NVE anbefaler hybridkabler eid av Statnett i Nordsjøen

NVE anbefaler at Norge etablerer hybridkabler med forbindelse til utlandet i den sørlige delen av Nordsjøen, og at Statnett må eie dem.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mottok mandag to rapporter om hvordan fase to av utbyggingen av vindmøller til havs i prosjektet Sørlige Nordsjø II best bør gjennomføres.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Det på oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utredet hvordan fase to av havvindsatsingen på feltet Sørlige Nordsjø II best bør gjennomgås.

I første fase av Sørlige Nordsjø II ble bestemt at strømmen fra vindmøllene bare skal gå inn til fastlandet i Norge. I anbefalingene fra NVE og RME, som ble overlevert mandag, går det fram at det for andre byggetrinn bør etableres hybridkabler. Videre anbefaler RME at kablene bør eies av Statnett.

– RME anbefaler at Statnett eier og drifter en hybridforbindelse. Vi anbefaler også at havvindprodusentene betaler anleggsbidrag for å dekke sin andel av nettkostnadene, og at flaskehalsinntektene fordeles på alle forbrukere, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Vindmøllene på Sørlige Nordsjø II skal stå fast på havbunnen, i motsetning til Utsira Nord-feltet som skal ha flytende vindmøller.

– Hybridkabler påvirker kraftsystemet og aktørene på nye måter, og vi trenger å forstå hvordan vi kan ha en opplyst og god debatt. Ikke minst for å treffe de riktige beslutningene, sa olje- og energiminister Terje Aasland da han mottok de to rapportene mandag formiddag.

Publisert: