IEA anslår at oljeetterspørselen vil toppe seg

IEA anslår at veksten i etterspørselen etter olje vil ta slutt innen ti år, og at den flater ut på 2030-tallet. Et sterkt fall i olje- og gassinvesteringene etter coronakrisen gir risiko for store svingninger i prisene de neste årene.

Dr. Fatih Birol er leder for Det internasjonale energibyrået (IEA).
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i årets utgave av «energibibelen» »World Energy Outlook» fra Det internasjonale energibyrået (IEA). som særlig setter søkelyset på coronakrisen og behovet for energiomstilling de neste ti årene hvis verden skal nå klimamålene.

Coronakrisen har lagt en kraftig demper på det globale forbruket av olje og gass. Oljeforbruket er ventet å falle med åtte prosent i år, mens gassbruken faller med tre prosent i år, anslår IEA.

Skulle krisen dra ut, vil oljeetterspørselen bli rundt fire millioner fat per dag lavere enn det ville ha vært i en kortvarig krise, og holde seg under 100 millioner fat per dag til godt ut på 2020-tallet, tror IEA.

«Jo lenger forstyrrelsene varer, jo mer vil noen endringer som reduserer oljeetterspørselen gro fast, slik som det å arbeide hjemmefra eller unngå flyreiser», skriver byrået i rapporten.

Coronakrisen har senket energiregningen drastisk for husholdninger og selskaper globalt, som må ut med 1.300 milliarder dollar mindre i 2020 enn i 2019, ifølge IEAs beregninger.

Les på E24+

Oljetoppenes grønne drømmer kan sende Scatec-aksjen til himmels

IEA venter at oljeetterspørselen blir dempet de neste årene, før den tar seg opp igjen til nivåene i 2019. Men etter 2030 vil etterspørselen stabilisere seg rundt 100 millioner fat i .

Tror oljeetterspørselen bremser

I en tid hvor verden ønsker å nå klimamålene venter IEA at fornybar energi fortsetter veksten, en utvikling som preger alle scenarioene i årets utgave av World Energy Outlook-rapporten.

Samtidig vil energiomstillingen legge en demper på oljeveksten på sikt. IEA utelukker ikke at etterspørselen kan ta seg raskt opp, men har nedjustert de langsiktige anslagene sine fra før coronakrisen.

– Æraen med vekst i global oljeetterspørsel vil ta slutt i det neste tiåret, sier IEAs sjef, Dr. Fatih Birol.

– Men uten en stor endring i regjeringenes politikk er det ingen tegn til en rask nedgang. Med dagens politiske vilkår ville en global økonomisk oppgang raskt øke oljeetterspørselen til nivåene fra før krisen, sier Birol.

Les på E24+

Dette feltet har gitt Norge 50 milliarder kroner på ett år

Store nedskrivninger

Etter coronakrisen falt oljeprisen i vår i en kort periode til rundt 20 dollar fatet, fra 66 dollar fatet ved nyttår. For tiden ligger prisen noe over 40 dollar fatet.

Mange selskaper har jekket ned sine anslag på fremtidige priser etter prisfallet. Ledende olje- og gasselskaper har skrevet ned verdiene sine med 50 milliarder dollar (457 milliarder kroner) så langt i 2020, ifølge det Paris-baserte byrået.

Krisen har senket verdien av fremtidig olje- og gassproduksjon med en fjerdedel, påpeker IEA. Dersom verden utvikler seg i tråd med IEAs bærekraftsscenario (SDS) og klimamålene nås, vil verdien av fremtidig olje- og gassproduksjon være halvert fra nivået før krisen, påpeker byrået.

IEA venter at oljeprisen vil ta seg opp igjen over tid, men det er store variasjoner i anslagene mellom byråets ulike scenarioer.

De røde søylene viser hvor mye fremtidig olje- og gassproduksjon var verdt før coronakrisen, målt i tusener milliarder dollar. De turkise søylene viser hva produksjonen anslås å være verdt etter beregningene i IEAs Stated Policies-scenario. De grønne søylene viser at verdien av olje- og gassproduksjonen er halvert dersom verden utvikler seg i tråd med IEAs bærekraftsscenario (SDS) og klimamålene nås.

Fallende investeringer

Krisen har bidratt til at investeringene i olje- og gassbransjen er anslått å falle med en drøy tredjedel i år, tror byrået. I amerikansk skiferolje er investeringene halvert. Dette kan bidra til større svingninger i prisene på sikt, ifølge IEA.

«Lavere oppgang i energietterspørselen demper olje- og gassprisene sammenlignet med anslagene før krisen, men de store fallene i investeringer i 2020 øker også risikoen for fremtidige svingninger i markedet», skriver IEA.

IEA påpeker at investorer ser med skepsis på olje- og gassprosjekter fordi de er usikre på lønnsomheten og om selskapenes strategier er i tråd med miljømessige mål.

«Noen av de finansielle bekymringene kan avta hvis prisene stiger og prosjektene begynner å få bedre avkastning, men spørsmål om bransjens bidrag til å kutte utslipp kommer ikke til å forsvinne», skriver IEA.

IEA venter oppgang i oljeetterspørselen utover 2020-tallet. Men dersom verden lykkes med energiomstillingen (grønn linje), vil etterspørselen falle betydelig dette tiåret, påpeker organisasjonen.
Publisert: