To ansatte kunne blitt drept – nå får Equinor millionbot

To unge Equinor-ansatte ble skadet da gassflasken eksploderte på Heimdal-plattformen i 2019. Nå er ulykken ferdig etterforsket.

Slik så gassflasken ut etter eksplosjonen. At den gikk i to, gjorde trolig at skadene på automatikeren ble større enn hvis flasken hadde blitt sprengt slik den er designet for – som ett enkelt stykke, ikke fragmentere. Bildet er fra Equinors granskingsrapport.
Publisert:

28. november 2019: Den da 22 år gamle automatikeren fra Bømlo var på sin andre plattformtur. Sammen med mekanikerlærlingen på 19 fra Vinje skulle han få opp trykket på en nitrogenflaske. Hun var på sin tredje offshoretur.

22-åringen holdt flasken, mens lærlingen sto ved pumpen som skulle sørge for at trykket ble riktig.

Noe gikk galt. Han som holdt flasken, kjente at den ble varmere. Så eksploderte den.

Automatikeren besvimte, alvorlig skadet, med kritiske blødninger fra begge bein.

Mekanikerlærlingen ble truffet av pumpen og ble også alvorlig skadet, men var bevisst.

Kappløp med døden

Klokken hadde akkurat passert 18.00. Et kappløp med døden begynte. Sykepleier kom til skadestedet og begynte med førstehjelp. Automatikeren ble flyttet til hospitalet på plattformen, før han så ble fløyet med redningshelikopter til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Mekanikerlærlingen ble etter en halv time fløyet til sykehuset i Stavanger.

Politiet etterforsket ulykken. Nå har politimesteren i Sør-Vest politidistrikt konkludert med å gi Equinor en bot på tre millioner kroner.

Politiet sammen med Petroleumstilsynet reiste raskt ut på Heimdal-plattformen etter ulykken i slutten av november 2019.

Begge kunne mistet livet

Heimdal-plattformen ligger i Nordsjøen, omtrent rett vest for Bergen. Feltet ble funnet allerede i 1972. Gassproduksjonen begynte i 1986, og mot slutten av 90-tallet var det meste av gassen hentet opp. Heimdal-plattformen ble da bygget om til å ta imot og behandle gass fra felt i nærheten.

Equinor var i utgangspunktet innstilt på å sette kroken på døra for Heimdal i 2021. I fjor ble det klart at driften forlenges til 2023.

I Equinors interne granskning av ulykken var konklusjonen at tilfeldigheter gjorde at de to unge ansatte ikke mistet livet. Rask førstehjelp på stedet og behandlingen på vei til sykehuset gjorde at automatikeren ikke mistet livet.

Han lå på sykehuset i fem og en halv uke.

Mekanikerlærlingen ble utskrevet fra sykehuset etter tre uker. Også hun kunne omkommet i ulykken, konkluderte rapporten, hvis pumpen hadde truffet andre deler av kroppen.

Automatikeren er nå på videreutdanning, mens mekanikerlærlingen er i avslutningen av læretiden på Heimdal, opplyser Equinor.

Pumpen etter ulykken.

Alvorlige regelbrudd

Petroleumstilsynets granskning konkluderte med at Equinor kunne gjort mer for å unngå at ulykken skjedde. Flere forhold blir påpekt, blant annet at arbeidsgiveren ikke har sikret nødvendig opplæring i bruk av pumpen. Denne kan gi langt høyere trykk enn gassflasken tåler.

Petroleumstilsynet oppsummerte ulykken med det har skjedd flere alvorlige brudd på regelverket:

  • Mangelfull sikkerhetsmessig klarering.
  • Manglende barrierer mot overtrykk.
  • Manglende kompetanse.
  • Mangelfull planlegging og risikovurdering.
  • Manglende prosedyrer og rutiner.

Godtar boten

Equinor har vedtatt forelegget etter ulykken. Selskapet viser til etterforskningen konkluderer med at selskapet har begått straffbare brudd på «sikkerhetsregelverket i forbindelse med mangelfull planlegging av arbeidet, og manglende kompetanse og opplæring».

Equinor viser til at de selv har påpekt dette i sin egen granskning og Petroleumstilsynet konkluderte også på samme måte.

Talsperson Eskil Eriksen i Equinor viser til at de mottok forelegget sist uke og besluttet å vedta det.

– Heimdal-ulykken har gått sterkt innpå oss. I etterkant har vi vært opptatt av å følge tett opp de skadde, kollegaene deres og pårørende. For oss har det vært svært viktig å sette inn nødvendige tiltak slik at en tilsvarende ulykke ikke skjer igjen.

Equinor har etter funn i egen granskning og Petroleumstilsynets rapport gjort endringer på denne typen pumpe, som brukes på flere plattformer.

Nå skal trykket overvåkes bedre og pumpen har også fått sperre mot overtrykk. Equinor har også innført prosedyrer for bruk av pumper til fylling av gassflasker, og for å forsikre seg om at de som skal bruke en slik pumpe, vet hvordan den fungerer.

– Hvordan har dere forholdt dere til at etterforskningen har tatt over to år?

– Vi forholder oss til den oppfølgingen som har vært fra norske myndigheter, og har helt siden november 2019 jobbet systematisk med læring og tiltak etter ulykken, sier Eriksen.

Publisert:

Her kan du lese mer om