Sverige med store havvindplaner: Vil bygge mye mer enn Norge

Norske Cloudberry og Magnora er fornøyde etter at Sverige vil åpne flere havområder for havvind. Svenskene sikter i første omgang mot 20 til 30 terawattimer (TWh) havvind, som er mye mer enn det Norge planlegger.

Dette bildet er fra Lillgrund, et havvindanlegg mellom Malmø og København.
Publisert:

Tirsdag meldte den svenske regjeringen at den ønsker å bygge ut en årlig produksjon på 20–30 terawattimer (TWh) havvind, og inntil 120 TWh over tid.

Hvis planene lykkes, vil Sverige kunne produsere nesten like mye kraft fra havvind som landet bruker totalt av strøm i dag. De luftige målene er mange ganger større enn det Norge har planer om i de to områdene som nå åpnes for havvind utenfor norskekysten.

– I dag peker vi ut områder som muliggjør havbasert vindkraft på 20 til 30 terawattimer i året. Samtidig tar vi ytterligere steg for å muliggjøre total strømproduksjon fra havet som tilsvarer 120 TWh, sier Sveriges energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar ifølge en melding.

– Vi skal ha mye strøm, billig strøm, raskt. Slik sikrer vi strømforsyningen, muliggjør omstillingen og sikrer bra elpriser på sikt, sier han.

Norges regjering varslet for kort tid siden planer som kan gi utbygging av syv TWh havvind frem mot 2030, men har ikke satt noen konkrete produksjonsmål på lengre sikt. Denne kraften skal utelukkende sendes til Norge, mens industrien ønsket koblinger også mot dyrere markeder i Europa. Det er usikkert hvordan regningen for disse anleggene vil bli fordelt.

– Svenskene har jo ambisjoner

Cloudberry-sjef Anders Lenborg synes Sveriges planer er spennende. Selskapet har planer om et prosjekt kalt Stenkalles på 100 megawatt i innsjøen Vänern. Men på sikt satser selskapet på et langt større havvindprosjekt i Østersjøen på minst 500 megawatt, der målet skal være å bygge uten subsidier.

– Dette er mye av grunnen til at vi er i Sverige og ikke i Norge. Svenskene har jo ambisjoner, og har satt seg noen mål for havvind. De skal bygge ut 20–30 TWh og skal i tillegg finne områder for ytterligere 90 TWh på sikt. De har også en plan for hvordan de skal komme dit. Vi syns selvfølgelig at det er positivt, sier Lenborg.

– Nå har vi også åpnet et eget kontor i Göteborg som bare skal jobbe med havvind, sier han.

Lenborg er også fornøyd med tidligere signaler fra svenske myndigheter om at Svenska kraftnät vil bidra til med utbygging av et kraftnett til havs, som vil gagne havvindbransjen.

– Veldig spennende

Norske Magnora jobber med prosjektet Kustvind i Østersjøen, hvor planen er å bygge rundt 500 megawatt kapasitet. Selskapet sitter også på 1.300 megawatt solkraft i Sør-Sverige gjennom selskapet Helios. Det er stort behov for kraft sør i Sverige, men det er mest produksjon i nord. Sverige har planer fra tidligere om å fase ut kjernekraften sin innen 2040.

– Det er veldig spennende at de nå legger til rette for havvind i Sverige. Dette er veldig positivt, sier Magnora-sjef Erik Sneve til E24.

Han mener at Sveriges kraftproduksjon minst må dobles for å helelektrifisere landet.

– Hvis du ser på Statnetts anslag på elektrifiseringen av Norge, så vil det kreve at man nesten dobler forsyningen også her. Hvis du i tillegg sender strøm ut av Norge og Sverige til kontinentet så må du vel mer enn doble det for å fylle hullet. Det er enorme muligheter innen havvind, der du kommer deg bort fra land og kan ha turbiner som kanskje kommer opp i 20 megawatt, sier Sneve.

Han er også imponert over Skottlands havvindauksjon nylig, hvor det ble delt ut lisenser som kan gi en kapasitet på hele 25 gigawatt havvind. Opprinnelig var det ventet rundt 10 gigawatt, påpeker han.

– Mange hadde håpet at Norge skulle følge etter Skottland, men i stedet ble det et slags kompromiss her hjemme. Men tror kanskje at det kommer når man ser at havvind kombinert med solkraft og batterier kanskje er svaret på det Statnett forventer av kraftig økt kraftforbruk i Norge fremover, sier han.

Cloudberry-sjef Anders Lenborg.
Raser mot vindmølle-planer i Skagerrak: – En miksmaster med vinger

– Skal ligge lengst fremme

Sveriges regjering mener det er nødvendig å satse på havvind for å sikre kraft til omstilling og klimakutt i industrien.

– Dette er et viktig steg for at Sverige skal ligge lengst fremme i klimaomstillingen og skape fremtidens grønne jobber. Industrien skriker i dag etter havbasert vindkraft, sier klima- og miljøminister Annika Strandhäll i meldingen.

– Nå skynder vi på utbyggingen av havbasert vindkraft ved å peke ut et antall passende områder langt ute til havs, sier hun.

I utgangspunktet skal det være mulig å bygge ut 20 til 30 TWh havvind, og samtidig får den svenske Energimyndigheten i oppdrag å utpeke passende områder som kan sikre ytterligere 90 TWh havvind, opplyser den svenske regjeringen. Myndigheten skal levere på oppdraget innen mars 2023.

Bransjeorganisasjonen Svensk Vindenergi er fornøyd med at havvinden kan begynne, men mener målene burde vært enda høyere fordi kraftbehovet i Sverige er raskt økende.

– Vi hadde forventet et høyere ambisjonsnivå allerede nå. Industriens klimaomstilling gjør at kraftbehovet øker raskt. Havvindplanene som er besluttet gir ikke mulighet for all den kraftproduksjonen som trengs for å møte behovet, sier Lina Kinning som er ansvarlig for havvind i Svensk Vindenergi ifølge en melding.

– Norge henger etter

Den norske vindbransjens organisasjon Norwea mener det haster for Norge å få i gang sin satsing.

– Dette er nok et eksempel på at Norge henger etter. Mange andre land har store ambisjoner på havvind, og større ambisjoner enn Norge. Hvis vi henger for lenge i startblokkene, så skjer disse utbyggingene andre steder enn i Norge. Det vil ha konsekvenser for muligheten til å bygge en leverandørindustri her hjemme, sier kommunikasjonsansvarlig Robert Kippe i Norwea til E24.

– Her er det bare en ting å gjøre for regjeringen, og det er å få opp tempoet, sier han.

Les også

Satser på havvind i Sverige: Mener Norge henger etter i landskampen

Satser også på vind på land

Sverige satser også videre på vindkraft på land, mens Norge har stanset behandlingen av søknader om landvind.

Svensk Vindenergi anslår at årsproduksjonen av vindkraft i Sverige vil øke fra rundt 29 TWh i dag til 49 TWh i 2024. Den samlede svenske kraftproduksjonen er på rundt 160 TWh i året.

Norge legger opp til kraftig økt strømforbruk utover 2020-tallet, mens kraftproduksjonen ikke er ventet å øke så mye. Kraftoverskuddet kan dermed falle til bare tre TWh i et normalår allerede i 2026, sa Statnett nylig.

Sverige legger dermed opp til et fortsatt stort kraftoverskudd, som vil kunne gjøre det attraktivt å utvikle industri i landet. Svenska kraftnät venter et svensk kraftoverskudd på 30 TWh årlig fremover.

Les også

Regjeringen åpner for å subsidiere havvind: – Det er en investering

Publisert: