Vindkraft sto for 14 prosent av Europas strøm

Vindkraft leverte 14 prosent av strømmen i Europa i fjor, opp fra 12 prosent året før.

Det ble installert 11.300 megawatt vindkraft i Europa i fjor
Publisert:

Vindkraft leverte 14 prosent av strømmen i Europa i fjor, opp fra 12 prosent året før.

Det viser statistikk fra vindkraftorganisasjonen Wind Europe, som påpeker at større og kraftigere turbiner er noe av årsaken til vindens økte bidrag. Vindkraften leverte 342 terawattimer i fjor, som er over det dobbelte av norsk vannkraftproduksjon.

Nesten halvparten av ny kapasitet

Det ble installert 11.300 megawatt vindkraft i Europa i fjor, og av dette var 2.650 megawatt vindkraft til havs. Dette er 49 prosent av den samlede kraftkapasiteten som ble installert i Europa i 2018. Dette var det svakeste året for installasjon av landbasert vindkraft på ti år.

– Økningen i kapasiteten i Tyskland falt med over halvparten på grunn av dårlig designede auksjoner, noe som nå er løst, og problemer med tillatelser, som fortsatt er der. Antallet nye vindparker tørket inn i Storbritannia, skriver Wind Europe.

Det ble i fjor satt rekord for finansieringsbeslutninger av nye vindprosjekter, med en samlet kapasitet på 17.000 megawatt, av dette 4.200 megawatt havvind. Dette er 45 prosent mer kapasitet enn året før, men lavere priser gjør at investeringene bare er 20 prosent høyere, på totalt 26,7 milliarder euro.

Les også: Disse feltene skal levere Equinors vekst

Hør E24-podden: Oljeselskapene skal knekke fornybarkoden

(saken fortsetter under figuren)

MER VIND: Denne figuren viser kraftkapasiteten i Europa mellom 2008 og 2018. Den raskt stigende blå linjen er vindkraften.

Ber om politisk hjelp

Fortsatt har mange EU-land utfordringer med å nå sine fornybarmål. Hele 12 europeiske land installerte null vindturbiner i fjor, ifølge organisasjonen. Nå mener Wind Europe at landene må ta grep og sikre at auksjoner, tillatelser og andre hindre for vindkraften blir ordnet i landenes nasjonale 2030-klimaplaner.

– Regjeringene må fikse dette før de fullfører planene sine i år, sier Wind Europe-sjef Giles Dickson.

Det er nå 189.200 megawatt vindkraft i Europa, av en samlet kraftkapasitet på 977.000 megawatt. Vindkraft utgjør 2 prosent av norsk vindkraftproduksjon, mens andelen er 24 prosent i Portugal, 28 prosent i Irland og 41 prosent i Danmark.

Også i Norge har reduserte kostnader for vindkraft bidratt til en boom i investeringer. Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 40 milliarder kroner i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Dette er hele 27 prosent mer enn de utførte investeringene i 2017, skriver SSB.

– Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker, mens økningen i distribusjonsleddet kan knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere, legger SSB til.

Publisert: