Her skal de dyrke 350 tonn salat i høyden

Dette er ukens viktigste grønne nyheter.

Inne i disse 4000 kvadratmeterne i Moss skal Onna produsere urter, salat og mer.
Publisert:

1. Store løfter og en tordentale mot Bidens klimamøte

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg deltok torsdag digitalt i en høring i Kongressen i USA.

I forbindelse med president Joe Bidens digitale klimatoppmøte kom en rekke land med forsterkede klimamål. Blant de mest ambisiøse er Storbritannia, som skal kutte 78 prosent av utslippene innen 2035. Kuttene skal også omfatte britenes internasjonale skipstransport og luftfart, ifølge BBC.

EU, Canada og Japan har også oppjustert sine klimamål. Biden kom med løfter om å kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent i USA og satse på millioner av nye arbeidsplasser i grønn industri.

Det digitale toppmøtet som fortsetter fredag er et slags klimavorspiel for 40 av landene som slipper ut mest, før klimatoppmøtet i Glasgow senere i år.

Men, men, men: Én ting er løfte, noe annet er gjennomføring. Klimaaktivisten Greta Thunberg tordnet mot verdenslederne på videolink, og sa at de senere vil bli holdt ansvarlige for å ha ignorert klimakrisen. Heller ikke Greenpeace lot seg imponere av de nye løftene.

Sitatverdig: – Dette handler om vekst og jobber, ikke kaninklemming, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson under klimatoppmøtet. Få timer senere byttet Thunberg bio på sosiale medier til kaninklemmer for å gjøre narr av uttrykket til den britiske statsministeren.

Budsjettsprekk: Her hjemme har SSB oppdaget en underrapportering av klimagassutslipp som går mange år tilbake. Det betyr at målet om å kutte 20 millioner tonn CO₂ innen 2030 kanskje må økes med en tredjedel, for å gjøre opp for feilen i klimaregnskapet.

2. Tror hydrogen kan bli en ny, stor industri

Her på ei tomt ved raffineriet på Mongstad er hydrogenfabrikken planlagt. Frå venstre Sturle Bergaas direktør frå Equinor, prosjektleiar frå BKK Bjørn Sundland og Steinar Madsen, prosjektleiar for Wilhelmsen.

Konsulentselskapet Bain & Company tror hydrogenproduksjon i Norge kan bli en ny stor industri. Selv om man har snakket om hydrogen siden 70-tallet, er det først nå det virkelig vil ta av, ifølge konsulentselskapet.

Hydrogen kan være et utslippsfritt alternativ til olje og gass. Det er aktuelt å bruke i industri eller som drivstoff for store skip og langtransport, hvor det ikke lages store nok batterier. En rekke aktører satser på hydrogen i Norge. Det er blant annet planer om en milliardfabrikk på Mongstad. LO, NHO og en rekke kraftselskaper har gått sammen for å be regjeringen om en storsatsing på hydrogen.

Grønn gevinst: Bain & Company anslår en eksportverdi for hydrogen på 100 milliarder kroner. Det er nesten like stor eksportverdi som for sjømat, som var på 106 milliarder i 2020, men tilsvarer bare det man får på fem måneder med gasseksport.

3. Facebook har kuttet utslippene med 94 prosent

Det sosiale nettverket hevder de har nådd såkalt netto nullutslipp.

Facebook hevder at de nå har nådd målet om å redusere like mye utslipp som de produserer, såkalt netto nullutslipp. De siste tre årene har selskapet redusert utslippene sine med 94 prosent, blant annet ved å kjøpe norsk vindkraft til datasentrene sine. Selskapet har lovet netto nullutslipp for hele verdikjeden, inkludert leverandører, innen 2030. Dette er en del av en større trend hvor store internasjonale selskaper som Google-eier Alphabet, Apple, Amazon og Microsoft kommer med løfter om å gjøre opp for egne klimafotavtrykk.

Ja, men: Denne typen klimamål er imidlertid ofte kompliserte. Ifølge The Guardian ser Facebooks netto nullutslipp ut til å basere seg på at selskapet har kjøpt fornybar kraft eller opprinnelsesgarantier tilsvarende sitt eget strømforbruk. I praksis vil mange av selskapets datasentraler fortsatt være fyrt med kullkraft eller andre forurensende kraftkilder.

4. Satser på loddrett landbruk med 350 tonn salat i høyden

Anlegget i Moss vil stable planter i etasjer, og bruke en mineralløsning i stedet for vanlig jord.

Det nystartede selskapet Onna vil revolusjonere norsk landbruk ved å dyrke i høyden, såkalt loddrett landbruk. Selskapet skal bygge det største loddrette landbruket i Norge i Moss på 4000 kvadratmeter. Der skal det dyrkes 350 tonn salat og urter i året, forteller daglig leder Kristina Løfman.

I dag er 60 prosent av all salat i Norge importert. På sikt har Onna ambisjoner om å ta en del av dette markedet, og produsere ti prosent av all salat i Norge. Det vil spare matsvinn og utslipp fra transport ved import, forklarer Løfman.

Onna er inspirer av loddrett landbruk i Japan, hvor det blant annet finnes loddrett landbruk på en T-banestasjon i Tokyo. Noen av verdens rikeste, blant annet Amazon-eier Jeff Bezos og sjeiken i Dubai har investert mange hundre millioner kroner i loddrett landbruk. Det samme har møbelgiganten Ikea gjort.

Men, men, men: Ifølge Financial Times er det ikke noen loddrette landbruk utenfor Japan som er lønnsomme.

Les også

Thunberg raste mot politikere: – Før eller senere blir dere holdt ansvarlige

Les også

Her slepes Hywind-fundamentene fra Stord

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet HER.

Følg E24 på sosiale medier:

Publisert: