Lyse ruster opp vannkraft: Vil investere inntil fem milliarder

Kraftselskapet Lyse vil investere inntil fem milliarder kroner for å øke kapasiteten og produksjonen i vannkraftanleggene i Røldal-Suldal.

Dette bildet er fra Røldal-Suldal-anleggene.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding.

Lyse ønsker å bygge nye vannveier og tre nye kraftverk i anlegget. Prosjektet skal koste mellom fire og fem milliarder kroner.

Dette vil kunne nær doble kapasiteten i anleggene til 600 megawatt, og kan øke den årlige produksjonen med 0,2 terawattimer (TWh) til 0,25 terawattimer, opplyser selskapet.

– Vi ønsker å bidra til elektrifiseringen og den grønne omstillingen av Norge. Samfunnet etterspør stadig mer fornybar energi, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

– Med den planlagte veksten i forbruk, vil Norge kunne gå fra et kraftoverskudd til et kraftunderskudd. Økt produksjon av fornybar kraft er nødvendig for å forhindre dette, og vil også kunne bidra til å dempe høye priser i fremtiden, sier han.

Mer attraktivt etter skattegrep

Et skattegrep (overgang til kontantstrømsskatt) og høye priser gjør at mange kraftselskaper nå tørker støv av gamle prosjekter. NVE varslet nylig at oppgraderinger av store vannkraftanlegg vil stille først i køen for saksbehandling.

– De nye skattereglene med innføringen av kontantstrømskatt fra 2021 gjør at det har blitt langt mer attraktivt å investere i vannkraft. Dette prosjektet er et bevis på det, sier Eimund Nygaard.

Målet er ifølge Lyse å søke om konsesjon første halvår 2023, og investeringene vil skje over en periode på 10–15 år, ifølge selskapet.

Bygget på 1960-tallet

Kraftverkene Røldal-Suldal ble bygget på 1960-tallet av Norsk Hydro. I fjor opprettet Norsk Hydro og Lyse et felles selskap som skulle eie alle kraftverkene deres på Sørvestlandet, Lyse Kraft DA.

Det er relativt lav installert effekt i anleggene, og dermed er det begrenset kapasitet til å produsere strøm når etterspørselen er på topp. Nedbøren blir heller ikke fanget opp godt nok, mener Lyse.

NVE jobber nå med en revisjon av konsesjonsvilkårene for anleggene, hvor potensialet for opprustning og utvidelse også blir vurdert, ifølge Lyse.

Nylig varslet også Statkraft oppgradering av et vannkraftanlegg, Mauranger. Selskapet skal frem mot 2030 øke produksjonskapasiteten med 50 prosent til 100 terawattimer (TWh) årlig.

– Opprustning og utvidelse i RSK vil kunne bidra med økt kraftproduksjon på en måte som burde være i liten konflikt med natur- og miljøhensyn, sier Nygaard.

Publisert: