Spetalen-selskap satser på olje, vind og nå sol

Aqualis Offshore fortsetter å vokse til tross for nedturen i oljenæringen. Nå blar de opp millioner for å surfe på en bølge av solenergi.

– FORTSATT AKTIVITET: Finansdirektør Christian Opsahl (f.v.), Midtøsten-direktør Reuben Segal og konsernsjef David Wells i Aqualis Offshore deltar på Paretos olje- og offshorekonferanse i Oslo denne uken.
Publisert:

HOLMENKOLLEN PARK HOTELL (E24): Det børsnoterte selskapet Aqualis annonserte onsdag morgen at de har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 49,9 prosent av det tyske solenergiselskapet Adler Solar, med en opsjon om å kjøpe seg opp til 60 prosent.

Adler driver hovedsakelig med vedlikehold-, konsulent- og ingeniørarbeid knyttet til driften av store solcelleparker og -kraftverk.

Prisen er tre millioner euro (28,1 millioner kroner) for den første biten av selskapet, og opsjonen har tilsvarende pris per aksje.

Aqualis har vært børsnotert i sin nåværende form siden august i fjor, og Øystein Stray Spetalen eier sammen med forretningspartner Glen Rødland drøye 25 prosent av selskapet. Det var Spetalen og hans partnere som sørget for at Aqualis kom på børs.

Dette er langt fra den første fornybarinvesteringen der Spetalens navn kommer opp. E24 har tidligere skrevet om hvordan Spetalen satser 300 millioner på hydrogenstasjoner for biler.

– Vi kjøper ekspertise

Aqualis har til nå vært et ingeniør- og konsulentselskap for oljenæringen, shipping og for havvindnæringen, men ekspanderer nå altså til sol.

– Vi går nå fra å være et olje- og offshore til å egentlig være et energikonsulentselskap som opererer over en rekke sektorer, sier konsernsjef David Wells i Aqualis til E24.

– Jeg kan ikke se at det egentlig finnes noen andre som tilbyr det vi gjør og driver akkurat på denne måten, legger Midtøsten-direktør Reuben Segal til.

Resten av Adler eies hovedsakelig av sjefen og gründeren av selskapet, Gerhard Cunze, som eier 42 prosent. Selskapet omsatte i fjor for 11 millioner euro og hadde et justert driftsresultat på 2,1 millioner euro.

Det tyske selskapet ble startet i 2009 og har i dag rundt 100 ansatte. Aqualis-sjef David Wells forteller til E24 onsdag morgen at selskapet fortsatt skal operere som en egen enhet, men at Aqualis skal sørge for at de kan vokse langt mer.

– Vi kjøper europeisk ekspertise og vi skal gå ut globalt for å vokse. Vi bruker oss selv som en motor for å få det til, sier Aqualis-sjefen.

Selskapet opererer hovedsakelig på solcelleparker og -kraftverk i Tyskland og Europa, men har også prosjekter i USA, Sør-Afrika, Asia og Midtøsten. I tillegg har Adler et «joint venture»-selskap i Japan. På kundelisten finner man produsenter og utbyggere av solcelleparker, operatører av disse kraftverkene, samt andre aktører i bransjen, banker og forsikringsselskaper som driver innen sol.

– Adler har god vekst allerede, men vi vil være en katalysator (...) Det er Tyskland som har den største installerte solcellebasen per i dag, men mye av veksten vil skje utenfor Europa, sier finansdirektør Christian Opsahl, og peker blant annet på USA, Japan og Kina.

Ifølge Opsahl er det Kina og Japan som følger etter Tyskland over de landene med mest solcellekapasitet i dag hvis man måler etter installerte paneler.

Han sier at selskapet hovedsakelig fokuserer på driftsfasen av solcelleanlegg og at man dermed er sikret mer stabile inntekter.

Dro på oppkjøpsjakt i Tyskland

David Wells forklarer at det finnes andre fornybare energiformer man kan investere i, som bølge- og tidevannskraft, men at de mener solenergi er langt mer modent.

– Jeg tror det er et marked i vinden. Det er andre former for fornybar energi, men de er mindre modne og i en veldig tidlig fase. Det er nok aktivitet i solmarkedet til å få til en global virksomhet av det, sier Wells.

Han og finansdirektøren forteller at de har sett på flere selskaper i Tyskland i en periode på flere måneder nå, men valgte Adler på grunn av veksten de allerede har og ambisjonene hos dem som jobber der.

– Hvor langt er solsatsingen deres kommet om fem år?

– Det er et godt spørsmål. Dette er jo et betydelig oppkjøp for oss og vil per i dag utgjøre en tredjedel av selskapet vårt. Om fem år vil vi ha hatt mye vekst, men det er vanskelig å tallfeste, sier Wells.

Slik Aqualis ser det, er det ikke bare veksten i antall solcelleparker som vil kunne gjøre det mulig å vokse, men også at stadig flere anlegg vil bli eldre de kommende årene.

– Hvorfor satser dere på markedet for større solcelleparker og -kraftverk når stadig flere skrur opp solcellepaneler på husene sine. Vil ikke det kunne ta det meste av markedet?

– Muligens, men jeg tror B2B-markedet (salg til bedrifter, journ.anm.) er mer attraktivt. Det er større, og kundene er enklere å ha med å gjøre. Det er også mer kapasitet i dette markedet. Det er tidkrevende å håndtere enkelthusholdninger, sier Wells.

– Vurderer dere flere oppkjøp for å vokse Aqualis i nye sektorer?

– Vi vurderer alltid nye muligheter, og det kan være vi ekspanderer til nye sektorer, men akkurat nå fokuserer vi på de investeringene vi har, sier Wells.

– Etter denne transaksjonen sitter vi fortsatt med en veldig solid kontantbeholdning, sier finansdirektøren.

– Spent på å høre når folk tror markedet skal snu

Aqualis-sjef David Wells har sammen med finansdirektør Christian Opsahl og Midtøsten-direktør Reuben Segal tatt turen opp til Paretos årlige olje- og offshorekonferanse på Holmenkollen i Oslo denne uken.

De sier at de kommer for å treffe kunder, men også for å få innspill på situasjonen i oljenæringen. Dagen før konferansen startet, annonserte Aker Solutions nye kutt i subsea-virksomheten sin på opp til 500 ansatte, og de tre Aqualis-toppene er skjønt enige om at stemningen på konferansen vil være mer dempet og pessimistisk enn på lenge.

– Vi har en fordel av at vi fortsatt tar markedsandeler. Det er en tøff situasjon der ute, men jeg er spent på å høre om folk tror markedet vil snu i 2016, 2017 eller senere, sier David Wells.

– Dere tjener jo blant annet penger på å flytte rigger og fartøy, selv når de skal til opplag. Men merker dere også at kunder utsetter eller kansellerer prosjekter?

– Ja, definitivt. Ingen kan slippe unna det, men det er viktig å skille mellom de forskjellige segmentene. Det kuttes mye i capex-siden (investeringssiden, journ.anm.), men mye av det vi gjør handler om opex-fasen (driftsfasen, journ.anm.) og den delen av virksomheten går fortsatt bra, sier Reuben Segal og peker på at det fortsatt bygges nye felt og prosjekter legges ut på anbud, noe som igjen fører til at fartøy skal flyttes.

– Det virker på meg som at folk nesten har glemt at vi fortsatt bruker rundt 100 millioner fat olje per dag i denne verdenen, og den oljen skal jo produseres et sted, skyter David Wells inn.

– Det er lett å glemme at det fortsatt er mange prosjekter som er under bygging, selv om oljeprisen har falt, sier finansdirektør Christian Opsahl og fortsetter:

– Vi har en diversifisering i selskapet vårt nå mellom sol, vind, olje og offshore. Disse markedene har ikke korrelerende sykluser, så det gir stabilitet og trygghet for selskapet og investorene våre.

Les også

– Fra 2016 og 2017 ser det veldig positivt ut

Les også

Aqualis vil doble antallet ansatte på ett år

Les også

Nærmere 25.000 oljejobber borte

Publisert: