gass og atomkraft kan i så fall bli innlemmet i EUs taksonomien. Det var Klima og Energi som omtalte saken først.

Det vil si at gass kan bli et såkalt «bærekraftig investeringsobjekt».

Flere land krever at EU tar en avgjørelse snarlig. Bakgrunnen er energikrisen i Europa som blant annet har ført til skyhøye gasspriser.

Lukrativt for Norge og Equinor

Norge er den nest største leverandøren av gass til EU-landene, etter Russland.

I september solgte Norge gass for rekordhøye 48,7 milliarder kroner – stort sett til EU og Storbritannia.

Onsdag denne uken meldte Equinor om mer enn tidoblet resultat i tredje kvartal. Grunnen til de enorme inntektene er blant annet på grunn av skyhøye gasspriser. Nå lar den norske giganten olje ligge, for å øke gassleveransene til Europa.

På spørsmål om hva klassifiseringen kan bety for Equinor, svarer talsperson Magnus Frantzen Eidsvold at «gass spiller en viktig rolle til at EU skal nå sine mål både knyttet til energiomstilling og forsyningssikkerhet på en effektiv måte».

– Det stramme gassmarkedet i høst har demonstrert behovet for regulerbare energikilder i tillegg til fornybar, sier Eidsvold til E24.

– Videre vil produksjon av blått hydrogen, og etter hvert grønt hydrogen, kunne bli et viktig bidrag i overgangen til et avkarbonisert energisystem, sier han.

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener gass kan føre til at energiinvesteringer gjøres på feil sted.

Miljøbevegelsen reagerer

– Om gass klassifiseres som «miljømessig bærekraftig», er det en grønnvaskingsseier for lobbyistene i fossilindustrien og enkelte land i Øst-Europa, sier leder av Greenpeace Norge, Frode Plyem til E24.

Greenpeace har sammen med over 200 forskere protestert mot å gjøre gassen grønn.

Plyem mener at man risikerer at energiinvesteringer gjøres på feil sted, og at energiomstillingen vil gå saktere dersom gass blir regnet som grønt.

– Norsk industri og norske politikere må se fremover uavhengig av hvordan gass klassifiseres. Rent økonomisk er det allerede en stor økonomisk risiko knyttet til stø kurs på fossilt. Denne risikoen vil fortsette å øke dramatisk, også på gass, sier han.

– Jo lenger vi venter, jo dyrere blir omstillingen, sier Plyem.

Gassco: – Bidrar til redusert utslipp

– Gass bidrar til redusert utslipp ved at gass erstatter kull i markedene der gassen distribueres, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco.

De driver gassleveransene fra norsk sokkel og ut i Europa.

– Ett eksempel er gassrøret fra norsk sokkel til Polen, som er underutbygging og ferdigstilles neste år. Når denne gassen leveres til markedet, kan utslipp i Polen reduseres med 70 millioner tonn CO₂ da gass erstatter kull. Til sammenligning er Norges totale utslipp 50 millioner tonn CO₂.

– Langsiktige leveranser av norsk gass vil bidra til å redusere Europas CO₂ utslipp og vil gi store inntekter Norge.

Les også

Klimaministeren om energikrisen: – Vi kommer oss ikke unna uten mer vind

Publisert:

Her kan du lese mer om