Petroleumstilsynet: – Urovekkende mangler på Edvard Grieg-feltet

Operatøren Lundin Norway har unnlatt å melde ifra om at ansatte på Grieg-feltet har vært utsatt for strømulykker som kunne gitt alvorlige personskader. 

IKKE HELT PROBLEMFRITT: Edvard Grieg-plattformen startet produksjonen i Nordsjøen november 2015. Feltet har hatt en oppetid og regularitet som er langt over forventning, men Petroleumstilsynet har likevel funnet punkter som må forbedres.
Publisert: Publisert:

Flere ansatte i Lundin Norway som er operatør på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, har vært utsatt for strømulykker, viser ny tilsynsrapport fra Petroleumstilsynet (Ptil).

Ifølge rapporten er det kun tilfeldigheter som har ført til at ansatte ikke er blitt alvorlig skadd. Ptil opplyser til NTB at det dreier seg om strøm gjennom lavspenningsanlegg med cirka 230 volt eller mer, og at Lundin Norway ikke har vurdert å varsle eller melde ifra om hendelsene til tilsynet.

– Manglende forståelse

– De er varslingspliktige i henhold til regelverket. Dette gjelder jo flere personer som har blitt utsatt for strømulykke på Edvard Grieg. Vi mener dette viser manglende forståelse fra operatøren om varslingsplikt og mulig manglende forståelse av oppfølgingsbehovet overfor mennesker som blir utsatt for strømulykker, sier direktør Inger Anda for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil til NTB.

Ifølge administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway dreier det seg om tre tilfeller i 2015, der ansatte har fått støt.

Edvard Grieg, Kristin Færøvik om bord på Rowan Viking, Lundin Norway

– Hendelsene resulterte ikke i personskade, men i alle tilfellene ble personene umiddelbart sendt til medisinsk undersøkelse i henhold til prosedyrene. På tidspunktet da hendelsene inntraff, tolket vi regelverket til at disse ikke var rapporteringspliktig, forklarer hun til NTB.

Tolket annerledes

Ifølge Færøvik kom Ptil i februar i år med en fortolkning av regelverket som tilsier at alle slike hendelser skal rapporteres.

– Vi har skjerpet våre interne prosedyrer i henhold til dette. Dersom dette hadde skjedd i dag ville hendelsene blitt rapportert, understreker hun.

Tilsynsrapporten viser Ptils gjennomgang av Lundins elektriske anlegg og ansvarshavende for anleggene på Edvard Grieg-feltet. Under tilsynet som ble utført i perioden 23. mai til 1. juni i år, ble det avdekket i alt fem punkter med alvorlige feil – eller regelbrudd.

Ptil har bedt Lundin Norway om å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene innen 16. august.

Les også

Martin Linge-feltet forsinket til 2019

Les også

Kjøpte aldri noe på sokkelen: Får 359 mill. i skatterefusjon likevel

Les også

Nå er produksjonen i gang på Gina Krog

Publisert:

Her kan du lese mer om