SSB venter høyere oljeinvesteringer

Anslaget for 2014 er det høyeste noensinne.

ØKTE ANSLAG: Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå av SSB anslått til hele 223,3 milliarder kroner for 2014. Her er olje- og energiminister Tord Lien er på besøk på Ekofisk.
Publisert:

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 223,3 milliarder kroner for 2014.

Det opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag formiddag.

Det er 8,2 milliarder mer enn ved forrige rapportering, og målt i løpende priser er det det høyeste anslaget som er gitt siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen i 1985.

- Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, rørtransport og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2013, gitt i fjerde kvartal ifjor.

For felt i drift er anslaget på samme nivå som tilsvarende estimat for 2013, mens anslaget for letevirksomheten viser klar nedgang, skriver SSB.

Sterk økning i feltutbygging
Investeringer til feltutbygging blir anslått til 79,4 milliarder kroner i 2014. Det er 9,3 milliarder høyere enn anslått i årets tredje kvartal.

SSB forklarer at den sterke økningen fra forrige kvartal har ulike årsaker.

  • I noen utbyggingsprosjekter forskyves aktivitet fra 2013 til 2014. I andre prosjekter forseres aktivitet, som tidligere er planlagt gjennomført i 2015, til 2014.
  • Noen utbygginger har teknologiske utfordringer som øker utbyggingskostnadene. I noen prosjekter bidrar kostnadspress til å øke investeringene utover budsjetterte rammer.
  • I tillegg er det kommet til et utbyggingsprosjekt siden forrige kvartal. Sammenlignet med anslaget for 2013, gitt i 4. kvartal 2012, er anslaget for 2014 hele 15,6 milliarder høyere.


- Det planlegges svært høy investeringsaktivitet på mange utbyggingsprosjekter til neste år og mange av disse vil nå sin investeringstopp i 2014. Prosjektene som hadde utbyggingsoppstart i fjor og i år, vil ha vesentlig høyere utbyggingsaktivitet i 2014 enn i år, påpeker SSB.

Justerer ned leteanslag

SSB beregner at investeringene til leting og konseptstudier i 2014 ender på 30,9 milliarder kroner.

Det er 1,9 milliarder lavere enn oppgitt i tellingen i 3. kvartal.

Anslaget er 6,1 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 4. kvartal 2012.

- Nedgangen er spesielt stor innen leteboring. Oljeselskapenes anslag indikerer et lavere antall borede undersøkelses- og avgrensningsbrønner i 2014 enn i år, skriver SSB.

Små justeringer

- Anslagene er en liten opprevidering av oljeselskapenes investeringsplaner for 2014, og en mindre nedrevidering av investeringene i inneværende år, kommenterer seniorøkonom Katrine Boye i Nordea Markets.

Hun påpeker at undersøkelsen indikerer en nominell investeringsvekst på 5-7 prosent i 2014.

- Dette indikerer en realvekst på 2-4 prosent, ikke langt unna vårt anslag på 2 prosent, eller Norges Banks andlag om en vekst på 4 prosent (fra torsdagens pengepolitiske rapport).

Boye legger til at oljeselskapenes investeringsanslag for 2015 ikke vil være tilgjengelig før mai neste år.

- Vårt anslag er et fall i oljeinvesteringenene på 10 prosent i 2015, mens Norges Bank har anslått en vekst på 1 prosent, påpeker Boye.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av november.

Publisert: