Behov for mindre olje

Etterspørselen nedjusteres med 220.000 fat hver dag.

Etterspørselen nedjusteres med gjennomsnittlig 220.000 fat hver dag. Det internasjonale energibyrået skur ned sine forventninger til hvor mye olje verden vil trenge i 2010. Tallene senkes med 220.000 fat per dag, i følge TDN Finans og DN.no. Anslagene senkes med 110.000 fat andre kvartal, 310.000 fat i tredje kvartal og 110.000 fat i fjerde. Årsaken til at behovet ventelige blir mindre er historiske tall for landene utenfor OECD-området. Byrået oppjusterer samtidig sine anslag for oljetilbudet utenfor Opec i 2010 med 200.000 fat per dag.

Les hele saken med abonnement