Maria skal leve i 30 år

Slik skal de få opp 120 millioner fat.<br>

Publisert:

Slik skal de få opp 120 millioner fat. Wintershall har nå spikret den endelige løsningen for Maria-funnet fra 2010. Som Offshore.no skrev tidligere i år, blir løsningen en subesea tie-back for å hente opp olje og gass. Starter om fem år Under NOC-konferansen i Stavanger bekreftet selskapet den endelige avgjørelsen om å knytte funnet mot Kristin 22 kilometer unna. Utbyggingen består også i tilknytning til Heidrun for vann, gass mot Åsgard B via Tyrihans. Plan for utbygging og drift blir levert neste sommer og Maria skal etter planen leve i mellom 20 og 30 år. First oil blir i 2018. Funnet blir bygget ut med fire produksjonsbrønner og to brønner for vanninjeksjon. Maria anslås å inneholde cirka 120 millioner fat utvinnbar olje og om lag 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Maria vil produsere i 20 til 30 år. Hvor stort er Skarfjell? Wintershall er også operatør for de spennende funnene Skarfjell og Grosbeak i Nordsjøen. Skarfjell ble i år bekreftet til å være mellom 60 og 160 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Men partner Cairn Energy, tidligere Agora, har jekket opp tallene og anslår nå ressurser på mellom 74 og 235 millioner fat. Når det gjelder Grosbeak er dette på størrelse med Skarfjell, ifølge Winterhalls beregninger. Disse to funnene kan bli et senter for ny produksjon i regionen her, fordi det er påvist betydelige ressurser her de seneste årene. Funn i området Astero (Statoil) – 39 millioner fat Titan (RWE Dea) – 5,6-12,5 millioner fat Grosbeak (Wintershall) – 50-195 millioner fat Skarfjell (Wintershall) – 60-160 millioner fat Peon (Statoil) – 15-30 milliarder Sm3 gass Agat (VNG) – 3-8 milliarder Sm3 gass Afrodite (Eni) – ressursestimater ikke oppgitt – Alle utbyggingsløsninger for Skarfjell er fortsatt på bordet. Det handler nå om å avklare størrelsen på funnet, sa Bernd Schrimpf, Managing Director i Wintershall Norge under NOC. Borer Solberg Selskapet har store planer for videre leting på norsk sokkel, etter at de overtok operatørskapet på Brage fra Statoil. Snart skal de i gang med avgrensningsbrønn på Rodriguez-funnet i lisens 475 i Norskehavet. Operatøren har så langt anslått funnet til å være mellom 19 og 126 millioner fat oljeekvivalenter. Wintershall er operatør med en 50 prosents andel. Partnere er Faroe Petroleum med 30 prosent og Centrica med 20 prosent. Det er bestemt å bruke Borgland Dolphin til boringen av Solberg-prospektet, som vil gi flere svar på hvor stort Rodriguez er. Solberg er planlagt boret som en vertikalbrønn med totaldybde på cirka 3.465 meter og et sidesteg på 3.750 meter. Det er beregnet at det vil ta 105 dager ved funn.

Les hele saken med abonnement