Equinor fant olje og gass ved Troll-feltet

Oljekjempen har funnet olje og gass nær Troll-feltet i Nordsjøen. Funnet er på mellom 17 og 47 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Publisert: Publisert:

Det nye funnet har fått navnet Røver Sør. Olje utgjør den største delen av funnet, skriver Equinor i en pressemelding.

– Funn nær eksisterende infrastruktur er viktig for å opprettholde olje- og gassproduksjonen fra norsk sokkel. De trenger mindre volum for å oppnå lønnsomhet og kan hurtig settes i produksjon med lave CO2-utslipp, sier Geir Sørtveit, Equinors områdedirektør for Utforskning og produksjon Vest.

– Nærheten til Troll-feltet og andre funn vi har gjort i området gjør at vi allerede nå kan si at dette er kommersielt og drivverdig, sier Sørtveit i en melding fra selskapet.

Dette er det syvende funnet Equinor har gjort i det samme området siden 2019. Selskapet understreker at det er usikkerhet rundt estimatene knyttet til hvor store funnene er, men skriver at snittet av estimatene gir et totalvolum på rundt 350 millioner fat oljeekvivalenter. Dette er på størrelse med Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

– Equinor har startet feltutviklingsprosjekter for å kunne utvikle disse funnene på en samordnet måte ved å utnytte eksisterende infrastruktur, i samarbeid med våre partnere. Dette funnet vil bli en del av dette arbeidet, sier Sørtveit.

Det gjennomføres fortsatt leting i området, og den neste letebrønnen har fått navnet Heisenberg. Resultatet fra denne ventes i mars.

De to letebrønene som utgjør Røver Sør-funnet, bel boret av Transocean Spitsbergen.

Publisert: