Åpne for bredt forlik om vindkraftskatt: – Fordel om skattene ligger fast over tid

Høyre og Sp åpner for et bredt forlik om grunnrenteskatt på vindkraft, mens Ap og SV er avventende. – Ønskelig med bredest mulig politisk enighet, sier Geir Pollestad (Sp).

Vindbransjen håper regjeringen vil endre sitt forslag om grunnrenteskatt på vindkraft. Flere partier er åpne både for endringer og et bredt forlik. Dette bildet er fra Skinansfjellet vindpark på Matningsdal i Hå kommune.
Publisert:

Forslaget om grunnrenteskatt på vind har blitt møtt med krass kritikk fra kraftselskaper, investorer og banker, og med trusler om at noen vindkraftverk kan gå konkurs.

Men etter at regjeringen denne uken gjorde flere endringer i grunnrenteskatten på havbruk, håper vindbransjen at regjeringen vil lytte også til deres innspill.

Så langt ser det ut til å sitte langt inne for et bredt forlik om havbruk, blant annet fordi Høyre avviser hele grunnrenteskatten og vil gå for en annen løsning. Partiet er derimot mer åpent for å bli enige om vindskatt.

– Høyre vil ha et bredt forlik om grunnrenteskatten på vindkraft, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) til E24.

– Det er nødvendig for å sikre forutsigbarhet for investeringer i vindkraft og andre kraftformer og i industrien fremover. Tilliten er nå brutt ned, og jeg tror det er nødvendig med en tverrpolitisk enighet for å gjenopprette, sier han.

– Regjeringen lyttet delvis til laksenæringen, tror du de kan åpne for endringer også her?

– Jeg håper de gjør det. De har fått enormt mange høringsinnspill som peker i den retningen, sier han.

Les også

Ber Støre endre vindskatten også: – Må lære av det de har gjort riktig på laks

Sp: – Ikke noen prestisje

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sier han vil lytte til vindbransjen.

– Vi har vist på havbruk at vi lytter til innspillene fra høringsrunden. Det er ikke noen prestisje i å gjøre dette akkurat slik det ble beskrevet i høringen. Men vi ønsker at de som bruker fellesskapets ressurser skal bidra mer til fellesskapet, sier Pollestad til E24.

– Det er en fordel om disse skattene ligger fast over tid, og derfor er det ønskelig med bredest mulig politisk enighet, sier Pollestad.

Les også

Nordnorske kraftselskaper om vindskatt: – Katastrofe

Ap og SV vil vente

Regjeringspartiet Ap og støttepartiet SV er noe mer reserverte i sitt syn på vindkraftskatten.

Ifølge Energiwatch har stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) tidligere åpnet for et bredt forlik om vindkraftskatten, og Ap-kollega Frode Jacobsen har gått langt i å love endringer i innretningen av skatten.

E24 har bedt Arbeiderpartiet på Stortinget om kommentar, men har ikke fått svar. SV vil vente til regjeringen legger frem sitt endelige forslag før de tar stilling.

– SV snakker gjerne med alle partier i denne saken, men dette omfattes også av budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

Les også

Frykter konkurser i vindkraften: – En internasjonal skandale

– Ren gift

Skatteforslaget fikk hard medfart i høringsrunden, som utløp i midten av mars. Det fikk kritikk fra verdens største forvalter Blackrock, finske Taaleri Energia, tyske Aquila Clean Energy, italienske Renantis, Oslo-noterte Cloudberry og en rekke andre kraftselskaper.

– Endringer som kommer over natten og overraskende på næringen er ren gift for investeringsevnen, sier daglig leder Anders Lenborg i Cloudberry.

Han etterlyser et bredt forlik som sikrer stabile skatteregler.

– Slike endringer i rammevilkårene må stå seg over tid, derfor mener vi et bredt forlik er helt avgjørende, sier han.

Han etterlyser særlig at eksisterende vindkraftverk skal få slippe grunnrenteskatt, for å unngå konkurser.

– De er investeringsbesluttet under andre forutsetninger, og det er fullstendig ødeleggende for investeringsviljen å innføre skatter med tilbakevirkende kraft. Sørg for at grunnrenteskatten for nye vindkraftverk er investeringsnøytralt, akkurat slik den er for vannkraften, og legg oppnådd pris til grunn, sier Lenborg.

Les også

Mener vindskatt rammer uheldig: – Forslaget bør utsettes og utredes

Sp ønsker ikke konkurser

Pollestad i Senterpartiet ønsker ikke konkurser.

– Vi legger ikke frem en skatt med den hensikt at bedriftene skal gå konkurs, og vi vil gå grundig inn i dette, sier han.

Han vil også lytte til bransjens ønske om å skatte ut fra de inntektene de faktisk har. Med dagens forslag kan et selskap som selger kraft til 40 øre kilowattimen potensielt måtte skatte ut fra markedspriser på for eksempel 1–2 kroner kilowattimen.

Pollestad viser til at regjeringen har endret reglene for vannkraften, slik at den betaler grunnrenteskatt ut fra oppnådde priser. Det samme har den gjort for laksenæringen.

– Jeg forstår at vindbransjen er stresset og usikker på dette, men nå er prosessen slik at vi sender et forslag på høring, så får vi innspill og deretter legger vi frem en proposisjon for Stortinget. Vi skal lytte til innspillene og forsøke å finne den rette balansen, sier Pollestad.

Les også

Kraftskatt kan stride med Grunnloven: – Jobber med saken

– Opprettholde tilliten

Nikolai Astrup (H) er opptatt av at eksisterende vindkraftverk ikke skal gå over ende.

– Da må systemet være nøytralt. Det er spesielt viktig hvis det skal være tilbakevirkende, slik regjeringen har lagt opp til, sier Astrup.

– Dette handler om å ta vare på de investeringene som er gjort, opprettholde tilliten i kapitalmarkedet og ikke minst sikre at det kan komme nye investeringer i årene fremover. Dette kan også bli viktig for å sikre de investeringene vi ønsker i havvind, legger han til.

– Bransjen er bekymret over å måtte skatte av en markedspris som mange faktisk ikke får?

– Det går jo ikke. Skatten må være basert på reelle priser. Flertallet av vindkraftverk er bygget på langsiktige kraftavtaler med industrien, på priser langt lavere enn det man kan få i spotmarkedet, sier Astrup.

Han peker på at KPMG har gått gjennom regnskapene i vindkraftbransjen og konkludert med at mange kraftverk vil slite hvis de ikke får tilført ny kapital, gitt at de foreslåtte reglene innføres.

– Hvis de går konkurs, så er det noen andre som kommer til å overta de turbinene. Men da går de langsiktige avtalene fløyten, og det går ut over industrien og forutsigbarheten deres, sier Astrup.

Les også

Frykter konkurser i vindkraften: Alcoa bekymret for tilgangen på kraft

Les også

Rederiforbundet kritisk til kraftskatt: – Fullstendig uhørt

Publisert: