Oljearbeidere: – Tilliten på norsk sokkel må gjenvinnes

Skal sikkerheten på norsk sokkel være basert på tillit, må den tilliten i så fall gjenvinnes, mener arbeiderne i norsk oljenæring.

MYE TRØBBEL: Goliat-plattformen i Barentshavet.
Publisert:

– Tillit må være fundamentet i regimet, men stadige krav til inntjening, kutt i kostnader og effektivisering av vedlikeholdsrutiner har satt den under press, sa hovedverneombud Trond Arvid Larsen ved Goliat-plattformen under en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

– Det har vært en voksende aksept for avvik, fremfor at de fikses og repareres. Man flytter til stadighet grenser. Skal systemet baseres på tillit, må tilliten gjenvinnes. Det gjelder for alle selskaper, fortsatte han.

Temaet for mandagens høring var Riksrevisjonens knusende kritikk av Petroleumstilsynet (Ptil), som de mener ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og ikke reagerer når det trengs.

Både arbeidsgiverne og arbeidstagersiden var under høringen samstemte i at sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel har blitt bedre etter Riksrevisjonens kritikk.

Les også dette intervjuet med tilsynssjefen på norsk sokkel: Anne Myhrvold vil gjenreise tilliten til Petroleumstilsynet

Nettopp det er også et klart eksempel på hvorfor det er behov for et tydeligere, skarpere Ptil, mener leder Hilde Marie Ryst i arbeidstagerorganisasjonen SAFE.

– Bedriftene er mest opptatt av å utfordre regler istedenfor å etterleve dem. Når Ptil har stolt på selskapenes virkelighetsbeskrivelse istedenfor å kritisk ettergå, har dette fortsatt i en nedadgående spiral, sa hun under høringen.

I likhet med sine kolleger i Industri Energi, NITO, Tekna og Lederne etterlyste hun at Ptil gjør flere uannonserte besøk, oftere tar i bruk pålegg og andre virkemidler, og gjør mer etterkontroll for å sikre at avvik lukkes.

Les også

Olje-tillitsvalgte mener Petroleumstilsynet ikke kan ta skylden alene

Mener innsatsen mot storulykkesrisiko kan bedres

Norsk olje og gass' administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Petroleumstilsynet (Ptil) fører et «kompetent og profesjonelt tilsyn», og at dagens system fungerer godt. Samtidig ligger det muligheter til forbedringer, blant annet i en videreutviklingen av partssamarbeidet i den enkelte virksomhet, fremholdt han.

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, pekte på at det er gode grunner til å trekke lærdom av Riksrevisjonens rapport. Samtidig beskrev han noen av konklusjonene om Ptils tilsynsarbeid som «noe ubalanserte».

At debatten har etterlatt et inntrykk av en bransje uten kontroll, er sterkt misvisende, mente Solberg.

Både Solberg og Equinors konserndirektør Arne Sigve Nylund pekte på at en mulig forbedring av tilsynet kan være å spisse innsatsen mot storulykkesrisiko.

Senere mandag skal hovedverneombud og arbeidstagernes fagorganisasjoner og til slutt Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ta plass i høringssal 1 på Stortinget.

– Legger seg flat

Til syvende og sist er det selskapenes ansvar å ivareta sikkerheten på norske oljeplattformer. Under mandagens høring la flere av oljelederne seg flate for å ikke ha fulgt opp avvikene Ptil har påpekt.

Vår Energi-sjef Kristin F. Kragseth erkjente blant annet at alt ennå ikke er på stell på Goliat-plattformen.

– Nei, alt er ikke på stell. Vi har en god del ting vi jobber med. Men det er ingenting som ikke er på stell som går på sikkerheten løs for dem som er ute på Goliat. Det gjenstår imidlertid fortsatt mye arbeid før vi går inn i vanlig drift, sa hun.

Norgessjef Arne Sigve Nylund i Equinor kom med en lignende innrømmelse da stortingsrepresentant Ulf Leirstein ville ha svar på hvorfor avvikene ikke følges opp.

– De aller fleste avvik blir fulgt opp, og det er snakk om mange tilsyn. Men ikke alle blir fulgt godt nok opp, og det må vi erkjenne at vi må ta tak i. At det er rom for forbedring, må vi erkjenne alle sammen, sa Nylund.

Fornøyd Hauglie

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fikk spørsmål om hvorvidt hun som ansvarlig statsråd kan garantere at sikkerheten blir bedre på norsk sokkel i kjølvannet av rapporten.

– Jeg skal være varsom med å garantere, men jeg føler meg ganske trygg på at selskapene tar dette på alvor etter den prosessen vi har hatt bak oss med partssammensatte utvalg, stortingsmeldingen om HMS og Riksrevisjonens rapport, sa Hauglie.

– Ptil har sagt at de vil lære av rapporten, og vi har også styrket Ptils tilsynsvirksomhet Jeg opplever også at det er bred oppslutning rundt dagens tillitsbaserte modell med trepartssamarbeidet, sa hun.

Hauglie fikk selv kritikk av Riksrevisjonen for å ikke ha fulgt opp Ptil tett nok. Den kritikken forsikrer hun at departementet har tatt på alvor.

– Det er en alvorlig tilbakemelding vi har fått, og vi tar den på det største alvor, sa statsråden.

Hun viste til at regjeringen allerede har tatt grep for å følge opp sikkerheten i sektoren etter rapporten fra Engen-utvalget i 2017.

– Vi er opptatt av å følge opp Ptil tett, og vi har allerede tatt en del initiativer tidligere. Denne rapporten fra riksrevisjonen markerer ikke begynnelsen på arbeidet, dette har vi holdt på med over tid, sa hun.

Les også

Stortinget vil ha forsikringer om oljesikkerhet

Les også

Stortinget krever svar etter Riksrevisjonens dom over Petroleumstilsynet

Les også

– Uakseptabelt at selskapene ikke følger opp avvik

Publisert: