Oljeprosjektene sprekker mindre enn tidligere: «Kun» 75 milliarder kroner mer enn anslått

– Det er forholdsvis få prosjekter med kostnadsoverskridelser, ifølge Oljedirektoratet. De har sett på 66 utbygginger på norsk sokkel. 17 prosent av prosjektene sprekker med mer enn 20 prosent.

Goliat-feltet er blant utbyggingene som har fått økte kostnader. Men trenden på norsk sokkel er at oljeselskapene treffer bedre og bedre på sine anslag.
Publisert: Publisert:

Oljedirektoratet (OD) har gått igjennom 66 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel over 11 år.

Funnene ble presentert i dag, fredag.

– Gjennomgangen viser at de fleste av prosjektene ender opp med utbyggingskostnader i samsvar med estimatene angitt i PUD (plan for utbygging og drift, red.anm.). Det er forholdsvis få prosjekter med kostnadsoverskridelser, ifølge OD.

Yme og Goliat

Utbygginger på norsk sokkel har tidligere fått mye oppmerksomhet på grunn av relativt store overskridelser. Dette har vært gjeldende for både Yme, Goliat og flere andre prosjekter. Men det har visstnok blitt bedre, ifølge rapporten.

– De siste årene er det færre prosjekter med kostnadsoverskridelser enn tidligere. En viktig årsak til dette er at rettighetshaverne har utført tilstrekkelig grundig tidligfasearbeid før sanksjonering av prosjektet, heter det.

Les også

Riksrevisjonen slakter Petroleumstilsynet: – Avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, og reagerer ikke når det er behov

Det er også andre årsaker til at det ser bedre ut i dag.

– Markedsutviklingen etter oljeprisfallet har bidratt positivt da det har vært bedre tilgang på ressurser og kapasitet hos leverandørene sammenlignet med årene før, ifølge OD.

Det kommer videre frem at i overkant av 80 prosent av prosjektene i utvalget har endt opp med kostnader innenfor usikkerhetsspennet i etstimaet, eller lavere. Det er oftere at plattformutbygginger blir dyrere, sammenlignet med undervannsutbygginger.

75 milliarder kroner mer

– Plattformutbygginger er erfaringsmessig mer utfordrende og flere av disse har kostnadsoverskridelser. Likevel viser gjennomgangen at 71 prosent av disse prosjektene ender opp med eller er i ferd med å bygges ut i henhold til kostnadsestimatene, skriver direktoratet.

Men selv om de aller fleste prosjektene går etter plan, blir det store beløp på prosjektene som ikke klarer seg. Ifølge rapporten er det 17 prosent av prosjektene som får en kostnadsoverskridelse på mer enn 20 prosent av anslaget i utbyggingsplanen.

Alle 66 prosjektene sett samlet, gir totalt 75 milliarder kroner i økte kostnader. Det er en samlet økning i kostnadene på om lag åtte prosent.

Les også

Tar ikke Enis forklaringer for god fisk: Nå skal Petroleumstilsynet ut for å sjekke Goliat-plattformen selv

Likevel viser rapporten at det ser bedre ut de siste seks årene sammenlignet med de seks første årene.

– En sammenligning av prosjekter godkjent i perioden 2007 til 2012 og i perioden 2013 til 2018 viser at prosjektgjennomføringen de siste årene går bedre enn tidligere. Prosjekter godkjent de senere årene treffer kostnadsestimatet bedre, og det er færre prosjekter med kostnadsoverskridelser, ifølge Oljedirektoratet.

Det var verre før

Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til de prosjektene som ikke er fullført ennå.

Samtidig viser direktoratet til at det samlet sett for prosjektene før 2013 er en økning på om lag 115 milliarder kroner i forhold til estimatet i PUD.

– Dette utgjør 24 prosent økning. Av disse er det åtte prosjekter som har endt opp med kostnadsoverskridelser, ifølge OD.

De feltene er Vega og Vega Sør, Valhall Videreutvikling, Skarv, Yme, Goliat, Brynhild, Jette og Martin Linge.

– Av disse har Martin Linge enda ikke startet produksjon og Yme ble avsluttet uten å bli fullført. To prosjekter i denne perioden har redusert kostnadene med mer enn 20 prosent: Troll P-12 og Troll B gassinjeksjon, heter det.

Publisert: