Oljefunn ved Johan Castberg-feltet

Equinor har gjort et oljefunn som beregnes å være på inntil 50 millioner fat utvinnbar olje.

Publisert: Publisert:

Det skriver Oljedirektoratet og Equinor i to separate melding.

Under boringen traff brønnen på en total oljekolonne på 109 meter i Stø- og nordmelaformasjonen, hvorav om lag 90 meter sandstein av moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av funnet viser at det er mellom 5 og 8 millioner standard kubikkmeter, tilsvarende 31 – 50 millioner fat utvinnbar olje.

– Det kreves utholdenhet og langsiktighet for å lykkes i Barentshavet. Dette funnet styrker vår tro på mulighetene som finnes, ikke minst rundt Castberg, Wisting, Snøhvit og Goliat-områdene, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

Her ligger funnet som nå er gjort.

Det er undersøkelsesbrønn 7220/7–4 som nå er boret. Dette er den første av fire planlagte letebrønner for Equinor i Barentshavet i år.

– Equinor har over mange år bygget sterke kompetansemiljøer for leting, utbygging og drift i Harstad og Hammerfest. Oppfølgingen av dette funnet vil styrke dette arbeidet fremover, sier Ashton.

Videre utvikling av funnet inn mot planlagt infrastruktur for Johan Castberg-feltet vil bli vurdert på et senere tidspunkt, opplyser Equinor.

Equinor er operatørselskap på feltet, med Vår Energi og Petoro som partnere. Brønn 7220/7–4 le boret av boreinnretningen Transocean Enabler og skal nå tilbake og fortsette på Johan Castberg-feltet.

Publisert: