Vil la Oljefondet øke andelen eksterne forvaltere

Norges Bank vil øke rammen for av Oljefondet som investeres gjennom eksterne forvaltere til fem prosent. Det vil øke rammen for ekstern forvaltning med rundt 150 milliarder kroner.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen (t.v.) og Oljefondets leder Nicolai Tangen.
Publisert: Publisert:

Den nye rammen ble varslet av visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en tale torsdag. Den handlet om ansvarlig forvaltning og aktivt eierskap i Oljefondet.

Norges Bank har allerede overlatt flere hundre milliarder kroner til eksterne forvaltere, men nå kan andelen bli økt ytterligere.

– Hovedstyret tar sikte på å øke rammen for de eksterne forvaltningsmandatene til fem prosent av fondet neste år, sier Nicolaisen.

Fem prosent av hele Oljefondet utgjør 530 milliarder kroner av fondsverdien ved utgangen av tredje kvartal, som da var på 10.610 milliarder kroner.

Norges Bank sa i sin strategiplan for 2020 til 2022 at fondet hadde planer om å øke antallet eksterne forvaltere fra rundt 80 til om lag 100, og ventet at fem prosent av fondets aksjeportefølje ville være forvaltet eksternt.

Fem prosent av aksjeporteføljen tilsvarte om lag 375 milliarder kroner ved fondets verdi ved utgangen av tredje kvartal.

Det betyr at den nye rammen gjør at fondet kan overlate om lag 155 milliarder kroner mer enn i dag til eksterne forvaltere.

Les også

Oljefondet har tjent 47 mrd. på eksterne forvaltere

Avhengig av lokal kunnskap

De fleste eksterne forvalterne opererer i fremvoksende økonomier, hvor fondet selv har begrenset kunnskap om markedene og selskapene.

Oljefondet er for tiden investert i over 9.000 selskaper, men har ikke kapasitet til å følge med på alle disse. Siden 1998 har fondet investert penger gjennom 319 ulike eksterne aktive aksjeforvaltere. Disse må bevise at de klarer å tjene penger for å få beholde sine mandater.

Eksterne forvaltere kjenner markedene sine godt, og kan bidra med lokal kunnskap som er viktig for å redusere fondets risiko. Dette gjelder særlig i fremvoksende markeder.

– De eksterne forvalterne bidrar dessuten til å holde fondet unna problematiske forretningsmodeller, og selskaper og sektorer med svake eierskapsstrukturer. Det hadde vært vanskelig å få til uten lokal kunnskap, sier Nicolaisen.

Fondet legger ned et betydelig arbeid for å velge ut eksterne forvaltere.

– Det er en møysommelig silingsprosess, sier han.

48 milliarder i meravkastning

Andelen av fondet som investeres gjennom eksterne forvaltere har variert over tid, men har ifølge Norges Bank bidratt til solid meravkastning.

– Vi får tilbake mye mer fra de eksterne forvalterne enn vi har betalt for deres tjenester. Fram til og med i fjor var den akkumulerte meravkastningen etter kostnader for de eksterne mandatene 48 milliarder kroner, sier Nicolaisen.

Disse resultatene har vært bedre enn ventet, mener Nicolaisen.

Publisert:

Her kan du lese mer om