Inngår store strømavtaler med Statkraft: – Helt avgjørende

Industriaktøren Inovyns kraftavtaler utløper i mai, men nå sikrer de langsiktige leveranser fra Statkraft. – Gir forutsigbarhet og muliggjør nye investeringer, sier styreleder Nils Eirik Stamland i Inovyn Norge.

Prosjektdirektør Nils Eirik Stamland i Ineos Inovyn.
Publisert: Publisert:

Statkraft og Inovyn har inngått langsiktige avtaler om leveranse av store mengder strøm til Inovyns anlegg på Rafnes i Bamble og Herøya i Porsgrunn.

– Disse kontraktene er helt avgjørende, sier styreleder Nils Eirik Stamland i Inovyn Norge AS til E24.

– Med disse avtalene avklarer vi kostnadene for kraft, som er en av de viktigste innsatsfaktorene våre. Dette gir forutsigbarhet og muliggjør nye investeringer vi har planlagt knyttet til hydrogen og elektrifisering, legger han til.

Inovyn eies av det britiske petrokjemiselskapet Ineos. Inovyn produserer klor og vinylklorid på Rafnes og plast (polyvinylklorid, PVC) i Porsgrunn. De to anleggene har til sammen rundt 320 ansatte.

Nå har industriselskapet sikret seg to ulike avtaler på totalt 130 megawatt kapasitet fra Statkraft, og en kraftmengde på litt over 1,1 terawattime (TWh) per år. Norges totale strømforbruk er til sammenligning på om lag 140 TWh årlig. Partene oppgir ikke hvor mange år avtalene skal gjelde.

– Dette er ekstremt viktig for den videre driften av disse anleggene, sier Stamland.

Kunne ha blitt nedstengninger

Strømprisene har vært svært høye de siste årene. Inovyns tidligere fastprisavtale utløper i mai i år, og det kunne blitt vanskelig uten en ny avtale.

– Hvis vi ikke hadde fått på plass en kontrakt før mai måtte vi kjørt anleggene på spotpris, sier Stamland.

– Vi står for om lag én prosent av Norges årlige strømforbruk, og med de volatile prisene vi har sett så hadde det vært risiko for at anlegget måtte stenges ned i perioder. Det er krevende tider med høye energipriser, resesjon i markedene og høye råstoffpriser, som utfordrer lønnsomheten, legger han til.

– I høst var du bekymret for prisnivået på en ny avtale. Dere oppgir ikke priser, men er det like gode vilkår i dagens marked som før?

– Prisen i disse kontraktene er fremforhandlet på kommersielle vilkår. Det prisnivået vi er enige om reflekterer partenes syn på hvor prisen ligger. Du trenger ikke være rakettforsker for å forstå at prisene i et fremtidig marked er annerledes enn det vi har sett historisk. Men vi mener at de avtalene vi har fremforhandlet sikrer konkurransedyktighet for disse anleggene, sier Stamland.

Les også

Kraftkampen som truer klimamålet

Leverer 10 TWh i år

Tungindustrien i Norge inngår med jevne mellomrom langsiktige kraftavtaler med strømprodusentene.

Statkraft leverer om lag 10 terawattimer (TWh) strøm på langsiktige kontrakter i 2023. Selskapet inngikk åtte nye kontrakter i løpet av fjoråret, med samlede leveranser på 25 TWh fordelt over mange år.

– Avtalen understreker Statkrafts viktige rolle som storleverandør til norsk industri og viser at det er mulig å sikre langsiktige kraftkontrakter også i dagens marked, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for marked i Statkraft.

De siste årene har Statkraft inngått langsiktige avtaler om å selge strøm til blant andre sinkprodusenten Boliden i Odda, smelteverket i Finnfjord og papirprodusenten Norske Skog Skogn. Kontrakten med Boliden omfatter mer enn én prosent av Norges strømforbruk, og var med på å muliggjøre investeringer på åtte milliarder kroner.

Boliden inngikk langsiktig kraftavtale med Statkraft i 2021, knyttet til sinkverket på Odda.
Les også

Gigantkontrakt ble avgjørende for milliardsatsing

Fordelt på to avtaler

Den første avtalen som Ineos Inovyn har sikret seg er på 0,88 TWh fra i år og skal sikre videre drift av dagens aktivitet. Den andre avtalen er på 0,26 TWh årlig fra 2026. Den skal etter planen sikre strøm til planlagte investeringer i elektrifisering av anlegget og hydrogenproduksjon som skal sikre klimakutt.

– Hva slags investeringer muliggjør disse avtalene?

– De avklarer i første omgang et viktig premiss for konkrete investeringer i et hydrogenanlegg på 20 megawatt, hvor hydrogenet skal brukes i vår egen prosess for å redusere CO₂-utslippene, sier Stamland.

– Den andre investeringen er i teknologi som først ute med, der vi skal elektrifisere produksjonen av vinylklorid-monomerer, som brukes til å lage PVC, i en reaktor hvor vi i dag bruker fossil brenngass, legger han til.

– Hvor bekymret har dere vært over kraftsituasjonen?

– Vi har hatt disse langsiktige avtalene våre, som har gitt en slags beskyttelse. Men vi er ekstremt urolige for kraftsituasjonen fremover, sier Stamland.

– Og vi hadde selvfølgelig håpet at utsiktene for kraftmarkedet i Norge hadde vært slik at vi kunne fått til enda bedre betingelser enn det vi har hatt mulighet til nå, legger han til.

Dette er Inovyn Ineos’ anlegg på Herøya i Porsgrunn.
Les også

Opplever økte krav om å dokumentere grønn strøm: – Hele ordningen bør skrotes

Andre langsiktige kraftavtaler

Noen av Statkrafts langsiktige kraftavtaler:

  • I 2021 inngikk Statkraft avtale med industriselskapet Boliden i Odda om å levere 1,6 TWh årlig i 15 år
  • I 2022 inngikk Statkraft en prinsippavtale med batteriprodusenten Freyr om å levere inntil 0,2 TWh årlig fra 2024–2031
  • I 2022 inngikk Statkraft avtale med Vistin Pharma om å levere en ukjent mengde strøm frem til 2031
  • I 2022 forlenget Statkraft en avtale med smelteverket i Finnfjord, om leveranser av 0,65 TWh årlig fra 2031 til 2044
  • I 2022 inngikk Statkraft avtale med GE Healthcare om å levere om lag 0,1 TWh årlig til 2029 til et anlegg på Lindesnes
  • I 2022 utvidet Statkraft en kontrakt med Norske Skog Skogn som utløp 2026, og sikret nær hele forbruket ut 2028 og deler av forbruket ut 2030 (totalt 2,9 TWh)
Les også

Hydros norske verk dekket av langsiktige strømavtaler: – Frem til 2030 ligger vi godt an

Publisert:

Her kan du lese mer om