Stortinget åpner opp for direkte tildeling av havvindprosjekter

Et flertall på Stortinget vil at regjeringen skal kunne tildele havvindskonsesjoner direkte til selskaper som vil elektrifisere oljefelt. Equinors Trollvind-prosjekt er det eneste som ligger på bordet.

NY UTVIKLING I SAGAEN OM NORGES HAVVINDSATSING: Equinors Hywind Tampen-prosjekt er et flytende vindkraftverk med 11 turbiner som skal gi strøm til Gullfaks og Snorre. Trollvind-prosjektet vil være over ti ganger så stort.
Publisert:

I juni meldte Equinor at de vil bygge en stor havvindpark utenfor Bergen i løpet av 2027. Dette for å elektrifisere petroleumsfeltene Troll og Oseberg.

Men de mangler tillatelse fra regjeringen for å kunne bygge ut vindturbinene.

Fra før av har regjeringen kun utlyst to områder hvor det skal bygges havvind.

Nå anbefaler et flertall på Stortinget om å åpne opp for unntak. En nesten fulltallig energi- og miljøkomite ønsker at oljeselskaper som vil bygge ut havvind for å elektrifisere egne felt skal kunne få tillatelse.

– Dersom oljeindustrien får tilgang til å utvikle slike prosjekter selv, så vil det gå fortere å elektrifisere sokkelen, sier Ove Trellevik (H), som fører saken på Stortinget, til E24.

Les på E24+

Kampen om kraften: De nye, store strømforbrukerne

Kun Rødt er mot forslaget

Regjeringen har gjentatte ganger sagt at de vil satse på havvind, men flere aktører mener at det går for tregt og at naboland som Storbritannia og Danmark går foran.

Flertallet som nå ønsker å åpne opp for direkte tildeling består av partiene Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti. Kun Rødt er mot forslaget.

I forslaget står det at partiene vil kunne legge til rette for at petroleumsindustrien selv tar større ansvar for å kutte egne utslipp, og reduserer behovet for kraft fra land.

Det haster dersom Norge skal nå klimamålene om 55 prosent kutt innen 2030. Olje- og gassektoren står for størsteparten av Norges klimagassutslipp innenlands. Samtidig går vi mot kraftunderskudd i 2027. Det bygges ut lite fornybar energi mens forbruket øker.

FORKJEMPER: Ove Trellevik (H) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han fører saken om endringer i havenergiloven som skal debatteres tirsdag.

Trellevik mener grepet med direktetildelinger kan sette fart på havvindutbyggingen i Norge.

– Er det flere aktuelle prosjekter enn Equinors?

– Jeg har ikke hørt om flere aktuelle prosjekter, men jeg har hørt at mange skulle ønske det var flere. Det er en diskusjon nå om hvor mye strøm vi skal bruke for å blant annet elektrifisere LNG-anlegget i Hammerfest. Det er noen som ser for seg at havvind kunne vært benyttet der, sier Trellevik.

Les også

Havvind-somling kan velte klimamålet

Ønsker hurtigløp

Equinor-sjef Anders Opedal har tidligere hintet til at en konsesjonsprosess må kunne gå raskt, dersom de skal klare å få på plass en stor havvindpark innen fem år.

– Ettersom dere har satt 2027 som et mål, regner dere med at dere skal ta et slags hurtigløp for å få dette på plass? spurte E24 under Equinors lansering av Trollvind-prosjektet.

– Ja, dette må gå raskt. Det er det ikke tvil om. Og grunnen til at vi tar 2027 er for da øker kraftbehovet betydelig. Det er viktig for hele regionen, svarte Opedal.

Dette har bekymret mindre aktører som havvindselskapet Norseman, som er skeptiske til at Equinor vil ha et slags hurtigløp.

VIL HA HURTIGLØP: Konsernsjef i Equinor Anders Opedal under presentasjonen av Trollvind-initiativet i juni. Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene, har igangsatt en studie og ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.
Les også

Equinor vil ha hurtigløp på havvindprosjekt. Mindre aktører er skeptiske

Eneste aktuelle prosjekt

Ove Trellevik (H) viser til at regjeringen gjentatte ganger har sagt at de ønsker konkurranse om havvind på norsk sokkel.

– Kan det også bli urettferdig fordeling dersom Equinor får en direktetildeling?

– Jeg forstår problemstillingen veldig, men vi kan få til et mangfold på norsk sokkel når vi lager tildelingskriteriene for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø IIUtsira Nord og Sørlige Nordsjø IIDe to etablerte områdene hvor de skal bygges ut havvind. Equinors Trollvind-prosjekt er utenfor dette. . Da kan vi for eksempel si at et område skal tildeles tre eller fire aktører. Da kan man prioritere de som er mindre. Det er opp til hva regjeringen ser på som hensiktsmessig, sier han.

– Det jeg er redd for, er at det blir en skinnprosessskinnprosessen sak som utad fremstår som rettferdig, men hvor resultatet er gitt på forhånd., og at Equinor likevel får Trollvind-området. Da er det bedre å tildele direkte, sier Trellevik.

I en kommentar skriver Equinors pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold at «vi noterer oss at Stortinget er positive til Trollvind og avventer regjeringens beslutning».

Anbefales under havenergiloven

For to uker siden satte Equinor i gang produksjon fra en av turbinene på det flytende havvindanlegget Hywind Tampen.

Til sammen skal 11 turbiner levere strøm til feltene Gullfaks og Snorre. Havvindparken kan få en kapasitet på rundt 94,6 megawatt og en årlig produksjon på 0,38 terawattimer.

Equinor har fått mye finansiell støtte til Hywind Tampen-prosjektet. Til Trollvind-prosjektet, som er ti ganger større, sier de at støtte ikke trengs.

Prislappen er på om lag fem milliarder kroner, og prosjektet fikk 2,3 milliarder kroner i støtte fra statlige Enova og 566 millioner kroner NOx-fondet. Equinor og partnerne kan dessuten trekke fra 78 prosent av egne kostnader i prosjektet, siden det er omfattet av petroleumsskattesystemet.

Trollvind-prosjektet er mye større. Den potensielle havvindparken kan få en kapasitet på rundt 1 gigawatt og en årlig produksjon på 4,3 terawattimer.

Sammen med partnere Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips, anslår Equinor at vindparken vil kunne levere kraft til under 1 krone per kilowattime. Dette skal de klare uten finansielle støtteordninger, ifølge pressetalsperson Eidsvold.

Trellevik sier at stortingskomiteen vurderer prosjektet til å ligge under havenergiloven, ettersom en kabel vil frakte strøm fra turbinene til land, og så ut til oljeplattformene.

Det betyr at prosjektet ikke vil kunne komme til å få de gunstige skattefradragene som under petroleumsskattesystemet.

Opedal har tidligere sagt at hvor prosjektet havner ikke vil være avgjørende for at Equinor får prosjektet frem.

Les også

Kraftkampen som truer klimamålet

Les også

Skyhøye kraftpriser kan gjøre havvind lønnsomt

Publisert: