Klare krav til Statoils gigantprosjekt

Statoils Johan Sverdrup-plan må vise hvordan målet om full elektrifisering av alle feltene på Utsirahøyden innen 2022 skal nås, krever KrF.

MÅ BLI FERDIG INNEN 2022: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad og KrF følger Statoils elektrifisering av feltene på Utsirahøyden med argusøyne.
Publisert:

Fredag morgen mottar olje- og energiminister Tord Lien (Frp) plan for utbygging og drift (PUD) for det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Statoils kontorer i Oslo.

Les også: Disse norske oljefeltene er i fare grunnet lav oljepris

Johan Sverdrup er det største av de planlagte feltene på nrosk sokkel. Feltet er anslått å kunne skape hele 51.000 nye årsverk i utbyggingsfasen.

For å sette det i perspektiv: Når feltet når høyeste produksjon, vil det alene stå for en fjerdedel av oljeproduksjonen i Norge.

Utsira

Sverdrup er det største av de fire feltene på Utsirahøyden i Nordsjøen som Stortinget enstemmig har slått fast at skal forsynes med kraft fra land.

Hvordan det skal skje, må komme klart fram i PUD-en, slår stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti fast.

– Min forventning er at den legger en klar plan for hvordan dette målet skal bli nådd innen 2022.

– Det er to viktige momenter her, nemlig hvordan man skal få kraft fra land ut til neste fase og til resten av plattformene, og hvordan plattformene skal kobles sammen i utbyggingen av neste fase, sier Ropstad til NTB.

Les også

Johan Sverdrup-kontrakt på 4,5 milliarder til Aker Solutions

Landet strømløsning

Ropstad sier signalene fra Statoil har vært gode og gitt et klart inntrykk av et ønske om å realisere planen om full elektrifisering innen 2022.

Han understreker at Stortinget i tiden som kommer må forsikre seg om at kravet om kraft fra land også til de andre plattformene ligger fast, selv om fase to skulle bli utsatt ved at man skyver på investeringene.

– Jeg har stor tillit til Statoil når de sier at de bare planlegger én løsning, sier han.

Hvordan Utsira-feltene skal forsynes med kraft, ble en stor politisk sak i fjor. Det hele endte til slutt med full enighet på Stortinget.

Enigheten innebar at hele Utsira-høyden skal dekkes av kraft fra land så raskt som mulig og senest i 2022.

Les også

Statoil-direktøren som skal jakte etter milliardkutt: – Internt har vi jo mål som er enda tøffere

– Ikke enige

NRK meldte søndag kveld at de fem selskapene som er involvert i Johan Sverdrup-utbyggingen, fortsatt ikke er enige om fordelingen av verdiene (se boks). Saken ble før helgen drøftet på kontoret til statsråd Lien, som sier han har gitt selskapene beskjed om å bli enige.

– Jeg har klare forventninger om at de fem selskapene som er involvert, sørger for at de kommersielle forhandlingene blir landet på en måte som gjør at Johan Sverdrup kan gå etter opprinnelig tidsplan, sier han til NRK.

Johan Sverdrup ventes på 50 års levetid å produsere 1,8-2,9 milliarder fat oljeekvivalenter. En beregning fra Rystad Energy viser at feltet bare trenger en oljepris på 38 dollar fatet for å være lønnsomt.

Det er gode nyheter for Statoil på et tidspunkt hvor en oljepris på under 60 dollar fatet har skapt usikkerhet om lønnsomheten i nye felter på norsk sokkel, ikke minst i Barentshavet.

Les også

Avgjørende Barentshav-avgrensning for Lundin

– Ufattelig viktig

På et vrient tidspunkt for oljebransjen, med sviktende investeringer på norsk sokkel og relativt lav oljepris, kommer Johan Sverdrup beleilig både for Statoil og norske underleverandører til oljeindustrien.

Statoils nye konsernsjef Eldar Sætre beskriver Johan Sverdrup som et «verdensklasseprosjekt».

– Johan Sverdrup er et ufattelig viktig prosjekt for oss, og vi har en eierandel på 40 prosent, sier han til NTB.

Statoil har anslått at første utbyggingsfase vil skape 51.000 årsverk nasjonalt og gi en samlet inntekt på 1.350 milliarder kroner over 50 år.

Lien understreker at utbyggingen representerer milliardverdier for selskapene og staten og enorme muligheter for leverandørindustrien.

Les også

– Vi har «Johan Sverdrup», heldigvis

Les også

Avgjørende Barentshav-avgrensning for Lundin

Les også

– Utbyggingen vil skape 51.000 årsverk

Publisert: