Åpner for kjernekraft over hele Sverige

Sverige åpner for nye kjernekraftverk over hele landet og fjerner makstallet på 10 reaktorer. – Elektrifisering krever vesentlig mye per elproduksjon, sier statsminister Ulf Kristersson.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson og miljø- og klimaminister Romina Pourmokhtari la onsdag frem nye grep for å gi mulighet for å bygge ut mer kjernekraft.
Publisert: Publisert:

På en pressekonferanse onsdag la statsminister Ulf Kristersson og miljø- og klimaminister Romina Pourmokhtari frem nye grep som skal legge til rette for mer kjernekraft i landet.

– Forbudet om å bygge nye kjernekraft på andre steder enn der de allerede finnes, tas bort, sier Pourmokhtari.

– Utover dette foreslår vi at bestemmelsen som begrenser antallet i reaktorer til 10 stykker, også tas bort, sier hun.

Grepene vil ifølge Sveriges regjering gi muligheter for å bygge nye kjernekraftverk i hele landet. Pourmokhtari peker på at det er nødvendig å bygge ut kraft på de stedene hvor den trengs mest. Hun vil ikke peke ut noen steder, og sier at det blir opp til aktørene i kraftmarkedet å søke.

Grepene gjør også at andre aktører enn de som driver kjernekraft i dag kan bygge ut kjernekraft, og det kan også gi rom for nye typer reaktorer på sikt, påpeker klimaministeren.

Hun peker blant annet på små, modulære reaktorer (SMR), som er under utvikling. Svenske Vattenfall er blant aktørene som gjør studier av denne type anlegg.

Trenger mer kraft

Statsminister Ulf Kristersson påpeker at Sverige har ambisiøse klimaplaner.

– Klimaomstillingen bygger på elektrifisering, og elektrifisering krever vesentlig mye mer elproduksjon enn vi har i dag i Sverige, sier Kristersson.

Han snakker om en fordobling av kraftforbruket frem til 2045 for å klare klimaomstillingen.

– Og dette er jo ingen liten sak, sier han.

I regjeringserklæringen til Sveriges ferske regjering sa de at forutsetningene for å beholde, utvikle og bygge ut kjernekraft er radikalt forbedret. Årsaken er blant annet det enorme kraftbehovet Sverige venter fremover i forbindelse med klimaomstillingen.

Les også

Trond Mohn vil starte kjernekraftverk i Norge

Venter lavere svensk krafteksport

Sverige står i samme situasjon som Norge, som ventes å bruke svært mye kraft på klimatiltak og ny industri de neste tiårene.

Det svenske kraftoverskuddet ventes å svinne hen de neste årene, anslo Svenska kraftnät nylig i en kortsiktig markedsanalyse for perioden frem til 2027. Sveriges strømeksport ventes å falle til seks terawattimer (TWh), en drøy femtedel av dagens nivå.

Kraftforbruket i Sverige å øke fra 144 TWh årlig til 188 TWh frem mot 2027, ifølge Svenska kraftnäts analyse. Det skyldes økt bruk av strøm til transport og store industriprosjekter i Nord-Sverige.

Publisert:

Her kan du lese mer om