Aker BP inngår boreallianser med Maersk, Odfjell og Halliburton

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP inngår nå tette samarbeid med Halliburton, Maersk Drilling og Odfjell Drilling.

– EN FOR ALLE, ALLE FOR EN: (Fra venstre) Jørn Madsen, konsernsjef i Maersk Drilling, sjef for den østlige halvkule i Halliburton, Joe D. Rainey, konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP og konsernsjef i Odfjell Drilling Simen Lieungh|
Publisert:

Oljeselskapet Aker BP har allerede inngått en subseaallianse og en plattformallianse med sentrale aktører innen leverandørindustrien. Nå fortsetter selskapet med to nye allianser innenfor boring og brønn. Det kommer frem i en melding fra selskapet.

Den ene er med Maersk Drilling for oppjekkbare rigger, mens den andre er med Odfjell Drilling for halvt nedsenkbare rigger. Det amerikanske oljeservicekonsernet Halliburton er også med i begge de to alliansene.

De to riggselskapene vil bore brønner avhengig av hvilken riggtype som passer best på det aktuelle stedet, gitt at riggkapasitet er tilgjengelig og at riggen er godkjent for å operere i den aktuelle lisensen.

Aker BP har allerede et tett forhold til de to riggselskapene og har i dag kontrakter med både Odfjells Deepsea Stavanger (for boring i Nordsjøen og Barentshavet i ni måneder fra februar 2018) og Invincible for plugging og boring på Valhall-feltet. I tillegg har Aker BP kontrakt med Maersks Interceptor.

Direktør for investorrelasjoner og corporate finance i Odfjell Drilling, Eirik Knudsen, opplyser til E24 at kontraktene deres som allerede er inngått vil løpe som normalt. Etter borekontrakten her i Norge vil Deepsea Stavanger i fjerde kvartal neste år seile til Sør-Afrika for en borekontrakt med Total, men etter det skal den etter planen tilbake til norsk sokkel.

Knudsen sier at alliansen med Aker BP ikke er knyttet opp mot én spesiell rigg, men at man kan bruke tilgjengelige rigger i flåten, der det er ledig kapasitet. Hvor stort omfanget blir av alliansen kan hverken Odfjell eller Aker BP si nå:

– Som operatør har troen på at vi kan bore så sikkert, raskt og kostnadseffektivt som mulig gjennom disse alliansene, men omfanget avhenger av at lisensene (de andre oljeselskapene i hver enkelt lisens, journ.anm.) stiller seg bak kontraktene vi fremmer. Det har vi stor tro på at de vil gjøre, sier Ole-Johan Faret, pressetalsmann i Aker BP, til E24.

Han legger til at alliansemodellen innføres gradvis i de eksisterende kontraktene.

Odfjell Drilling-aksjen stiger over seks prosent fra start på Oslo Børs tirsdag på nyhetene.

Les også

Lundin tar nye grep for å gjøre oljefunn lønnsomme: Inngår subsea-allianse med TechnipFMC

Vil kutte kostnader

Målet med alle alliansene er å jobbe tettere sammen over tid for å øke effektiviteten, utvikle nye arbeidsmetoder og teknologi, samt redusere kostnadene knyttet til de forskjellige områdene alliansene dekker.

– Strategiske allianser med våre leverandører i tillegg til digitaliseringsstrategien er essensielle for vår forbedringsagenda, sier Tommy Sigmundstad, direktør for boring og brønn i Aker BP i en uttalelse.

– Intensjonen er at Bore- og brønnalliansene vil planlegge og gjennomføre sanksjonerte produksjons- og letebrønnsaktiviteter ved å bruke en integrert leveransemodell, fortsetter han.

Rammeavtalene som nå er inngått løper i fem år med opsjoner for å forlenge i opptil fem år til med de tre selskapene.

– Alliansens målsetting er å senke kostnaden per fat olje for Aker BP og øke lønnsomheten for alliansepartnerne, skriver Maersk Drilling i en uttalelse.

Arkivbilde av Valhall-feltet til Aker BP i Nordsjøen.

Alliansebygging på sokkelen

Aker BP er heller ikke de eneste som tenker nytt i måten man jobber med leverandørene på i oljenæringen om dagen.

E24 skrev i oktober om Lundin Norways nye subsea-allianse med det franske oljeservicekonsernet TechnipFMC. Lundin har valgt en noe tettere arbeidsform der TechnipFMC får mer ansvar og tar mer av arbeidet slik at Lundin ikke trenger å bygge opp en større prosjektavdeling enn de allerede har, men hovedprinsippet er ganske likt det Aker BP nå har.

Aker BP annonserte på sin side i september i fjor en ny subsea-allianse med Aker Solutions og Subsea 7, og i april i år annonserte de en plattformallianse med Kværner, Aker Solutions, ABB, Siemens og Heerema.

Det er flere faktorer som får oljeselskapene til å tenke nytt i måten de jobber på og derfor inngå slike allianser. I bunnen ligger det et ønske om å få ned kostnadene og bli mer effektive i slike utbyggingsprosjekter.

Ved å få inn leverandørbedriftene allerede i planleggingsfasen kan man både redusere tiden det tar å prosjektere ferdig anlegget og forenkle justeringer som må gjøres underveis. Ved å la leverandørene slippe til tidligere ønsker man også å åpne for at disse kan komme med sine egne løsningsforslag, fremfor at oljeselskapene selv skal legge alle føringene.

Les også

Tidligere WWF-topp slutter på dagen hvis Røkke borer etter olje i Lofoten

Les også

Aker BP har kjøpt og kjøpt, men nå må de faktisk selge

Les også

Statoil etter leteskuffelsen: Vil bore like mye neste år

Publisert: