Alvorlige brudd på Equinor-anlegg før brann

Brannen på Equinors gassanlegg i Hammerfest kalles en storulykke av Ptil-direktøren. Nå avdekker de flere brudd og avvik. Brannen oppsto i filtre som ikke har vært skiftet siden 2015.

Brannen på LNG-anlegget på Melkøya.
Publisert:

Det var knyttet stor spenning til resultatet av Ptils granskning av brannen ved Equinors anlegg ved Melkøya på Hammerfest i september 2020. Hendelsen medførte ikke personskader. Det vurderes også som lite sannsynlig at brannen kunne spredt seg til naboområdene, men at større skader kunne forekommet.

Filtrene hvor brannen oppsto, har ikke vært skiftet siden 2015. Petroleumstilsynet (Ptil) hevder at hyppigere utskiftning kunne ha forhindret ulykken.

– Storulykke

Ptil-direktør Anne Myhrvold sa under pressekonferansen at det var viktig å granske hendelsen fordi den var svært alvorlig.

– Dette er alvorlig, heldigvis uten personskader, men store materielle skader. Dette er en storulykke. Vi avdekker alvorlige avvik, særlig knyttet til etterlevelse av systemene og forhold rundt bemanning. Vi gir derfor pålegg, sa Myhrvold.

– Vi har sett dette i flere tilsyn av Equinor. De må få gode tiltak for å løse dette totalt sett og også enkeltvis, la hun til.

Granskningsrapporten sier at brannen medførte materielle skader på luftinntak og filterhus til turbinen. I tillegg til følgeskader etter slukkearbeidet på elektro- og instrumentutstyr samt på mekanisk utstyr.

En storulykke, mener Ptil-direktør Anne Myhrvold om brannen på gassanlegget i Hammerfest.

Tilsynet har funnet avvik ved:

  • Ledelse og styring
  • Bemanning i organisasjonen
  • Risikoanalyser
  • Vedlikehold av filtre
  • Oversikt over eksterne beredskapsressurser

Tilsynet har pekt ut selvantenning i en type forfilter hvor det hadde samlet seg opp biomasse, for det meste insekter, som brannårsaken. Tilsynet skriver at brannen ikke kan settes i forbindelse med gasslekkasje som skjedde to uker i forveien av brannen.

– Brannen i seg selv førte til store materielle skader, men slukkearbeidet fikk de største følgene. Som følge av dette har anlegget vært stengt siden brannen. Uten ekstern slukkehjelp ville brannforløpet vært lengre, sa Bente Halland i Ptil.

– Det er ingenting som tyder på at forløpet av brannen var noe annet en selvantenning i filteret som følge av høy overflatetemperatur på anti-isingssystemet, fortsatte Halland.

Utilstrekkelig bemanning

Ptil har gitt Equinor pålegg etter de alvorlige bruddene. Equinor må identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å forhindre lignende hendelser. De må også fremlegge en kort- og langtidsplan for driften av anlegget. Fristen for å etterfølge påleggene er innen anlegget åpner opp igjen 1. oktober.

Den nye konsernsjefen i Equinor, Anders Opedal, har nylig sagt at Equinor ikke har vært gode nok i sikkerhetsarbeidet.

I granskningsrapporten kommer det frem at det ikke var tilstrekkelig bemanning i organisasjonen. Dette er blitt påpekt ved flere tidligere tilsyn av hendelser på Equinor-anlegg. Det kommer frem at det ikke var tilstrekkelig tilgjengelig kapasitet på anlegget under brannen.

Ptil peker også på at bemanningen innen teknisk støtte (TPO) på Melkøya har vært lav, noe som har påvirket evnen til å gjennomføre planlagte oppgaver.

– Tidligere tilsyn har vist at bemanning i deler av organisasjonen ikke har vært tilstrekkelig. HLNG er et av de anleggene i landet med størst behov for korrigerende vedlikehold. Vi fikk bekreftet et bilde av at HLNG ikke har tilstrekkelig med personell for å håndtere normale driftsoppgaver og vedlikehold, sa Halland.

– I forkant av brannen var det flere slike driftsforstyrrelser som gjorde at det ikke var stabil drift ved anlegget, blant annet kvikksølvutfordringer og lekkasjer, skriver Ptil.

Det kommer også frem at risikoanalysen ved anlegget var for dårlig. Selv om risikoen for antennelse av hetolje vurderes som lav, mener Ptil likevel at oljen må testes for å sikre at tennegenskapene ikke er endret.

Myhrvold sa avslutningsvis at Equinor må jobbe med avvikene og sørge for at de korrigeres.

Ikke skiftet siden 2015

Tilsynet har som nevnt pekt ut selvantenning i en type forfilter. Equinor skiftet tidligere disse filtrene hvert annet år, men i 2016 gikk selskapet over til tilstandsbasert skifting av filter, ifølge Ptil. Ifølge granskingen har de aktuelle filtrene ikke vært skiftet ut siden 2015.

– En hyppigere utskifting ville antageligvis medført mindre ansamlinger av biomasse i filtrene og dermed sannsynligvis også påvirket risikoen for å få en selvantenning under de gitte forholdene på hendelsesdagen, skriver Ptil.

Her kan du lese hele granskningsrapporten.

Føyer seg i rekken

Equinor har det siste året vært utsatt for mye kritikk av Petroleumstilsynet. Konsernsjef Anders Opedal innrømmet i et ferskt E24-intervju at olje- og energigiganten ikke har vært gode nok i sikkerhetsarbeidet.

– Så er det selvsagt noe som øker presset på meg personlig, fordi jeg har ansvaret for at alle kommer trygt hjem hver dag, sa han da.

Nå legger Bellona-leder Frederic Hauge skylden for brannen på Melkøya direkte på Opedals skuldre.

– Anders Opedals troverdighet er lik null nå, sier Hauge.

Under kan du lese om flere saker vedrørende avvik og brudd på Equinor-installasjoner og anlegg:

Les også

Petroleumstilsynet: Bekymret for sikker drift på Equinors plattformer

Les også

Færre alvorlige Equinor-hendelser i 2021 tross sikkerhetskritikk

Les også

– Anders Opedal kuttet seg til storulykke

Les også

Tilsynssjefen bekymret for gassanlegg på land

Les også

Her kan olje ha lekket ut over flere tiår. Hva gikk galt på Mongstad?

Les også

Miljødirektoratet fant nytt avvik på Equinor-anlegg på Mongstad

Les også

Flere avvik ved Statfjord B

Les også

– Vi har for få folk. Equinor-kuttene har gått for langt

Les også

Ptil: Kontraktskrav og press på kostnader bidro til alvorlig hendelse på Equinor-rigg

Les også

Equinor: – Vi har ordnet opp i sikkerheten i USA

Les også

Equinor-elektrikar fekk brannskade. No er granskinga fullført

Publisert: