Equinor tildeler gigantkontrakter på brønnservice: Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger sikrer arbeid for 30 milliarder

Equinor har nå tildelt den største kontraktspakken innenfor bore- og brønnservice i selskapets historie. Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger sikrer arbeid for rundt 30 milliarder.

Illustrasjonsbilde av den oppjekkbare boreriggen Mærsk Inspirer, avbildet under et oppdrag på Volve-feltet
Publisert:

Korreksjon: I en tidligere versjon av denne saken skrev E24 at Weatherford ikke hadde vunnet frem i anbudsrunden. Det stemmer ikke. Equinor opplyser at Weatherford og Schlumberger har samarbeidet om et felles bud og skal levere tjenestene til dem i fellesskap.

Oljeselskapet Equinor (tidligere Statoil) melder at de nå tildeler nye servicekontrakter innen boring og brønn til de norske virksomhetene til Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger (i samarbeid med Weatherford).

Disse erstatter dagens servicekontrakter som går ut 31. august.

Kontraktene omfatter de fleste Equinor-opererte feltene på norsk sokkel og løper over fire år. Til sammen har kontraktene en estimert verdi på rundt 30 milliarder norske kroner, og er ventet å sysselsette rundt 2.000 personer fordelt på 17 faste og 8 mobile rigger.

På toppen av dette kommer opsjoner som kan forlenge kontraktene i ytterligere 10 år, med forlengelser på to år av gangen, gitt at man løpende når prestasjonsmålene som er satt.

I tillegg til arbeid på norsk sokkel er det også tildelt kontrakter internasjonalt, der Schlumberger får oppdrag på Peregrino-feltet i Brasil og Mariner-feltet i Storbritannia.

Equinor har også inngått en intensjonsavtale med Schlumberger om arbeid på en leterigg som ikke er på kontrakt med oljeselskapet ennå. Det jobbes også med å forhandle frem avtaler for arbeid på to andre mobiler rigger.

– Dette er en stor dag for Equinor og norsk sokkel. Kontraktene er de største vi har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice, sier Pål Eitrheim, direktør for Anskaffelser, i en pressemelding.

Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil

Samler ansvaret

Bore- og brønnservicekontraktene som nå tildeles de tre globale oljeserviceselskapene innebærer at de skal levere integrerte boretjenester, sementering og pumping, bore- og kompletteringsvæsker, elektrisk logging og komplettering.

Equinor har valgt å samle kontraktene til færre aktører som får mer ansvar, for på den måten å forenkle samarbeidet og oppfølgingen mellom oljeselskapet og de tre oljeserviceleverandørene.

Pål Eitrheim i Equinor forteller til E24 at man tidligere hadde over 50 forskjellige kontrakter for de mange segmentene som inngår i servicearbeidet, men at dette nå altså er samlet til tre store kontrakter:

– Det innebærer en vesentlig forenkling, og det er gjort et stort standardiseringsarbeid for å ha standard vilkår og forutsetninger på tvers av kontraktene, sier Eitrheim.

Han legger til at dette følger etter forenklingsmodellen Equinor allerede har innført for riggkontrakter.

– Denne modellen forutsetter samarbeid mellom alle tre aktører (Equinor, riggselskapet og serviceleverandøren, journ.anm.), og testen er hvor mye vi klarer å øke produktivitet, sikkerheten og effektiviteten. Samtidig er det utrolig viktig at effektiviteten aldri skal gå på bekostning av sikkerheten, sier Eitrheim.

Etter at Equinor før jul i fjor tildelte store rammeavtaler for subsea, og etter hvert har tildelt på rigg og boring, så er mandagens tre store serviceavtaler de siste av de virkelig store rammeavtalene som selskapet skal tildele i denne omgang.

Det vil imidlertid kunne komme kontrakter for enkeltprosjekter eller nye utbygginger.

Har testet

Denne nye samarbeidsmodellen er allerede testet ut på Johan Sverdrup fase 1-, Aasta Hansteen- og Mariner-feltene, samt de nye Cat J-riggene Askeladd og Askepott.

– Serviceleverandør, riggleverandør og Equinor skal samarbeide som ett lag, og i fellesskap finne ut hvordan oppgavene best kan løses. Vi har felles drivere for å få til det vi ønsker, og vi er villige til å belønne gode prestasjoner, fordi det hjelper oss til å øke lønnsomheten, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

– Den integrerte leveransemodellen vi har valgt vil styrke samhandlingen mellom serviceleverandør, riggleverandør og operatør, og sette oss i stand til å bore flere brønner. Det gir i neste omgang økt utvinning og sikrer langsiktig aktivitet, sier Pål Eitrheim.

Olje- og energiminister Terje Søviknes har også fått med seg kontraktsnyheten, og peker på at effektive bore- og brønnoperasjoner er avgjørende for å få ut mest mulig verdier fra feltene på norsk sokkel:

– Bruk av ny teknologi og en effektiv samhandling mellom oljeselskaper og leverandørene må da til. Hvilke gevinster man klarer å hente ut gjennom den nye samarbeidsmodellen som ligger i disse kontraktene blir spennende å følge over de kommende årene, skriver Søviknes i en e-post til E24.

Les også

Vil dele data med alle

Les også

Equinors første funn: Olje verdt inntil 22 milliarder

Les også

Equinor sikrer leteblokker «i verdensklasse»

Publisert:

Her kan du lese mer om