Statoil kutter 500 stillinger

Statoil varsler fredag at de nedbemanner med 500 stillinger innen utgangen av 2016 – på toppen av kutt på mellom 1.100 og 1.400 stillinger som alt er varslet.

STATOIL-KUTT: Helge Lund skal kutte mange stillinger i Statoil de neste årene. 500 av dem kommer innen utvikling og produksjon og skal tas fra i dag frem til 2016.
Publisert:

Statoil varsler fredag at selskapet har vedtatt å kutte antall stillinger med 500 personer i løpet av de neste to årene.

Disse 500 kommer på toppen av planlagte bemanningsreduksjoner på mellom 1.100 og 1.400 stilligner som Statoil varslet i juni, bekrefter pressetalsmann Knut Rostad i Statoil til E24.

Det betyr at i beste fall skal totalt 1.600 stillinger bort, og i verste fall skal 1.900 stillinger bort i løpet av relativt kort tid i den delvis statseide oljegiganten.

Informasjonssjef Knut Rostad i Statoil.

De 500 stillingene som fredag ble kjent, er ifølge Statoil de samme 500 stillingene som det ble lekket i Dagens Næringsliv i forrige uke at selskapet planla å kutte.

Men selve beslutningen om de 500 ble tatt fredag morgen, sier Knut Rostad i Statoil til E24.

– Vi vil så langt det er mulig løse reduksjonene ved hjelp av naturlig avgang og overføring til nye oppgaver, sier Rostad.

Les også

- Statoil planlegger å kutte rundt 500 stillinger

Varslede kutt

Statoil kuttet 239 stillinger i januar i år, og det har siden vært kjent at selskapet planlegger å nedbemanne ytterligere.

I et internt notat som ble lekket da, viste selskapet til at kostnadene har økt kraftig de siste årene: «Vi bruker flere timer enn de fleste av våre konkurrenter på å drive anleggene våre. Vi har altså både høye kostnader og lav effektivitet».

I løpet av de neste tre årene skal utgiftene ved landanleggene, der gass og olje fra norsk sokkel behandles og raffineres, kuttes med én milliard kroner.

I juni i år informerte Statoil de ansatte om at det kan bli kuttet mellom 1.100 og 1.400 stillinger.

– Alvorlig

– Olje- og gassindustrien står globalt overfor en alvorlig effektivitets- og kostnadsutfordring. Statoil gjennomfører en omfattende forbedringsagenda for å ivareta langsiktig virksomhet og verdiskaping på norsk sokkel. Bemanningsrammen som vi nå har besluttet ivaretar sikker og effektiv drift, samt kompetanse for de nye oppgavene som står foran oss, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge fredag morgen.

Den nye bemanningsrammen for oljegiganten er fastlagt som en del av en årlig gjennomgang av hvilke behov selskapet har.

Ifølge Statoil har arbeidstagerorganisasjonene vært deltagere i prosessen, men de stiller seg ikke bak dagens beslutning.

Statoil-aksjen faller for åttende dag på rad

Kutter 5 prosent

Kuttene i bemanningen som fredag ble kjent – de 500 – innebærer at antallet ansatte reduseres med 5 prosent fra dagens nivå, som er på cirka 9.000 ansatte.

Disse reduksjonene skal tas slik: to tredjedeler skal kuttes på land og en tredjedel på sokkel.

– Med den besluttede bemanningsrammen har vi tatt høyde for sikker og effektiv drift av eksisterende installasjoner og behovet for kompetanse knyttet til nye prosjekter fram mot 2016. Vi vil imidlertid kontinuerlig vurdere behovet for ytterligere forenkling og effektivisering gjennom Statoil Technical Efficiency Programme (STEP), samt behov for tilførsel av ny kompetanse for fremtidige oppgaver.

Nylund er opptatt av å ivareta alle medarbeidere på en god måte.

– Vi vil så langt det er mulig løse reduksjonene ved hjelp av naturlig avgang og overføring til nye oppgaver. Det er viktig for meg at endringer vi gjør ivaretar selskapets langsiktige behov, samt at alle som blir berørt av endringene blir fulgt opp på en god måte, sier Nylund. Dette inkluderer tett samarbeid med våre ansattrepresentanter i det videre arbeidet.

Les også:

Fagforeningsleder om ledelsen i Statoil: - Folk er forbannet- Ikke enig i at vi har vist lite ydmykhet og respektDisse selskapene benytter nedgangstider i oljebransjen til å ansette

Publisert:

Her kan du lese mer om