Miljødirektoratet fant nytt avvik på Equinor-anlegg på Mongstad

Equinor får nok en gang kritikk av Miljødirektoratet. – Alvorlig, mener de. Nå lover selskapet å følge opp.

Equinors raffineri på Mongstad.
Publisert:

Miljødirektoratet gikk hardt ut mot Equinor før jul. Det skjedde etter ulovlige oljeutslipp på Mongstad. De fryktet at Equinor-ledelsen ikke tar miljøet på alvor.

– Alvorlig

Nå har de hatt tilsyn på anlegget. De fant ett avvik:

Manglende vedlikehold av systemet for drenering av oljevann.

Systemet renser forurenset vann før det renner ut i sjøen. Det ble bygget med klare mangler i 1975. Dette ble aldri rettet opp. Det kom Equinor selv frem til da selskapet gransket anlegget i fjor.

– Vi ser alvorlig på avviket, sier Reidar Evensen i Miljødirektoratet.

Anlegget er Norges største oljeraffineri. Her produseres store mengder bensin, diesel og flydrivstoff.

Etterslep

Equinor får også én anmerkning etter tilsynet:

Vedlikehold er ikke gjort etter interne frister.

Equinor har som mål at maksimalt 100 jobber går over fristen. Mellom 2019 og desember 2020 var det til enhver tid vært mellom 250 og 600 jobber over frist.

Under tilsynet skyldte Equinor på korona. Det går imidlertid ikke direktoratet med på. De viser til at Equinor var på etterskudd også før viruset inntraff.

Tvangsmulkt

Equinor har også problemer med tankanlegget. Her er det to tankgårder som ikke drives etter kravene, mener direktoratet. Dette fant de i et tilsyn i fjor.

Nå har de fattet vedtak om tvangsmulkt. Beløpet er på 1 million kroner. Det må Equinor ut med dersom avviket ikke er lukket innen neste sommer.

Anlegget driver i strid med forurensningsloven, ifølge direktoratet. De viser til at det mangler oppsamlingsarrangementer for de to tankgårdene.

Lover å følge opp

Eskil Eriksen er kommunikasjonssjef i Equinor.

– Vi har gjort forbedringer og tiltak på Mongstad. Vi har etablert et eget prosjekt som skal følge opp funnene i vår egen gransking og pålegget fra direktoratet, sier han.

Konserndirektør Irene Rummelhoff tok selvkritikk i november. – Alle har ikke hatt full kontroll på reglene. Inkludert meg selv. Det erkjenner vi. Det har vært brudd på relevante miljøkrav, sa hun.

Publisert:

Her kan du lese mer om