Ingen streik blant oljeserviceansatte

Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Safe, Industri Energi og Norsk olje og gass. Dermed blir ikke 650 oljeserviceansatte tatt ut i streik.

Safe har varslet plassfratredelse for 522 medlemmer ved en eventuell streik blant oljeserviceansatte, mens 128 medlemmer i Industri Energi kommer til å gå ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.
  • NTB
Publisert:

Industri Energi meldte om enigheten rett etter klokka 3.30 natt til torsdag. Fristen var ved midnatt, etter at partene hadde meklet fra tirsdag morgen.

– Vi er fornøyde med å komme i havn med et krevende oppgjør, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud.

Økte satser og tillegg

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi. Samtidig økes skift- og nattillegget fra 93,50 til 98 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2.120 kroner til 2.200 kroner per dag.

I tillegg økes minstelønnssatsene, blant annet blir de for fagarbeidere 230 kroner per time. Øvrige arbeidere uten tidligere erfaring skal ha minst 207,40 kroner per time, mens øvrige arbeidere med minst ett års relevant bransjeerfaring får en minstelønn på 216 kroner per time. For arbeidstakere under 18 år bli minstelønnen 139 kroner per time.

Avtale om utvalg

Safe opplyser at det ble avtalt utvalgsarbeid som skal se på utfordringer knyttet til bemanning, kompetanse og sikkerhet ved nye driftsmodeller, samt problemstillinger relatert til reise, ventetid og kompensasjon.

Safe varslet plassfratredelse for 522 medlemmer ved en eventuell streik, mens 128 medlemmer i Industri Energi ville ha gått ut i streik.

Mekler var Anne Cathrine Frøstrup, og partene møttes på Riksmeklerens kontor i Oslo.

Publisert:

Her kan du lese mer om