Oljemilliarder flommer over kommunene

Alle landets kommuner nyter godt av oljeeventyret. Klikker du på dette kartet kan du sjekke hvor mye din kommune får. 42,7 milliarder kroner flommer årlig over kommunene.

Publisert: Publisert:

Analysebyrået Menon har på vegne av NHOs Norsk olje- og gass beregnet inntektene til kommunene som følge av olje- og gassvirksomheten.

– De mørke kommunene på kartet har enten oljevirksomhet eller relativt store selskaper som leverer til olje- og gassnæringen. Eller det er mindre kommuner som får store statlige overføringer fra Statens pensjonsfond utland, sier fagansvarlig i Menon, Sveinung Fjose.

Les også: Krever at Ap strammer inn oljepolitikken på landsmøtet

Hovedtall

Her er hovedtallene for Norge (2017-tall):

Oversikten viser at samtlige av landets kommuner får ta del i oljeeventyret. Samlet får kommunene 42,7 milliarder kroner gassende inn som oljesvart glede i budsjettarbeidet.

Lille Utsira med 201 innbyggere får minst, med syv millioner kroner. Det gir dog hele 34 872 kroner pr. innbygger.

Oslo får mest, samlet 4,065 milliarder kroner, etterfulgt av oljebyen Stavanger, hvor kommunens samlede oljeinntekter er 2,894 milliarder kroner.

Mange av landets kommuner har ikke noen stor oljeindustri, men de får uansett overføringer, i all hovedsak fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

Av kommunenes samlede inntekter på 42,7 milliarder kroner som kommer fra oljeinntekter eller statlige oljeoverføringer, er 25 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond Utland.

OLJEFLOM: Grafen viser den statlige kontantstrømmen fra norsk olje- og gassvirksomhet pr. år i milliarder kroner – og beregningene av hvordan kontantstrømmen er forventet å utvikle seg de neste tiårene. Kilde: Statsbudsjettet

De ansatte og selskapene bidrar med 12,8 milliarder kroner i kommuneskatt, mens det kommer seks milliarder i andre statlige oljeindustri-relaterte overføringer.

Forskjell fra SSB

At SPU-inntektene er største inntektskilde, kan Utsira brukes som eksempel på: fem av de syv millionene i oljeinntekter Utsira får, kommer fra Statens Pensjonsfond Utland.

Menon-rapporten gir også nye tall knyttet til hvor mange som jobber i oljebransjen eller som på en eller annen måte har jobber som leverer tjenester til oljeindustrien eller til oljeleverandørindustrien på land:

Det er samlet 225 600 personer som jobber med i oljesektoren eller i selskaper på land som leverer varer eller tjenester til oljerelatert virksomhet.

– Det kan dreie seg om en revisor eller et likte verksted som leverer noen produkter til underleverandører til oljeindustrien, sier Fjose.

– Hvorfor ender dere på 225 600 når Statistisk sentralbyrå (SSB) opererer med 170 000?

– Våre anslag er lagt litt under SSBs, men den store forskjellen er at vi også har beregnet effekten av det norsk offshore leverandørindustri leverer til offshorevirksomhet i andre land. Det er ikke med i SSBs beregninger, men dette er arbeid som utføres i Norge, på norske arbeidsplasser, så vi mener disse tallene gir et bedre bilde av de totale sysselsettingseffektene.

RAPPORT-AKTUELL: Fagansvarlig i Menon, Sveinung Fjose.

Om modellene

– For lite oljetilknyttede kommuner opererer dere med mellom 0 og 25 ansatte: Hvorfor slike omtrentlige anslag?

– Vi bygger på SSBs ringvirkningsberegninger som viser 64 ulike næringers kjøp av varer og tjenester fra hverandre, samt omfang av import i hver av de 64 næringene.

Les også: Strømsjokket kunne vært unngått

Så når dere opererer med 0–25 oljejobber i Rømskog, så kan det være at ikke en eneste blant kommunens knappe 700 innbyggere, har en oljerelatert jobb?

– Det er riktig, men våre modeller beregner sysselsettingen basert på hvilke bedrifter som kan kapasitet til å levere, og hvor langt unna de er olje- og gassbedriftene. Vi har beregnet at det statistisk er syv i Rømskog som er sysselsatt med å levere varer og tjenester til olje og gass-produkter; det kan være revisor-arbeid eller et verksted som leverer produkter til underleverandører til oljeindustrien. Vi legger det til grunn for beregning av hva kommunen får inn i kommuneskatt.

Stavanger er oljebyen

Oslo og Stavanger er de to byene med desidert størst inntekt fra olje- og gassrelaterte bransjer, men inntektene er ekstremt forskjellige:

– I Oslo kommer 65 prosent (2,7 av 4,1 milliardene) av de samlede oljeinntekter fra SPU/statlige overføringer.

– I Stavanger kommer bare 19 prosent fra SPU/statlige overføringer; hovedvekten kommer fra kommunale skatteinntekter fra bedrifter og ansatte:

Stavanger er den reelle oljebyen i Norge.

– Oslo har også mange innbyggere innen oljen, som jobber i bedrifter i Asker og Bærum, to kommuner som virkelig er avhengige av oljen fordi de har mange oljeleverandør-bedrifter. I Oslo bidrar mange oljerelaterte finans- og advokatselskaper med inntekter til Oslo, sier Fjose.

Advarer

Leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier Menon-tallene forteller to viktige ting.

– Først og fremst hvor stor del av sysselsettingen olje- og gassindustrien står for. Den er ledende og de økonomiske bidragene forteller hvor viktig det er for våre innbyggere at vår bransje fortsatt er det:

– Oversikten viser at olje- og gassinntektene er svært viktig for alle kommunenes velferdsnivå – skole, barnehage, eldreomsorg. Og at det vil få meget store konsekvenser hvis partiene som vil trappe ned oljevirksomheten, får viljen sin.

SV: Må tenke nytt

SV-leder Audun Lysbakkens analyse er motsatt.

– Tallene det motsatte av hva Schjøtt-Pedersen hevder, nemlig at det haster å gi norsk økonomi flere bein å stå på enn olje og gass. Det er ikke noe nytt at vi har tjent mye penger på oljen, og det er all grunn til å hylle de som jobber i oljen for innsatsen. Samtidig viser tallene hvor sårbare vi er om vi ikke tenker nytt:

Les også: Dette tjente ministrene i 2017: Wara troner på topp

– I fremtiden kommer etterspørselen etter fossil energi til å gå ned, og da må vi ha gjort økonomien vår mindre avhengig av oljen.

– Fullt trøkk

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er mer på linje med Schjøtt-Pedersen.

– Kartet viser hvor helt avgjørende oljen og gassen er for våre lokalsamfunn ser ut. Jeg tror ikke vi hadde hatt lokalbutikken i bygda vår, uten disse inntektene, sier Freiberg, som kommer fra Hadsel i Nordland, hvor han har vært ordfører i en årrekke.

– Jeg mener fullt trøkk for satsing på olje og gass – på en bærekraftig måte – er avgjørende for om folk i Norge fortsatt skal kunne leve det gode livet der de bor.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

– Kommer alle innbyggerne til gode

Styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunenes interesseorganisasjon KS sier de er godt kjent med at overføringer fra SPU smører kommunale budsjetter.

– Overføringer fra fondet dekker en betydelig andel av offentlige utgifter, herunder også kommunesektorens. Det viser først og fremst at høye oljeskatter bidrar til at inntektene kommer hele landet og alle innbyggere til gode, og handlingsregelen er et rammeverk som i stor grad sikrer at «velsignelsen» varer over tid og mellom generasjoner, sier hun og legger til:

– Nå finnes det nok også noen motposter som neppe er tatt med i denne analysen. Det viktigste er vel at mange av dem som har jobber i tilknytning til oljevirksomheten, ganske sikkert ville hatt gode jobber også om den ikke hadde eksistert. Men lønningene ville nok vært lavere for mange og dermed de kommunale skatteinntektene fra disse. Slik sett er det grunn til å tro at oljevirksomheten har bidratt til å presse lønns- og kostnadsnivået, også for kommunene, høyere enn det ellers ville vært.

Publisert:

Her kan du lese mer om