Ferske tall fra oljebransjen: Tror ikke bunnen er nådd

Oljeinvesteringene faller videre i 2018, viser ferske SSB-tall. Men da telles ikke Johan Castberg, Snorre og andre prosjekter med, og de kan løfte tallet vesentlig.

NYE ANSLAG: Onsdag legger Statistisk Sentralbyrå for første gang frem tall for oljeinvesteringene i 2018, etter å ha samlet inn anslag fra oljeselskapene. Investeringsfallet ser ut til å fortsette i 2018, men det er uten at forventede prosjekter som Johan Castberg og Snorre-utvidelsen er talt med, fordi utbyggingsplanene ennå ikke er levert inn. Dette er Oseberg feltsenter.
Publisert:

Oljeinvesteringene i 2018 blir på 144 milliarder kroner, ifølge oljeselskapene.

I alle fall med de planene som foreligger nå.

Det skriver Statistisk Sentralbyrå, som samler inn anslag fra selskapene hvert kvartal.

Dette er første gang byrået presenterer anslag for neste års oljeinvesteringer.

På forhånd var det ventet investeringer på mellom 150 og 155,5 milliarder kroner, ifølge anslag fra Nordea Markets, Norges Bank og DNB Markets.

– Nedgangen kommer innenfor nedstengning og fjerning, felt i drift og landvirksomhet, skriver Statistisk Sentralbyrå i en melding.

Dermed ser altså nedturen i oljeinvesteringene til å fortsette også i 2018.

En rekke planlagte prosjekter som Johan Castberg og utvidelsen av Snorre-feltet inngår imidlertid ikke i tallene som presenteres nå, og disse kan bidra til løfte investeringsanslaget, hvis selskapenes tidsplaner holder.

– Det lave oljeinvesteringsanslaget for neste år er trolig ikke så svakt som det ser ut, skriver DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Samlet sett vurderer DNB Markets tellingen som positiv, og banken fastholder at det verste fallet i oljeinvesteringene trolig er over.

– Norges Bank vil trolig også vente seg oppjusteringer av 2018 anslaget ved senere tellinger, og dagens tall endrer derfor heller ikke vårt syn om uendret styringsrente i juni og fremover, skriver Fjære.

Flere utbygginger kommer

De store prosjektene som kommer kan nemlig løfte tallet for 2018 betydelig.

Holder tidsplanene, vil selskapene trolig levere planer for både Johan Castberg, utvidelsen av Snorre-feltet, Pil & Bue og Snadd i løpet av året.

– Holder tidsplanene for prosjektene vil de generere beskjedne investeringer for inneværende år, mens de akkumulerte investeringene fra disse i 2018 vil være vesentlige, skriver SSB.

Ifølge byrået ventes utbyggingsplaner for prosjektet Skarfjell innen februar 2018 og Johan Sverdrup fase to i andre halvår av 2018.

– Disse vil i så fall også generere utbyggingsinvesteringer i 2018. Alle disse prosjektene vil i henhold til avgrensningen i statistikken først komme med i undersøkelsen når og hvis PUD-søknadene blir levert myndighetene, skriver SSB.

– Opprettholdes tidsplanene for disse prosjektene kan fallet i investeringer i 2018, som indikeres i tellingen nå, isolert sett kunne dempes vesentlig, skriver byrået.

– Tilbake i vanlig mønster

– Det var en solid oppjustering for 2017, så samlet sett ser tallene greie ut, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

– Det kan se ut til at vi er på vei tilbake til det vanlige sesongmønsteret der de første tellingstallene er svake, og så tar de seg opp etter hvert, sier Aamdal.

Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener at tallene for 2017 er bedre enn tidligere antatt.

– For i år er det ganske bra. Et fall på 5-6 prosent er et mindre fall i oljeinvesteringene enn vi trodde. Forrige telling tilsa 8-9 prosent, sier Bruce til E24.

Samtidig mener han at det viktigste er det første anslaget for 2018. Han peker på at det SSB sier er at en del prosjekter som vi vet det vil bli lagt frem planer for, som ikke er med i undersøkelsen.

– Vi vet ikke hvor stor effekt dette vil ha i 2018 ennå. Det kan krype opp mot uendrede investeringer i 2018 hvis vi er heldige, men kanskje det blir en forsiktig nedgang, sier Bruce.

Sjefanalytikeren understreker at en nedgang på 3 prosent i 2018 er noe helt annet enn det vi har vært gjennom med årlige fall på 15 prosent i to år.

– Vi er nær bunnen, sier Bruce.

NORGES BANK: Slik har Norges Bank sett for seg at oljeinvesteringene blir i de kommende årene.

Oppjusterer 2017-tallet

Oljeselskapene oppjusterer anslaget for investeringene i inneværende år til 154,9 milliarder kroner, ifølge SSB.

I februar var et tilsvarende anslag for årets investeringer på 149,4 milliarder kroner.

– Det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging samt leting og konseptstudier som bidrar mest til oppjusteringen, skriver SSB.

DNB Markets hadde ventet at anslaget for årets investeringer ble på 149,5 milliarder og anslaget for neste års investeringer på 155,5 milliarder.

Nordea Markets venter investeringer på rundt 150 milliarder både i år og neste år.

På forhånd sa DNB Markets at investeringer på over 160 milliarder kroner neste år ville bli sett på som positivt for norsk økonomi, mens et anslag på under 150 milliarder trolig vil bli regnet som skuffende.

– Svakere enn ventet

– 2018 var litt skuffende. Dette er svakere enn ventet, sier Handelsbanken-sjeføkonom Kari Due-Andresen til E24.

Handelsbankens analytikere har regnet på hva anslagene betyr, når man justerer for oljeprisutvikling. Det viser oljeinvesteringer som går motsatt vei enn Norges Bank enn så lenge legger til grunn:

– Ifølge våre beregninger gir dette et fall i investeringene på rundt fire prosent i 2018. Imens legger Norges Bank til grunn en vekst på 3,4 prosent, fremholder sjeføkonomen.

Hun tror likevel ikke det har veldig mye å si for sentralbankens forventninger fremover, og poengterer at SSB selv åpner for at tallene kan bli justert høyere i løpet av året.

– Kanskje Norges Bank tar ned sin prognose noe, sier hun.

– Fortsatt stor usikkerhet

– Tallene for 2017 viser en forsiktig optimisme i næringen, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, Tommy Hansen.

– For 2018 og årene fremover er det fortsatt stor usikkerhet.Fremover er det særlig to ting som er viktig for industrien i Norge. Det ene er fortsatt tilgang til nytt areal. Det kan sikre nye funn som gir aktivitet og sysselsetting. Det andre er å fortsette arbeidet med å redusere kostnader for å være konkurransedyktige, sier han.

Publisert: