Mindre tapping av vannmagasinene i forrige uke

Vannmagasinene ble tappet mindre ned i forrige uke enn uken før, ifølge ferske tall fra NVE. Mens kraftproduksjonen avtok litt, steg strømforbruket fra uken før.

Magasinet i Nedre Gruvlebotnvatn i fjellet mellom Høyanger og Balestrand har krympet kraftig inn. Statkraft jobber med sikring av dammen, som er uten veiforbindelse.
Publisert:

Det er uvanlig lite vann i magasinene til å være på denne tiden av året, særlig i deler av Sør-Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om at norske vannmagasiner i snitt var 62,9 prosent fulle i uke 38, som er en svak nedgang fra 63,3 prosent uken før.

Medianen for fyllingsgraden på denne tiden av årene de siste 20 årene er på 82,9 prosent, opplyser NVE. På samme tid i fjor var magasinene 93,2 prosent fulle. Dette var nær de historiske toppnivåene for magasinfyllingen på denne tiden av året.

Magasinene i Sørvest-Norge hadde den laveste fyllingen med 52,3 prosent i forrige uke. Det er en nedgang fra 53,2 prosent uken før.

Produksjonen falt, forbruket steg

Den norske vannkraften er avhengig av at det regner om høsten og snør om vinteren for å sikre at magasinene fylles opp. Dersom nedtappingen blir for omfattende, kan det skape utfordringer for driften av kraftsystemet, spesielt hvis det skjer feil ved kraftlinjer som forverrer situasjonen.

Fyllingsgraden tilsier at magasinene fortsatt har en produksjonskapasitet på nær 55 terawattimer (TWh), ifølge NVEs statistikk. I forrige uke ble det produsert 2,6 TWh strøm i Norge, som er noe mindre enn uken før. Strømforbruket steg til 2,3 TWh fra 2,2 TWh uken før, ifølge tall fra Statnett.

Norges eksport av strøm har falt de siste ukene. Nettoeksporten gikk fra 0,45 TWh i uke 37 til 0,32 TWh i forrige uke (uke 38).

Strømprisen i Sør-Norge har vært uvanlig høy i sommer og høst. Prisen var oppe i 1,23 kroner kilowattimen tidligere i september, men har siden avtatt noe. Onsdag ligger prisen på 1,05 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter.

Stram kraftsituasjon noen steder

Statnett, som har ansvaret for driften av kraftnettet, endret mandag betegnelsen på kraftsituasjonen fra normal til stram (fra grønt til gult) i to prisområder i Sør-Norge.

«Statnett melder nå stram situasjon i NO2 og NO5, med gult nivå», skrev nettoperatøren i en melding.

Endringen fra grønt til gult er et signal om at situasjonen i kraftsystemet er noe mer utfordrende enn normalt. Men Statnett setter ikke i verk noen tiltak før situasjonen eventuelt beveger seg til anstrengt, som er neste steg på skalaen.

Dette er skalaen for kraftsituasjonen:

  • Grønt: Normal kraftsituasjon
  • Gult: Stramt
  • Oransje: Anstrengt
  • Rødt: Svært anstrengt
  • Sort: Rasjonering av strøm

Veldig høy pris i nabolandene

Normalt ville det ha blitt importert strøm i en periode med så høye priser som det Norge har nå. Men prisene i nabolandene har vært enda høyere, og da flyter strømmen heller dit.

– Hvis man har lite tilsig, vil prisene normalt stige, og man får import, sa kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til E24 tidligere denne uken.

– Men på grunn av den ekstraordinære situasjonen er det fortsatt strammere situasjon i landene rundt oss. Det betyr at man fortsatt vil kunne oppleve at det eksporteres selv om prisene er høye, la han til.

Publisert: