Fersk rapport om havvind: Enorme muligheter i Nordsjøen

En fersk rapport anslår at Norge og nabolandene kan bygge ut enorme mengder havvind i Nordsjøen. Men da må Norge gi målrettet støtte til å bygge opp en leverandørkjede, og styrke kraftnettet til Europa.

STORE MULIGHETER: Norge kan bygge ut 30 gigawatt havvind frem mot 2050, anslår en rapport som BVG Associates har laget for Wind Europe. Det tilsvarer 75 ganger kapasiteten på Equinors britiske havvindpark Dudgeon.
Publisert:

Tirsdag legger vindbransjens organisasjon Wind Europe frem rapporten «Vår energi, vår fremtid» i København.

Rapporten er laget av BVG Associates på oppdrag fra organisasjonen, og peker på hvordan havvind kan hjelpe Europa med å nå klimamålene frem mot 2050.

Rapporten er en oppfølging av EU-kommisjonens plan «A Clean Planet for All», som satte en ambisjon om at Europa skal bli karbonfritt i 2050 og anslår havvindutbygginger på mellom 270 og 450 gigawatt vindkraft frem til da.

Les også

Skaper titusenvis av havvind-jobber: – En av vår tids største muligheter

Trenger 1.100 Dudgeon-prosjekter

Dette vil være en enorm oppgave for utbyggere og leverandører i bransjen, siden det så langt bare er bygget ut under 20 gigawatt havvind i Europa.

For å sette dette i sammenheng: for å bygge ut en kapasitet på én gigawatt må du bygge ut mer enn to ganger Equinors britiske havvindprosjekt Dudgeon på 0,4 gigawatt (402 MW), som kostet 12,7 milliarder kroner å bygge ut.

Du trenger mer enn 1.100 prosjekter av Dudgeon-størrelse for å komme opp i den kapasiteten som den europeiske vindbransjen ser for seg i 2050.

I den norske delen av Nordsjøen kan det bygges ut hele 30 gigawatt havvind, ifølge rapporten. Det tilsvarer 75 ganger Dudgeons kapasitet.

Dette potensialet er også i tråd med norske anslag. Hovedscenarioet i en rapport fra NTNU-senteret Norwegian Centre for Energy Transition Strategies i juni var at det kan bygges ut hele 42 gigawatt i Nordsjøen innen 2050.

Så langt ligger Norges naboland langt foran, for Norge har ennå ingen havvindparker.

Les også

Dogger Bank kan måle seg med verdens største oljeprosjekter: – En håndsrekning til leverandørene

Krever enormt mange prosjekter

Vindbransjens visjon er å bygge ut hele 380 gigawatt havvind i Nord-Europa, og 70 gigawatt i Sør-Europa. Det største potensialet for havvind er i Nordsjøen, hvor det kan bygges ut 212 gigawatt havvind innen 2050, ifølge organisasjonen.

Dette vil kreve hundrevis av havvindprosjekter til mange milliarder hver.

Det blir i dag bygget ut rundt tre gigawatt havvind årlig i Europa, men vindbransjens planer tilsier at dette vil kunne komme opp i syv gigawatt årlig sent på 2020-tallet og opp mot 20 gigawatt årlig etter 2030.

Dette er Wind Europes visjon for havvind i 2050 i noen nordeuropeiske land:

  • Storbritannia: 80 gigawatt
  • Nederland: 60 gigawatt
  • Frankrike: 40 gigawatt
  • Tyskland: 36 gigawatt
  • Danmark: 35 gigawatt
  • Norge: 30 gigawatt
Les også

Havvind kan dekke mange ganger verdens kraftbehov: – Potensialet er enormt

Mener Norge trenger nettilknytning

Hvis Norge skal bygge ut 30 gigawatt havvind, vil det kreve økt nettkapasitet for å koble kraften fra havvinden på det europeiske markedet, ifølge rapporten.

Norge og de andre landene rundt Nordsjøen skrev i 2016 under på en avtale om utvikling av havvind og kraftnett. I juni ble de enige om å forlenge avtalen under en konferanse i danske Esbjerg hvor også Norge var med.

Giles Dickson er leder for bransjeorganisasjonen Wind Europe.

«Norges hovedutfordring for å realisere opptil 30 gigawatt havvind innen 2050 er å øke nettkapasiteten til Europa. Halve denne potensielle kapasiteten ville være for eksport il andre land», skriver BVG Associates i Wind Europe-rapporten.

Norge bør ifølge rapporten legge til rette for havvind også i sine sørlige farvann, for de hittil planlagte områdene er for langt fra Europa der etterspørselen er, og vil kreve dyre nettilkoblinger.

«Målrettet støtte til å bygge en leverandørkjede for flytende havvind vil måtte begynne før 2025», skriver BVG Associates i rapporten.

En slik mengde havvind vil ifølge rapporten kunne legge beslag på 5.920 kvadratkilometer av Norges havområder på drøye 769.000 kvadratkilometer.

Les på E24+

Norge er i en særstilling for havvind – hvis vi ser bort fra vårt eget kraftmarked

Les også

Fikk milliardkontrakt på «11 små Troll»: – Starten på et nytt kapittel

Ti ganger mer havvind

Det å oppfylle Wind Europes visjoner vil kreve at de årlige investeringene i havvind og utbygging av kraftnett stiger fra rundt 60 milliarder kroner i 2020 til rundt 230 milliarder kroner i 2030 og deretter til opp mot 450 milliarder kroner i året, ifølge rapporten.

– EU sier at Europa trenger minst ti ganger så mye havvind som vi har i dag for å nå 2050-målet om å avkarbonisere energi, sier Wind Europe-sjef Giles Dickson.

– Det internasjonale energibyrået tror havvind kan bli hovedkilden til kraftforsyning i Europa tidlig på 2040-tallet. Rapporten viser at det er mulig og rimelig, sier Dickson.

Ifølge Dickson er det tre forutsetninger for at havvinden skal blomstre:

  1. at leverandørindustrien til havvind får politiske signaler som gjør at den kan fortsette å vokse og investere i ny teknologi
  2. at kraftnettet i Europa bygges videre ut for å få kraften frem til markedet
  3. at det blir lagt fornuftige planer for hvor prosjektene plasseres
Les også

Støre åpner for raskere grønt skifte i Oljefondet

Les også

IEA frykter urettferdig fordeling av nettkostnader: Venter kraftig vekst i fornybar energi

Begrensninger øker kostnadene

For å bygge ut 380 gigawatt vind vil man måtte legge beslag på 76.000 kvadratkilometer, eller rundt tre prosent av havområdene i de nordeuropeiske områdene rapporten omtaler.

Dette må også gjøres riktig, påpeker Wind Europe, for 60 prosent av havområdene i Nord-Europa er utilgjengelige av hensyn til fiske, skipsfart og forsvar.

Dette påvirker også kostnadene for havvind.

Hvis det ikke var noen ekskluderte områder i nordeuropeiske farvann, kunne man ha bygget ut 248 GW havvind av visjonen på 450 gigawatt til en kostnad på under 50 øre kilowattimen. Med dagens begrensninger på tilgang til områder vil kun 112 GW havvind kunne bygges ut til den prisen, ifølge rapporten.

Ifølge Wind Europe trengs det også løsninger for nettilkobling hvis det skal komme en enorm mengde havvindprosjekter. Investeringene i kraftnett til havs må da øke fra to milliarder euro i 2020 til opp mot åtte milliarder euro i året innen 2030.

Dette vil trolig kunne gi enda flere muligheter for aktører som Aibel, som har erfaring med å levere omformerplattformer til havvind i det europeiske markedet (se faktaboks).

Les også

IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

Publisert: