Equinor med nytt oljefunn på Troll og Fram

Oljeselskapet melder at det er omtrent 21–33 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Geir Sørtveit i Equinor
Publisert:

Equinor og Wellesley har funnet olje nær Troll- og Framområdet, melder førstnevnte fredag morgen.

Foreløpig beregning viser ifølge meldingen at det er omtrent 21–33 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Det er gledelig at suksessen vi har hatt på Troll- og Framområdet fortsetter. Vi regner dette funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til Troll B- eller Troll C-plattformen. Slike funn nært eksisterende infrastruktur er kjennetegnet av høy lønnsomhet, kort tilbakebetalingstid og lave CO₂-utslipp, sier Geir Sørtveit, område direktør for Utforskning og produksjon Vest, i pressemeldingen.

Oljefeltene ligger i Nordsjøen, og ifølge Norsk Petroleum er Equinor operatør på begge feltene.

Boringen er det femte funnet i Toppand-prospektet, hvor Equinor og Wellesley eier halvparten hver. Ifølge meldingen er det nå påvist ressurser på opptil 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Brønnene som ble boret er omtrent 8 kilometer vest for Fram-feltet, og 140 kilometer nordvest for Bergen, opplyser Equinor.

Selskapet påpeker at selv etter fem tiår med leteboring, er det fremdeles mye å lære om undergrunnen på norsk sokkel.

De peker på at de siste par årene har de hatt flere funn i Troll- og Fram-områdene, som har vist at «selv modne områder kan revitaliseres ved hjelp av ny kunnskap og moderne leteteknologi».

Troll har vært i produksjon fra 1995, og Fram siden 2003, ifølge Norsk Petroleum.

I 2019 meldte Equinor at de hadde et av «årets største oljefunn» ved Fram-feltet. I 2021 hadde de «årets første funn» da de fant olje og gass ved Troll i februar.

Publisert:

Her kan du lese mer om