Yara satser på grønn ammoniakk til skipsfarten

Grønn ammoniakk til drivstoff kan bli et nytt norsk industrieventyr, tror Yaras ammoniakksjef, Magnus Ankarstrand.

Magnus Ankarstrand leder Yaras satsing på bærekraftig ammoniakk.
Publisert:

– Vi er en av verdens største produsenter av ammoniakk, og vi har infrastruktur verden over som alt i dag kan forsyne skipsfarten med ammoniakk, sier Ankarstrand.

BT/E24 skrev onsdag at Wärtsilla neste år skal teste ammoniakk i en forbrenningsmotor på Stord.

Gjødselprodusenten Yara ser mot karbonfri ammoniakk til transportsektoren og skipsfarten som et stort nytt forretningsområde. I dag går selskapets store produksjon av ammoniakk direkte inn i gjødselproduksjonen.

Yara produserer store mengder ammoniakk til kunstgjødselproduksjon. Nå skal de gjøre denne produksjonen grønn i Porsgrunn.

Produserer mye ammoniakk

Sjefen for Yaras nye satsing på utslippsfri ammoniakk, «Yara Clean Ammonia», peker på at selskapet alt i dag driver global ammoniakkhandel og -transport med en markedsandel på 20 prosent.

Den norske gjødselgiganten har en produksjonskapasitet på 8,5 millioner tonn ammoniakk i 17 fabrikker. Alt dette er såkalt grå ammoniakk, det vil si naturgass som blir omdannet til ammoniakk med store utslipp av CO₂.

Når selskapet nå har organisert satsingen i en egen enheten kalt «Yara Clean Ammonia», er det både for å kutte egne utslipp i gjødselproduksjonen, men også for å levere karbonfri ammoniakk til andre sektorer.

– Grunnlag for ny vekst

Onsdag holdt Magnus Ankarstrand et innlegg på en industrikonferanse i Porsgrunn.

Der var budskapet at det globalt er det mulig å bytte ut grå ammoniakk i produksjonen av mineralgjødsel. Dette vil bidra til en betydelig dekarbonisering av landbruket.

Dessuten:

 • Grønt hydrogen og ammoniakk er et strategisk fortrinn for
  Norge – gir grunnlag for ny vekst i flere av våre viktigste
  eksportnæringer.
 • Hydrogen og ammoniakk vil bli viktige inntektskilder for
  Norge på lang sikt.
 • I en overgangsfase er det avgjørende med samarbeid
  mellom næringsliv og myndighetene for å utvikle industrien
  Norge skal leve av i fremtiden.
 • Gjennom felles innsats kan Norge utvikle en fullskala
  verdikjede for energiformer Europa og verden vil
  etterspørre.

Både grønt og blått

Ammoniakk blir laget av hydrogen, og det er to veier til å gjøre det uten utslipp av klimagassen CO₂:

Enten kan hydrogen fremstilles ved såkalt elektrolyse med fornybar energi. Det gir såkalt grønt hydrogen.

Alternativt kan hydrogen lages ved omdanning av naturgass. Da må CO₂ fanges i lagres i prosessen, og resultatet blir blått hydrogen.

Ankarstrand forteller at Yara satser langs begge spor.

Selskapet vil bygge om ammoniakkanlegget sitt i Porsgrunn til å produsere grønt hydrogen. Samtidig satser selskapet på blått hydrogen i ammoniakkproduksjonen i Nederland. Yara har også et mindre prosjekt i Australia der de skal produsere Ammoniakk med fornybar kraft fra solceller.

Sluttet med elektrolyse i 1993

– Det er viktig å huske at Yara har en lang historie med produksjon av grønt hydrogen. Vi sluttet med elektrolyse i 1993, så dette er kjent teknologi for oss.

Ammoniakksjefen forteller at det lenge har skjedd lite, men at det de siste årene har vært en rivende teknologiutvikling. Det avgjørende er å få effektiviteten på elektrolysørene opp og kostnaden ned.

– Foreløpig er kostnaden pr. kilo for blått hydrogen mer konkurransedyktig, men dette vil variere etter lokale forhold. I USA, for eksempel, er gassprisene lave, samtidig som det er gode muligheter for billig lagring av CO₂. Lagring av CO₂ gir dessuten en skattefordel på 45 dollar for hvert tonn CO₂ som blir lagret.

– Hvilke virkemidler må til her hjemme for å stimulere til utslippskutt?

– Det viktigste for å skape en verdikjede for bærekraftig ammoniakk er høyere CO₂ -avgifter som gjør grønne alternativ mer konkurransedyktige, sier Ankarstrand.

Han peker dessuten på behovet for investeringsstøtte og et tidsavgrenset opplegg for å dekke inn kostnadsdifferansen mellom for å balansere risikoen for industrien.

Publisert:

Her kan du lese mer om