Slyngstad og Røkke har startet på veien mot 1000 mrd.

DAVOS (E24): Tidligere Oljefondsjef Yngve Slyngstad er i Davos for selge Kjell Inge Røkkes og Akers storsatsing på det grønne skiftet. De skal fra null til 1000 milliarder innen syv år.

Tidligere Oljefondsjef Yngve Slyngstad (t.v.) og Aker-sjefen Øyvind Eriksen er i Davos for å gjøre seg lekre for store kapitaleiere.
Publisert:

– Yngve Slyngstad med og uten Aker er to forskjellige personer, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen til Aftenposten/E24 i Davos.

For å gjøre Oljefondets mangeårige toppsjef til en ny person har Aker og Slyngstad etablert selskapet Industry Capital Partners (ICP). Slyngstad er leder og han er eier sammen med Aker.

Denne uken er de i Davos for selge seg inn hos dem som bestemmer over de store pengene.

ICP skal forene Slyngstads erfaring som forvalter med Akers erfaring som industriselskap.

Han starter med blanke ark for andre gang i karrieren. Fra 1998 var han i drøyt 20 år med på å bygge opp OIjefondet til en internasjonal gigant. I desember 2021 ble det kjent at Kjell Inge Røkke og Aker hadde ansatt ham til å bygge opp ICP. De skal etter planene, i norsk sammenheng, bli en gigantisk kapitalforvalter.

Ambisjonene er store:

  • Målet er at 20 av verdens 50 største kapitaleiere skal la ICP forvalte penger for dem.
  • Slyngstads mål er videre å hente inn 100 milliarder euro innen 2030, det er rundt 1000 milliarder kroner (til sammenligning: Oljefondets passerte nettopp 13.000 milliarder).
  • Pengene skal investeres i det grønne skiftet med god forventet avkastning.

ICP er en overbygning med flere underliggende, heleide selskaper med egne navn.

Det store valget

Å gå for det grønne er den store strategien bak ICP. De to Aker-mennene Eriksen og Slyngstad ser historiske dimensjoner i det de har startet.

– Verden skal gjennom den største omstillingen og de største investeringene siden andre verdenskrig. Målet er null netto utslipp i verden i 2050, sier den tidligere Oljefon-sjefen.

Han tallfester at verden må investere 3–4 prosent av verdens samlede produksjon (BNP) for å gjennomføre det grønne skiftet. Overført til Fastlands-Norge betyr det rundt 100 milliarder kroner.

Viser seg frem

I Davos har de møter med investorer og folk som driver med grønne industriprosjekter. ICP har ennå ikke begynt å hente inn penger for å investere grønt. Slyngstad sier ambisjonen er å få inn de første pengene innen utgangen av året.

Begge er fornøyd med responsen i Davos.

– Flere av de store investorene i verden er nysgjerrige på dette og sier dette er noe de ønsker å være en del av, sier Eriksen.

Slyngstad tar enda hardere i:

– Tilbakemeldingene har vært udelt positive så langt.

Målet er at ICP skal investere noe av pengene i Aker-prosjekter. Men ambisjonen er å investere mye mer.

– Hele grunnlaget for det vi starter, er å velge de beste investeringsprosjektene, uansett om de kommer fra Aker eller fra andre, sier Slyngstad.

Nytt: Må hente penger selv

Slyngstad startet i ICP i mars i fjor. Han har hittil ansatt 35 personer. Videre har han fått alle tillatelser fra EU på plass for overbygningen ICP og to av de underliggende selskapene. Da kan han markedsføre fondet i alle EU-landene.

Etter at det juridiske er på plass, skal strategien finslipes. Underselskapene i ICP skal ha hvert sitt investeringsoppdrag. Så gjelder det å finne gode prosjekter

Siste fase i oppstarten å selge seg og prosjektene til de som sitter på pengene. Slyngstad går delvis i gamle fotspor og delvis i nytt terreng.

– Å bygge lag som skal stå for investeringene og å lage strategier for investeringene, har jeg gjort i hele karrieren. Å hente inn penger er nytt for meg. I Oljefondet fikk vi jo bare penger fra Finansdepartementet, sier han.

Yngve Slyngstad gikk av som Oljefondets-sjef i 2020. Nå er han i gang med å bygge opp ICP, som er eid av Kjell Inge Røkkes Aker og han selv. De har allerede ansatt vel 35 personer. Her sammen med daværende sentralbanksjef Øystein Olsen i 2019.

Risiko i usikker strømpris

Markedsmann Slyngstad sier det grønne skiftet er umulig bare med det han kaller en «ren markedsøkonomisk betraktning». Tre parter må samarbeide: Myndighetene må regulere og støtte, industrien må levere løsningene og kapitalnæringen må finansiere skiftet.

– Eriksen og jeg prøver i alle fall å få industrien og kapitalen til å samarbeide godt. Så får vi se om vi får i gang viktige myndighetstiltak.

– Hvilke tiltak er særlig viktige?

– Den største utfordringen for investorene er usikkerheten om strømprisen på kort og lang sikt. Det skyldes at den teknologiske usikkerheten er så stor, sier Slyngstad.

Myndighetene må gjøre de grønne investeringene mindre risikable.

– De må blant annet se på hvordan de kan garantere en langsiktig strømpris og tilstrekkelig kapasitet i kraftnettet, sier han.

Les også

Oljefondet kjøper fornybarportefølje for 6,4 milliarder

Les også

EU-topp vil konkurrere med USAs grønne milliardpakke

Gamle kjente møtes

Slyngstad ledet Oljefondet i 12 år. I oktober 2019 sa han opp jobben samme dagen som fondet passert det svært pene tallet 10.000 milliarder kroner.

I ICP er det mange gamle kjente fra Oljefondet. I overbygningen ICP har hele fem av ni ansatte til dels lang erfaring på høyt nivå i fondet.

– Oljefondet har bygd opp ett av de beste forvaltningsmiljøene i verden. ICP er et eksempel på at fondet får ringvirkninger i Norge, sier Eriksen.

Senest i høst meldte Oljefondets mangeårige aksjesjef Petter Johnsen overgang til ICP. Eriksen gir inntrykk av at dette er som det bør være.

– Det bør ikke overraske noen at topptalenter i Oljefondet også er nysgjerrige på hvordan de kan jobbe med noen av de største investeringsmulighetene og utfordringene i verden, sier han.

Slyngstad eier 5 prosent av ICP.

– Skal du bli rik på dette?

– Vi har en oppgave i klimaomstillingen som er mye større enn min person.

Les også

Forskjellene i verden øker. Bistandsgigant vil skatte de rikeste mye hardere.

Les på E24+

Telenors billett til Davos: 3,5 mill.

Publisert: