Teknas president om kuttene i oljebransjen: – Vi har kun sett starten

Ferske arbeidsledighetstall er dyster lesning for ansatte i oljebransjen. Nå haster det med å finne nye løsninger for norsk industri, mener sjefen i landets største akademikerforening.

DYSTRE UTSIKTER: Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg er bekymret for utviklingen for ingeniører i oljebransjen.
Publisert:

Det går fra vondt til verre for de ansatte i oljeindustrien. Oljeselskapene har det siste året kuttet i bemanningen over en lav sko, og det er varslet ytterligere nedbemanninger utover høsten.

Blant dem er NOV, som torsdag gjorde kuttefordelingen i selskapet kjent. Oljeserviceselskapet vil ha 900 færre fast ansatte ved årets slutt.

Årsaken til kuttbølgen er den sterkt fallende oljeprisen, som er halvert de siste tolv månedene.

– Vi har kun sett starten på nedskjæringene. Det vil forverre seg betydelig. Virkningen for hele økonomien er hittil moderat, men det vil endre seg. Fra 2016 vil kuttene i oljebransjen bli mer tydelig for hele økonomien, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg til E24.

Tekna står for Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Presidenten får støtte av Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum. Han uttalte fredag til E24:

– Det vil bli verre. Flere oljeselskaper har varslet ytterligere kutt utover høsten, og arbeidsledigheten vil nå en topp utpå vinteren.

Han understreker imidlertid at det foreløpig ikke er noen dramatikk i de ferske tallene fra Nav.

Les også

Derfor er det krise i oljebransjen

Nye tall

Randeberg har nettopp lest seg opp på de ferske Nav-tallene. Hun spår en kraftig oppgang så snart de som har tatt imot sluttpakker melder seg til Nav.

3,1 prosent av arbeidsstyrken står utenfor arbeidslivet. En hverdag utenfor arbeidsmarkedet er de harde fakta for 84.700 nordmenn.

– Samtidig er det en del internasjonal arbeidskraft som har flyttet hjem som følge av oljebremsen, og de er usynlige i statistikken.

Fredagens ferske Nav-tall viser at det i august ble registrert 700 nye arbeidsledige hos Nav. Ytterligere 300 ble satt på tiltak.

Like etter at tallene ble sluppet uttalte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til E24:

– Situasjonen er kritisk for dem som opplever å bli arbeidsledig, og regjeringen jobber nå med å iverksette gode politiske tiltak som skal sikre arbeid, aktivitet og omstilling for fremtiden.

Les også

NAV-tall: Arbeidsledigheten har steget til 3,1 prosent

– Vi må satse

Randeberg etterlyser mer handling for å løse de problemene som den økte ledigheten gir:

– Nå må politikere, bedrifter og fagforeninger sette seg sammen og finne løsninger og tørre å tenke nytt. Vi trenger innovasjon og nytenkning. Vi må tørre å prioritere og å satse på noen næringer, sier den engasjerte Tekna-presidenten.

Saken fortsetter under bildet

FLERE OG FLERE: Arbeidsledigheten vokser hurtig for ansatte i oljesektoren og dermed må flere og flere pakke sakene sine å gå. Illustrasjonsfoto fra Oseberg feltsenter.

Må finne nye eventyr

Tekna-sjefen er klar i sin sak:

– Vi må finne de nye teknologiske eventyrene!

– Vi må tenke grønt og på gründersatsing, selv om det først vil gi effekter om noen år.

Betyr det at vi bør se bort fra oljebransjen fremover?

– Nei, men vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi kan både tenke på oljen og andre næringer. Havbruksnæringen har eksempelvis potensial, påpeker Lyngsnes Randeberg.

Les også

– Viktig for norsk offshorebransje

Hva gjør dere for å hjelpe de berørte medlemmene av kuttene?

– Vi arbeider med en tiltakspakke som skal lanseres i løpet av kort tid som ser på langsiktige løsninger. På kort sikt skaper vi møteplasser, gir vi kompetansehevende kurs, hjelper til CV-skriving og i jobbsøkerprosessen. Våre tillitsvalgte og de ansatte i sekretariatet jobber mer enn fulle dager for å håndtere den store pågangen, forsikrer presidenten.

Les også

Arbeidsministeren: – Svært alvorlig for dem som er berørt

Store forskjeller blant ingeniørene

Tekna er medlemsorganisasjonen for 68.000 sivilingeniører, og blant dem er det 12.500 medlemmer som enten har jobbet, eller fortsatt jobber, i olje- og gassektoren.

En nylig undersøkelse blant 1.000 av dem viser at 2,8 prosent er uten jobb grunnet oppsigelser og permitteringer. For medlemsmassen i sin helhet ligger arbeidsledigheten på rundt én prosent.

– Det er leverandørvirksomheten som opplever situasjonen som tøffest, i den bransjen er hver tredje ansatt redd for å miste jobben, mot en av fem i oljeselskapene, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg til E24.

Hun viser til at nesten halvparten, 44 prosent, av bedriftene innen leverandørvirksomheten har sagt opp nøkkelpersonell mot 15 prosent i oljeselskapene.

Les også

Riggansatte sagt opp på epost – truer med søksmål

Lavere oljepris

Prisen for et fat brentolje har de siste tolv månedene falt med hele 54 prosent fra toppen på 103,27 amerikanske dollar. Et ras i oljeprisen har svekket lønnsomheten og ført til massive kutt i bransjen.

Det vises spesielt godt i ledighetstallene fra oljefylket, Rogaland. Det siste året har ledigheten i fylket økt med 65 prosent. 3,6 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb, 0,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Fredag klokken 15:20 er oljeprisen, Nordsjøoljen, på 47 dollar. Torsdag steg oljeprisen med hele 10,2 prosent – det største bykset siden finanskrisen i 2009. Det er sterke amerikanske veksttall og oljelagertall fra det samme landet var med på å sette fart i oljeprisen, men nivået er likevel langt unna der det var for ett år siden.

Les også

Oljelagrene tømmes

Les også

Molde-ordfører: – Skulle ønske korreksjonen ikke kom så voldsomt hardt

Les også

– Åpenbar konkursfare dersom oljeprisen forblir lav

Les også

Oljeserviceselskap sier opp 900 fast ansatte

Publisert:

Her kan du lese mer om