NVE foreslår nytt system for nettleie

NVE ønsker å utnytte kraftnettet bedre, og foreslår høyere nettleie hvis du bruker mye strøm på én gang. De fleste kunder vil merke beskjedne endringer på regningen, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.

FERSKT FORSLAG: NVE-direktør Kjetil Lund legger onsdag frem et forslag til nytt system for nettleie, som skal føre til smartere bruk av elnettet og spare nettbransjen for milliardinvesteringer.
Publisert:

Hvert år bruker næringslivet og privatkunder 27 milliarder kroner på nettleie, og denne summen er ventet å øke i årene som kommer.

Onsdag legger RME, en myndighet under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), frem forslag til et nytt system for nettleien – inkludert en såkalt «effekttariff».

Forslaget skal sikre at nettet utnyttes smartere, for å dempe investeringene i nytt nett, og dermed også dempe den forventede økningen i nivået på nettleien fremover.

Økt overgang fra fossil energi til strøm gjør at stadig flere forbrukere vil bruke mye strøm på én gang, for eksempel til å lade elbiler og ferger, ifølge NVE.

Brukes ikke nettet smart, kan Norges regning for nettutbygging øke enda mer enn det som hittil er lagt til grunn, påpeker NVE-direktør Kjetil Lund.

– Omstillingen kommer til å bli krevende nok som det er, om vi ikke i tillegg skal påføre oss selv unødige ekstraregninger, sier Lund på et pressemøte i Oslo onsdag.

Les på E24+

Derfor forsvinner hundre år gamle selskaper fra kartet i forrykende fart

Dette får forslaget å si for deg:

  • De fleste kunder betaler nettleie basert på hvor mye strøm de bruker i løpet av året, uavhengig av hvor stor belastning de legger på kraftnettet
  • Med NVEs forslag baseres nettleien mer på hvor mye effekt du bruker på én gang. Da kan det lønne seg mer å ikke bruke både komfyr, elbillader, gulvvarme, varmtvannstank og panelovner samtidig

Strømregningen består av tre deler som er om lag like store: nettleie, avgifter og selve kraftprisen. Forslaget fra NVE gjelder måten nettleien beregnes på, altså det du betaler for vedlikehold og drift av nettet, og nye kraftlinjer.

Les også

Omstridt NVE-forslag utsettes til 2020: – Et omfattende arbeid

– Vil gi beskjedne endringer

Forslaget har vært omstridt, og skulle egentlig legges frem før jul, men ble utsatt fordi arbeidet har vært omfattende. NVE foreslo også et nytt system for nettleie i 2017, men forslaget møtte mye motbør og ble ikke gjennomført.

– Forslaget til endringer i nettleien vil gi beskjedne endringer for de fleste kunder, sier Lund.

– Vi foreslår dessuten at endringene blir innført gradvis. Dette vil sikre at kundene får god tid til å omstille seg til ny nettleiestruktur, og å unngå eventuelle brå endringer i nettleien for enkelte kunder, sier han.

Noen kunder vil ifølge NVE oppleve at nettleien går opp, mens andre vil betale mindre. Belastningen for den enkelte nettbruker skal dempes ved at det nye systemet skal innføres over en periode på fem år.

NVEs regnestykker viser at «nesten ingen kunder» vil oppleve endringer i strømregningen på mer enn 10 prosent etter endringen.

De som gjør det, har gjerne uvanlig strømforbruk, for eksempel med lavt strømforbruk gjennom året, men noen høye forbrukstopper.

En gjennomsnittlig husholdningskunde bruker om lag 16.000 kilowattimer strøm i året og betaler litt mer enn 5.000 kroner i nettleie, ifølge NVE.

HAR ØKT: Kostnadene for nettselskapene har økt de siste ti årene, ifølge NVE-myndigheten RME.

Lading kan gi utfordringer

Når nettselskaper planlegger nettutbygginger legger de vanligvis til grunn et maksimalt forbruk i hver bolig på 6.000 til 12.000 watt, men når flere og flere for eksempel begynner å lade elbiler, kan dette endres mye, ifølge NVE.

En vanlig elbil øker bare strømforbruket i en bolig med rundt 15 prosent i året, men maksuttaket av strøm kan øke med 50 til 100 prosent, ifølge NVE. Elbilforeningen anbefaler for eksempel ladere på 7.400 watt, noe som tilsvarer syv panelovner på full guffe.

Det viser at det elektriske samfunnet kan utfordre nettkapasiteten. Blir nettet dårlig utnyttet, kan det kreve enorme investeringer i nettlinjer over hele landet, noe som allerede koster nettbransjen 15 milliarder kroner i året.

Les også

Dette må du vite om strømåret 2020

– Kan spare masse penger

Alternativet er ifølge NVE å bruke kraftnettet smartere, noe de vil gjøre med et system som gjør at mye strømbruk på én gang koster mer.

– Klarer vi som samfunn å flytte noe av forbruket, når det er stort press i nettet, og fordele det utover døgnet, kan vi spare masse penger, sier Lund.

– Dette handler ikke om at vi dusjer eller koker kaffe på andre tider, men at vi skal ha motivasjon til å flytte på forbruk vi enkelt kan flytte på. Det kan handle om at gulvvarme kobles ut når vi lager middag på ettermiddagen eller at lading av elbilen skjer om natta, legger han til.

Dette vil kunne ha en kostnad for den enkelte bedrift eller husholdning, for eksempel for å anskaffe systemer for strømstyring eller gjøre sparetiltak.

Les også

Nytt datasystem samler kraftbransjen: Slik påvirkes din strømregning

Alle deler på regningen

Ulike nettselskaper vil kunne ha ulike ordninger med dette forslaget, men det åpner for at flere kan bruke en «effekttariff» i nettleien – en ekstra avgift på dem som bruker mye strøm på én gang, og i de travleste periodene.

Dette bidrar til at alle brukere av nettet vil dele på den felles regningen for nettet, men har møtt motstand blant miljøorganisasjoner, industriaktører og boligeiere, som mener det kan gjøre det mindre lønnsomt å satse på solceller.

NVE erkjenner at besparelsene i nettleie ved å installere solceller vil bli noe redusert, fordi solceller ikke reduserer behovet for nettkapasitet.

Derimot forventer myndigheten at det nye systemet ikke vil ha store konsekvenser for folks tiltak for energieffektivisering, fordi slike tiltak bidrar til å redusere kundens behov for nettkapasitet.

Forslaget legger ifølge NVE opp til at lading av elbil blir billigere enn i dag, vel å merke hvis den skjer på kvelds- og nattetid og det er lite belastning i nettet. Forslaget vil ifølge NVE gjøre bruk av smart ladeutstyr mer lønnsomt enn i dag.

Det vil derimot også føre til at det kan bli dyrere å lade på ettermiddagen, da presset på strømnettet er størst.

Formelt er det Reguleringsmyndigheten for energi (RME), en enhet under NVE, som fremmer forslaget. Nå skal det på høring, med frist 4. mai 2020. Olje- og energidepartementet gjør det endelige vedtaket.

Les også

Advarer mot nettleie-planer: Frykter brems i solceller og energisparing

GAMMELT OG NYTT: Strømregningen skal fortsatt bestå av nettleie, avgifter og strømpris. Med det nye systemet vil imidlertid større deler av nettleien avhenge av hvor mange watt man legger beslag på når man bruker som mest, mens nettleien tidligere ble mest påvirket av kundens strømforbruk.
Les også

Strømavgift kan gi batteriboom

Les også

Sameie frykter strømforslag vil være ødeleggende for nytt garasjeanlegg

Publisert: