Lite oljefunn nær Vega-feltet i Nordsjøen

En tørr brønn og ett lite funn.

Wintershall, operatør for lisens 248, har avsluttet boring av brønnene 35/8-6 S og 35/8-6 A, om lag fem kilometer nordvest for Vega-feltet i Nordsjøen og 150 kilometer nordvest for Bergen. Hensikten med begge brønnene var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senjura alder (sandstein i Heatherformasjonen).

Les hele saken med abonnement