Norge kan tjene 1.900 mrd. på olje og gass i 2023: – En vanvittig gevinst

Hvis prisene holder seg på dagens nivåer kan staten tjene nesten 5.000 milliarder på olje og gass frem til utgangen av 2024, ifølge Nordea.

Dette bildet viser Sleipner-feltet.
Publisert:

Alle stormers mor i europeiske energimarkeder vil kunne medføre en betydelig gevinst for den norske regjeringen.

Holder prisene på olje og gass seg oppe, kan staten til sammen dra inn 4.900 milliarder kroner på tre år, ifølge meglerhuset.

«For 2022 kan petroleumsinntektene tilsvare 1.500 milliarder kroner», skriver Nordea Markets i et notat.

«Neste år kan dette tallet overstiges, med anslåtte inntekter på 1.900 milliarder kroner», skriver de.

Les på E24+

Norge soper inn på dyr olje og gass. Så blir pengene tapt på Wall Street.

I 2024 ligger Norge an til å dra inn 1.500 milliarder kroner, anslår de.

Statens inntekter fra olje og gass i 2021 var på rundt 830 milliarder kroner, som var ny rekord, påpeker Nordea Markets.

Oljefondet er for tiden verdt rundt 12.000 milliarder kroner. Dermed kan inntektene i 2022 alene utgjøre 12,5 prosent av fondsverdien.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

– En vanvittig gevinst

Det er seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets som har regnet på fremtidsprisene og effekten for Norge.

– Det er en vanvittig gevinst for AS Norge. Vi er en stor eksportnasjon for olje og særlig gass, som er det som koster Europa spesielt mye akkurat nå. Russland har kuttet gassleveransene sine mye, og det er derfor ekstremt stor usikkerhet rundt prisene fremover, sier Cekov til E24.

– Frem til og med juli i år har Norge eksportert olje og gass for 910 milliarder kroner, som er mer enn hele det enorme eksportbeløpet på 830 milliarder i fjor. Og vi venter fortsatt veldig høye olje- og gasspriser fremover, sier han.

– Hva kan endre disse utsiktene?

– Det er hvis russerne eksporterer mer, noe som virker usannsynlig akkurat nå. Hvis Europa får tak mer LNG kan det også hjelpe på situasjonen, men det er også usannsynlig. En mild og våt vinter kan også bidra, og i tillegg kan det avhjelpe situasjonen hvis Frankrike får fart på kjernekraften. Dette er en veldig volatil situasjon, og prisene kan variere mye, sier Cekov.

Energikrisen i Europa gir store inntekter for Norge. Russlands mål er å få dempet sanksjonene mot landet, tror Cekov.

– For russernes del er energi kanskje det beste pressmiddelet de har mot Europa i denne situasjonen. De ønsker å ramme Europa økonomisk og skape misnøye blant befolkningen, og det kan også skje når strøm- og gassprisene er så høye som det vi ser nå. Russerne håper at dette kan føre til lettelser i sanksjonene mot landet, sier han.

Les også

Nytt hopp i gassprisen

Prisene varierer mye

Flere ganger i år har Nordea endret sine regnestykker i takt med fremtidsprisene for olje og gass, for å anslå hvor mye staten vil få inn.

  • I mars lå det an til at staten ville få 1.750 milliarder kroner i økte olje- og gassinntekter i år, ifølge Nordeas kalkulatorer
  • Siden falt fremtidsprisene noe, og i april sa Nordea at staten trolig ville få inn rundt 1.200 milliarder kroner i år
  • Siden har prisene steget igjen, og særlig gassprisen har skutt i været. Nå sier Nordea at staten kan vente seg 1.500 milliarder i olje- og gassinntekter i år og hele 1.900 milliarder i tilsvarende inntekter neste år
Les også

Finansdepartementets olje- og gassanslag: Venter 933 milliarder til staten

Store utfordringer i Europa

Regnestykket forutsetter at fremtidsprisene holder seg på dagens nivåer. I det siste har særlig gassprisen steget enormt mye. Dagens priser tilsvarer en oljepris på mellom 400 og 500 dollar fatet.

«Den perfekte stormen i europeiske energimarkeder – lavere russisk gasseksport, ekstrem varme og tørke som har skapt problemer med å transportere energivarer og fransk kjernekraftproduksjon – vil trolig føre til en stor gevinst for den norske regjeringen», skriver Nordea Markets.

«Hvis spotprisene for gass og olje utvikler seg langs linjene for dagens fremtidskurver – og dette er et stort «men» gitt den ekstreme volatiliteten – vil petroleumsinntektene til den norske regjeringen utgjøre nesten 1.500 milliarder kroner», skriver Nordea Markets.

De venter enda høyere inntekter til neste år, på 1.900 milliarder kroner, før de dempes til 1.500 milliarder kroner i 2024.

Dette inkluderer petroleumsskatter fra oljeselskapene og inntektene fra regjeringens egne olje- og gassfelt.

Staten la tidligere i år til grunn at statens inntekter (netto kontantstrøm) fra olje- og gassvirksomheten ville bli på 933 milliarder kroner i år. Regjeringen ventet å spare 630 milliarder kroner i Oljefondet i år.

Inntektene fra sokkelen går inn i Oljefondet og bidrar til å finansiere velferdsstaten. Oljepengebruken i 2022 tilsvarer rundt 60.000 kroner per innbygger.

Dette er Norda Markets’ anslag på statens olje- og gassinntekter de kommende årene, basert på prisene på fremtidskontrakter. Tidligere års tall er fra Bloomberg og Macrobond.
Les også

Nordeas olje- og gassanslag: Venter 1.200 milliarder til staten

Publisert:

Her kan du lese mer om