Akers krigskasse kan nærme seg åtte milliarder før nyttår: – Vår forretningsutvikling stopper ikke med Ghana

Akers «krigskasse» eser ut og kan nå åtte milliarder før nyttår. Den store oljesatsingen i Ghana vil ta sin del av dette, men Aker-sjefen sier at de har kapasitet og vilje til å gjøre andre satsinger også.

Arkivbilde av konsernsjef Øyvind Eriksen (t.h) og finansdirektør Frank O. Reite i Aker.
Publisert: Publisert:

Kjell Inge Røkkes Aker la fredag frem resultatene for første kvartal. Som et porteføljeselskap er det primært verdiene i Aker som man måler, og de økte med hele 14,5 milliarder kroner til 56,2 milliarder, fratrukket gjeld.

Verdihoppet skyldes i stor grad den økte aksjekursen i oljeselskapet Aker BP.

– Vi hadde en god utvikling i første kvartal etter et svakt fjerde kvartal i fjor. Andre kvartal i år har så langt vist seg å være volatilt. Dette er igjen en påminnelse om at olje og gass er en volatil industri, der må man må bygge verdier og strukturer som står seg gjennom syklene, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Oljesatsingen bidrar ikke bare til at Akers verdier på papiret øker, for pengene renner nemlig også inn på konto til industrikonglomeratet.

Aker BP varslet i januar at de allerede i år øker det årlige utbyttenivået fra 450 til 750 millioner dollar. Egentlig var planen å øke til 550 millioner. Aker har krav på 40 prosent av dette utbyttet som aksjonær.

I år regner Aker med at kontantstrømmen fra porteføljen (mottatte utbytter) vil passere 3,0 milliarder. Det er om lag en dobling fra nivået selskapet lå på i 2016 og 2017.

– Økte utbytter fra porteføljen til Aker har vært en del av vår strategi og prioritet over flere år, sier Eriksen.

Blant selskapene som vil bidra til det er Aker BP, Ocean Yield og nå også Kværner. Tidligere i år varslet Kværner at det i år blir utbytte til aksjonærene igjen for første gang siden 2015.

Les også

E24-podden: Øyvind Eriksen om sine 10 år som Aker-sjef, oljeeventyrene og forholdet til Røkke

Vil dele Ghana-regningen med andre

Aker startet året med 1,9 milliarder på bok og fikk i kvartalet inn 1,3 milliarder til i utbytter slik at kontantbeholdningen økte til 3,2 milliarder.

Man regner altså med å motta ytterligere 1,7 milliarder i utbytteinntekter fra porteføljen, samtidig som man har utbetalt 1,7 milliarder i utbytter til Akers aksjonærer i mai, som kommer til fratrekk.

På toppen av dette hadde Aker fra før ubenyttet og tilgjengelig kreditt på 3,2 milliarder ved utgangen av mars, og etter det har de sikret seg ytterligere 1,4 milliarder i kreditt.

Til sammen kan selskapet altså regne med å ha en «krigskasse» på 7,8 milliarder. Eventuelle salg, opptak av gjeld, økt kreditt eller uventede ekstra utbytteinntekter kan øke beløpet ytterligere.

Aker har en utbyttepolitikk som tilsier at de skal utbetale mellom to og fire prosent av den verdijusterte egenkapitalen i utbytter til aksjonærene.

Basert på verdiene i Aker ved utgangen av første kvartal på 56,2 milliarder, ville det innebåret et utbytte på 1,1 til 2,2 milliarder.

Les også

Røkke-selskap kjøper nytt privatfly

Viktig Ghana-prosjekt

Dermed er det fortsatt rikelig igjen i kassen til andre investeringer. Det største og viktigste prosjektet hos Aker om dagen er oljesatsingen i Ghana, gjennom selskapet Aker Energy.

Selskapet er foreløpig eid 50/50 av Aker og Kjell Inge Røkke privat.

– Går mye av de økte inntektene som går inn i Aker med til Ghana-satsingen?

– Ghana er en hovedoppgave i dag, men vår forretningsutvikling stopper ikke med Ghana. Det er en del av kjernevirksomheten til Aker å se etter nye transaksjonsmuligheter, både innenfor og utenfor den nåværende porteføljen, sier Eriksen.

Han sier at Ghana-satsingen tar mye tid og ressurser i dag, men at de også følger med på andre muligheter som kan dukke opp. Aker-sjefen peker også på at Aker hele tiden har vært åpne på at de ikke kommer til å bære hele investeringskostnaden for utbyggingen i Ghana alene.

– Deler av Akers investeringskapasitet vil bli allokert til Ghana, men planen er også å invitere andre til å delta i mulighetene der, slik at finansieringen ikke dekkes av oss alene.

Les også

Røkkes oljesatsing i Ghana: Vil investere 38 milliarder kroner i utbyggingen

Vil lande finansieringspakke etter sommeren

Etter at Aker Energy kjøpte andelen Hess hadde i Pecan-feltet i Ghana i fjor var den opprinnelige planen at man skulle sende inn en utbyggingsplan (i Ghana referert til som en PDO) innen utgangen av året.

Det tok litt mer tid enn ventet og planen ble overlevert innen den nye fristen som var 30. mars. For kort tid siden ble det klart at planen må justeres etter merknader fra myndighetene.

– Dere har tidligere hatt et mål om at produksjonen kan starte i 2021. Gjelder det fortsatt nå som utbyggingsplanen må revideres?

– Vi har fått spørsmål fra myndighetene og oppfatter at dette både er en viktig utbygging for både Aker og Ghana som land. Det er kommet spørsmål og kommentarer som må avklares, men det er en helt ordinær del av en PDO-prosess, sier Eriksen.

– Vi jobber mot en godkjenning av planen på andre siden av sommeren og at det deretter skal tas en endelig investeringsbeslutning, fortsetter han.

Trolig start i 2022

Aker-sjefen viser til at Aker Energy selv har sagt at de regner med en produksjonsstart rundt 35 måneder etter en investeringsbeslutning. Det vil i så fall bety at man kan starte en gang i 2022.

Aker Energy har estimert at en full utbygging av Aker Energys område vil koste om lag 4,4 milliarder dollar, og Aker-sjef Øyvind Eriksen sier at utbyggingen av første fase av Pecan-feltet til Aker Energy vil koste «i underkant av halvparten av dette».

Investeringen i første fase kan dermed komme på rundt 18 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

– Hvor raskt må dere få på plass andre investorer, enten direkte eller gjennom en børsnotering av Aker Energy?

– Når PDO-søknaden er godkjent vil finansiering være en prioritet i Aker Energy. Hoveddelen av finansieringen av Pecan forventes å finne sted i andre halvår, sier Øyvind Eriksen.

Han peker på at Aker Energy allerede nå er i dialog med banker og tilretteleggere (meglerhus, journ.anm.) som kan bistå med både obligasjonslån og børsnoteringer.

Les også

Aker-verdiene økte til 56,2 milliarder kroner

Røkke-blokken og Pecan skal samles

Ghana-satsingen er fortsatt i et tidlig stadium og i tillegg til å lande selve finansieringen ønsker Aker også å ta andre strukturelle grep med tiden.

Kjell Inge Røkke sitter nemlig plassert på mange sider av bordet i landet.

Han er for det første største aksjonær med full kontroll i Aker. I tillegg eier han altså halvparten av Aker Energy. På toppen av dette eier Røkke privat over 90 prosent av den såkalte AGM-blokken som ligger sørøst for Pecan-blokken i Ghana.

I AGM-blokken er det foreløpig bare hentet inn seismiske data, men planen er å gjennomføre leteboring der også.

Aker har flere ganger uttalt at de ønsker en åpen og ryddig prosess for å samle eierinteressene inn under Aker-paraplyen, og selskapet ønsker å unngå anklager om at Røkke og Akers interesser sammenblandes, eller at Røkke blir forfordelt.

– Hvor raskt er det ønskelig å slå sammen AGM og Aker Energy, er dette noe som må gjøres før en eventuell utbygging kan starte?

– Vi utvikler AGM og Aker Energy parallelt. Utbyggingen av Pecan-feltet er i dag en selvstendig mulighet. Vi fra første dag også gitt uttrykk for at det på lang sikt er et mål å samle all virksomhet i Ghana, sier Eriksen.

– Det betyr å legge AGM-feltene inn i Aker Energy. Når og på hvilken måte er en avklaring som vi vil gjøre frem i tid.

Les også

Et Aker-selskap kan få leid ut skipet sitt – hvis et annet finner nok olje

Les også

Cognite har sikret sin første utenlandskontrakt

Les også

Ser havvind-muligheter fra California til Japan

Publisert:

Her kan du lese mer om