Equinor kan tape 125 milliarder i Russland. Men det er heldigvis i rubler.

Equinor varsler at de kan bli nødt til å ta et tap på 11 milliarder kroner på beslutningen om å trekke seg ut av Russland. Etter Oljefondet blir det i så fall det desidert største Russlands-tapet for et norsk selskap.

Equinor har gjort gjentatte forsøk på å etablere seg i Russland. Her signerer daværende konsernsjef Helge Lund i mai 2012 en avtale med Rosnefts daværende toppsjef. Russlands både daværende og nåværende president Vladimir Putin følger med.
Publisert:

Equinor varslet bare fem dager etter invasjonen av Ukraina at energiselskapet trekker seg helt ut av Russland.

– Situasjonen er svært vanskelig, og vår posisjon er uholdbar. (...) Vi starter planleggingen for å tre ut av våre felleskontrollerte selskaper på en måte som er i tråd med våre verdier, sa den gangen konsernsjef Anders Opedal.

Da ble det opplyst at eiendelene er verdsatt til 1,24 milliarder dollar. I kroner og ører blir det 10,9 milliarder kroner med dagens valutakurs. Målt i rubler er det snakk om ca. 125 milliarder.

I Equinors årsrapport, som ble offentliggjort fredag, går frem at hele investeringen kan gå tapt.

«–det er risiko for at Equinor ikke vil kunne hente ut noen verdier fra disse eiendelene», heter det i et avsnitt i årsrapporten som kalles Risikoanalyse.

Hvis Equinors eiendeler blir beslaglagt eller nordmennene ender med ikke få noe som helst betalt, kan dermed det regnskapsmessige tapet bli så høyt som angitt ovenfor i henholdsvis dollar, norske kroner eller rubler.

Av de 10,9 milliarder kronene, ble 4,5 milliarder kroner investert så sent som i 2020 i forbindelse med kjøp av et oljefelt på land.

Konsernsjef Anders Opedal må i verste fall ta et tap på 11 milliarder kroner fra Russlands-investeringen når han snart skal legge frem resultatet for 1. kvartal.

Tar tapet i nå 1. kvartal?

Equinor skriver videre i sin årsrapport at de venter at «prosessen med nedsalg i de felleskontrollerte ordningene i Russland vil resultere i nedskrivninger».

Trolig kommer det nedskrivninger alt i 1. kvartal av 2022, noe god regnskapsskikk tilsier. Men Equinor ønsker ikke å bekrefte dette nå.

– Vi kan ikke si noe om dette nå. Men det er helt naturlig at det ved hvert kvartal blir gjort slike vurderinger.

Det sier pressetalsmann Morten Aanestad i Equinor.

Prosessen med å trekke seg ut vil ta tid.

– Vi har jobbet for å bygge opp dette i løpet av tre tiår. Vi kan ikke avvikle det i løpet av døgn. Det skal gjennomføres på en forsvarlig måte, sier Aanestad videre.

Equinor vil fjerne reserver tilsvarende 88 millioner fat olje fra sine bøker etter at Russland er forlatt. Her fra Kharyaga-feltet nord-vest i Russland.

Oljefondet størst - i alt

Fra før er det kjent at Oljefondet satt med verdier for ca. 27 milliarder kroner i russiske aksjer ved inngangen til 2022.

Hva disse aksjene er verdt nå, er umulig å si da børsen i Moskva fortsatt holdes stengt.

– Vi hadde ved begynnelsen av året investeringer på 27,4 milliarder kroner i Russland. Nå anslår vi at disse investeringene er verdt cirka 2,5 milliarder kroner, men dette er et svært usikkert tall, sa oljefondets sjef Nicolai Tangen på en pressekonferanse 3. mars.

Det er både et spørsmål om disse aksjene i det hele tatt kan selges og i hvilken valuta Oljefondet vil få betalt i om noen av aksjene er salgbare.

I så måte er det verdt å merke seg at rubelen nå har styrket seg betydelig mot amerikanske dollar igjen, etter de store fallene de første dagene etter invasjonen 24. februar.

Les også

Europa kan kutte absolutt all russisk gass, mener ekspert

Jotun med verdifull, ny fabrikk

Blant andre norske bedrifter som har virksomhet i Russland, finner vi matprodusenten Orkla og malingsprodusenten Jotun.

Her er både verdiene av bokførte eiendeler og omsetningen mye lavere, selv om antall ansatte i Russland ikke er uvesentlig.

Jotuns fabrikk i St. Petersburg var ved utgangen av 2020 verdsatt til 247 millioner kroner. Den ble åpnet i 2017 og har 300 russiske ansatte.

Orklas russiske datterselskap Hamé Foods ligger i området Bogoljubovo noen mil øst for Moskva. Antall ansatte var 347, og omsetningen var, ifølge Orkla, på 184 millioner kroner i fjor.

– Bokført verdi av den russiske virksomheten var 150 millioner kroner ved årsskiftet, opplyser Orklas kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli.

Både Orkla og Jotun må trolig regne med å ta tap på hele eller store deler av sine bokførte verdier de også.

Les også

Equinor mottar russisk råstoff på Mongstad: Seiler fra St. Petersburg

Publisert: