Ja til prøveprosjekt om nullutslipp i Bergen og Oslo

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gir Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for nullutslippssoner i Oslo og Bergen.

VIL TESTE UTSLIPPSFRIE SONER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åpner opp for forbud mot bensin- og dieselbiler i deler av Bergen og Oslo.
  • NTB
Publisert:

– Regjeringen vil legge til rette for utprøving i form av pilotprosjekter. Nullutslippssoner vil kunne bidra til raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Aftenposten.

Bergen og Oslo ønsker å teste ut slike forbudssoner for å redusere utslipp av skadelige klimagasser fra bensin- og dieselbiler.

Det er Statens vegvesen som får oppdraget med å legge til rette for nullutslippssoner og skal vurdere hvordan det kan gjennomføres uten å omfatte hovedveinettet og riksveier.

Innføring betyr forbud mot diesel- og bensinbiler i enkelte gater eller områder i byene. Det er ikke kjent hvordan forbudet påvirker hybridbiler.

Samferdselsministeren sier den største utfordringen er å få livene til innbyggerne og næringslivet til å fungere med restriksjonene.

– Vi må ikke lage for store ulemper for folk som ikke har råd til å kjøpe elbil umiddelbart, sier Hareide, som vedgår at det er «riktig å påpeke at dette er inngripende tiltak».

I Oslo er det i første omgang sentrum fra Aker Brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i øst som blir berørt. Sonene skal etter planen være på plass i 2023, skriver Aftenposten.

Stavanger og Trondheim er også interessert i å utrede nullutslippssoner.

Les også

Enighet om ny avtale: Billigere for elbiler i bompengeringen i Oslo

Les også

Høyeste bensinpris på over et år

Publisert: