SV-topp om Equinor-forslag: – Det blir en ildprøve på eierskapsmeldingen

Miljøorganisasjoner ber Equinor gjøre større klimakutt på selskapets generalforsamling. Hva regjeringen stemmer, blir ildprøven på Vestres nye eierskapsmelding, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener hva næringsministeren stemmer for på Equinors generalforsamling blir en slags ildprøve for den nye eierskapsmeldingen.
Publisert: Publisert:

Onsdag er det generalforsamling hos Equinor, og i den anledning har aksjonærene WWF Verdens naturfond og Greenpeace har levert et klimaskjerpende forslag.

Forslaget går ut på at Equinor setter mål og iverksetter tiltak for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Dette bør inkludere hele verdikjeden, mener de. Equinors styre har anbefalt å stemme ned forslaget.

– Forslaget er på mange måter en ren oppfølging av den nye eierskapsmeldingen som ble vedtatt tidligere i år, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Han mener ordlyden i forslaget er lik det som står i statens nye eierskapsmelding, og forventer derfor at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) stemmer for forslaget.

Fylkesnes mener det er overraskende at Equinors styre anbefaler å stemme ned forslaget ved å vise til selskapets omstillingsplan, ettersom planen ble vedtatt før den nye eierskapsmeldingen ble presentert.

– Equinor må forholde seg til de nye signalene fra sin soleklart største eier, sier Fylkesnes.

Les også

Dette er de nye kravene til statens selskaper

Forventer syvmilssteg

Den nye eierskapsmeldingen, kalt «et grønnere og mer aktivt eierskap», inneholder en rekke endringer knyttet til klimarapportering.

I eierskapsmeldingen står det blant annet at selskaper skal sette mål og iverksette tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, samt benytte anerkjente standarder for klimarapportering og klimarisiko.

Staten er majoritetseier i Equinor, og selskapet ligger på næringsdepartementet sitt bord. Fylkesnes mener det er verdt å følge med på om Vestre stemmer for eller mot miljøorganisasjonenes forslag på Equinors generalforsamling.

– Det blir en ildprøve på eierskapsmeldingen, sier Fylkesnes.

Han har en klar oppfordring til næringsministeren.

– Da Vestre la frem eierskapsmeldingen sa han at vi nå tar et syvmilssteg på klima, men det virker ikke som det syvmilssteget har nådd frem til Equinor. Signalet fra Vestre må være at Equinor også nå skal ta syvmilssteget på klima.

Les også

Krav om bærekraft i statens selskaper: – Kjempevanskelig å kontrollere dette

Forventer at Equinor følger opp

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil ikke kommentere saken direkte, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Alle må bidra til at vi når 1,5 gradersmålet og klimamålene våre for 2030. Det gjelder alle selskapene i Norge, også i statens portefølje, selvfølgelig også Equinor, sier Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener regjeringen er tydelige på forventningene til statseide selskaper.

Næringsministeren sier at regjeringen følger opp alle statlige selskaper systematisk i en såkalt eierdialog.

– Vi har ikke for vane i Norge at statens forventninger vedtas på generalforsamlinger, men jeg føler meg trygg på at styret i Equinor følger opp, sier Vestre.

– Equinor sitt styre har anbefalt å stemme ned forslaget. Da du la fram eierskapsmeldingen så sa du at dere nå tok et syvmilssteg på klima. Er det slik at du nå vil be Equinor om å ta et syvmilssteg på klima?

– Ja, forventningene vi har til Equinor, som til alle de andre, er veldig klare. Det er så vidt jeg vet ikke noen andre land som har grønnere forventninger til statseide selskaper enn det vi har, sier Vestre.

– Nå har ikke generalforsamlingen vært ennå, men hva staten gjør der, hvordan vi stemmer og hva vi vektlegger får vi komme tilbake til, sier han videre.

Mener Equinors plan er uklar

Kritikken fra WWF Verdens naturfond og Greenpeace har vært at Equinors omstillingsplan ikke er god nok.

– De har ingen reell plan for hvordan de skal kutte utslipp, har WWFs leder Karoline Andaur uttalt til E24.

Heller ikke Fylkesnes mener at omstillingsplanen til Equinor holder mål.

– Den er uklar. Den utsetter det å kutte utslipp. Equinor har mål om netto karbonintensitet, noe som har liten betydning for selskapets virksomhet. Det klare kravet fra eierskapsmeldingen er at man skal legge om sin egen virksomhet, og det betyr en mye større satsing på grønn teknologi.

– Men Equinor har ifølge årsrapporten trappet investeringene i fornybar energi opp til 14 prosent?

– Det er bra at de bruker litt mer på grønn teknologi, men foreløpig er det langt mer som går til tradisjonell olje og gass. Om det skal være en plan for å nå 1,5 gradersmålet må omstillingsplanen oppdateres og være i tråd med eierskapsmeldingen, sier Fylkesnes.

Les også

Slik skal Equinor omstille seg

Les også

Investorgruppe ut mot Equinors klimaplan: Vil ha statsministeren på banen

Publisert: