Rekordtall fra Statkraft – foreslår 17,2 mrd. i utbytte

Statkraft leverer et rekordsterkt resultat for 2022, et år med svært høye strømpriser. Utbyttet er foreslått til 17,2 milliarder kroner.

Statkraft leverer rekordsterke tall torsdag. Dette er Oddatjørn dam i Rogaland.
Publisert:

Den statseide kraftkjempen driver med både vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft, og er aktivt både i Norge og en rekke andre land.

Selskapet foreslår et rekordstort utbytte på 17,2 milliarder kroner for 2022. Fjorårets Statkraft-utbytte var på 10,2 milliarder kroner.

Slik ble resultatet for 2022:

  • Netto driftsinntekter steg kraftig til rekordhøye 73,9 milliarder kroner, fra 41,3 milliarder året før
  • Driftsresultatet (underliggende ebit) steg til ny rekord på 54,4 milliarder kroner i 2022, fra 26,8 milliarder året før
  • Statkraft leverer et resultat etter skatt for 2022 på 25,6 milliarder kroner, mens resultatet var på 16,1 milliarder kroner året før
  • Selskapet betalte 30,2 milliarder kroner i skatt i fjor, og av dette gikk 27,3 milliarder kroner til Norge

– Høye energipriser og solid verdiskaping fra Statkrafts markedsoperasjoner bidro til et svært godt 2022-resultat, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en melding.

Selskapet offentliggjør sin årsrapport for 2022 samtidig med resultatrapporten. Der kommer det frem at Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen fikk 7,08 millioner kroner i samlet godtgjørelse i 2022.

Torsdag legger konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft frem tidenes sterkeste tall, etter et 2022 preget av svært høye priser. Selskapet sier at det vil tilføre staten totalt nesten 43 milliarder kroner i form av skatter, avgifter og utbytte for 2022.
Les også

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen fikk utbetalt 7,08 millioner kroner i fjor

– Ekstremt bra

De sterke tallene kommer etter et år med en ekstrem situasjon i energimarkedene, påpeker Rynning-Tønnesen.

– Vi har gjort det ekstremt bra både i fjerde kvartal og året under ett, sier Statkraft-sjefen på et pressemøte på selskapets hovedkontor torsdag.

– Prisnivået har vært veldig høyt hovedsakelig som følge av konflikten i Ukraina og strupingen av gass fra Russland, sier Rynning-Tønnesen.

På spørsmål fra E24 om at rekordtallene delvis skyldes høye priser til vanlige strømkunder, svarer Rynning-Tønnesen:

– Det er en bekymring. Prisene er høye, og de er for høye til å være bærekraftige. Dette blir jo betalt av noen.

På den andre siden betaler også Statkraft inn mye skatt og utbytte til staten, og får inn penger som kan gå til nye kraftprosjekter, påpeker han.

– Statkraft er eid av hele Norge. Det er jo en verdi som går til hele fellesskapet, sier Rynning-Tønnesen.

– Vårt mål er en sameksistens

Statkraft er også medeier i de omstridte vindanleggene på Fosen. På spørsmål fra E24 om demonstrasjonene i Oslo svarte Rynning-Tønnesen at han håper at anleggene kan drives videre med avbøtende tiltak.

– Vårt mål er å få en sameksistens på plass her, sier Statkraft-sjefen.

Han påpeker at utfallet av saken kan få store konsekvenser for fremtidige prosjekter, og at det er viktig å komme frem til en løsning som står seg.

– Det kan skape veldig store presedensvirkninger her. Det er veldig viktig å få noen avklaringer på plass av hva slags regler som skal gjelde her, sier Rynning-Tønnesen.

Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat utenfor inngangen til Klima- og miljødepartementet. Kravet er å rive to omstridte vindkraftverk på Fosen, etter at Høyesterett sa at konsesjonen er ugyldig.

– Riktig å bygge ut

Statkraft ville opprinnelig ikke bygge ut kraftverkene på Fosen fordi de ble ansett som ulønnsomme. Men det var kraftmangel i Midt-Norge, og selskapet ble satt under sterkt press for å bygge likevel. Til slutt fant Statkraft en løsning.

– Vi fikk redesignet hele prosjektet på nye premisser, og greide å lage et prosjekt som var lønnsomt og fikk konsesjon. Kraften trengtes i Midt-Norge, så jeg mener det var riktig å bygge ut, sier Rynning-Tønnesen.

På spørsmål om hvorfor reindriftens innspill ble lyttet mer til underveis, viser Statkraft-sjefen til Olje- og energidepartementet. Men det ble gjort justeringer av prosjektet av hensyn til reindriften, påpeker han.

– Dette ble reprosjektert for å ta hensyn til beiteretter. Så det ble tatt hensyn til, men etter Høyesteretts mening da ikke nok, sier Statkraft-sjefen.

Over 40 milliarder til staten

Statkraft leverte totalt 60,2 terawattimer (TWh) kraft i 2022. Dette var en nedgang på 13,9 prosent fra året før.

Strømprisene var uvanlig høye i fjor. Den såkalte systemprisen i Norden steg i fjor til 193 euro pr. megawattime i snitt, som tilsvarer 2,14 kroner kilowattimen med dagens kurser. Det er 118 euro pr. megawattime mer enn året før.

Statkraft har tilført om lag 42,9 milliarder kroner til den norske staten totalt for fjoråret, fra 23,5 milliarder året før.

  • Utbytte på 17,2 milliarder
  • Skatt på 27,3 milliarder
  • Høyprisbidrag (på strøm over 70 øre kilowattimen) på 1,7 milliarder

I fjor innførte regjeringen flere endringer i skattesystemet. Ifølge Statkraft økte selskapets grunnrenteskatt med 2,8 milliarder kroner, mens høyprisbidraget kostet selskapet 1,7 milliarder kroner i fjor.

Statkraft skriver også ned verdien av sine norske vindkraftverk med 700 millioner kroner. Dette er knyttet til den ventede innføringen av en grunnrenteskatt på vindkraft som skal gjelde fra nyttår.

Med skatter, avgifter og utbytte vil Statkraft ha tilført staten om lag 43 milliarder kroner for fjoråret, langt mer enn i tidligere år.
Les på E24+

Slipp Statkraft fri

Kraftig økt omsetning

Statkrafts omsetning i 2022 ble på 157,6 milliarder kroner, fra 84,7 milliarder kroner i 2021.

Selskapet oppga denne uken at verdien av Statkraft er anslått til 314 milliarder kroner, om lag en dobling bare siden 2018. Dermed kunne selskapet trolig ha vært et av de mest verdifulle på Børsen hvis det var notert.

Statkraft har store utbyggingsplaner fremover, blant annet innen vann- og vindkraft i Norge. Målet er å øke produksjonen med 50 prosent til 100 terawattimer innen 2030.

Les også

– Statkraft ville vært et perfekt selskap å ta på børs

Les også

Statkraft med store vann- og vindkraftplaner: – Det blir mange milliarder investert

Publisert:

Her kan du lese mer om