Ser norske muligheter innen havvind: – Kan levere for 50 milliarder

Norwegian Energy Partners ser store muligheter i havvind, og tror norske leverandører kan mangedoble sine leveranser til 50 milliarder kroner innen 2030.

STORT MARKED: En rekke norske aktører er aktive i det voksende markedet for havvindkraft, og det er potensial for å øke aktiviteten betydelig, tror Norwegian Energy Partners. Her er norske Fred. Olsen Windcarriers fartøy Brave Tern i sving på det tyske Wikinger-prosjektet.
Publisert: Publisert:

Et enormt marked åpner seg innen havvind for dem som er villig til å satse.

Det mener Norwegian Energy Partners, som jobber for å markedsføre norske energiløsninger internasjonalt – både innen olje og gass og vindkraft.

Flere politiske partier og forskere fra NTNU og Sintef samt Universitetet i Bergen har tatt til orde for en norsk havvindsatsing. Det vil kunne gi ytterligere drahjelp for en norsk leverandørindustri som allerede omsetter for milliarder i utlandet.

– Vi har selv regnet ut at vi tror at den norske havvindbransjen kan levere for kanskje 50 milliarder kroner om ti år, fra en omsetning på syv til åtte milliarder kroner i 2017, sier direktør for sol og vind Jon Dugstad i Norwegian Energy Partners.

Han snakker med E24 på telefon fra Taiwan, hvor han hjelper med å markedsføre norske havvind-aktører som Miros som driver med bølgemålinger, malingprodusenten Jotun, shippingselskapet Solstad Offshore, StormGeo som leverer værtjenester, Firenor som driver med brannsikring, Imenco som driver med rustbeskyttelse, UpTime International som leverer gangbroer og Seaproof Solutions som driver med beskyttelse av strømkabler.

– Ifølge våre beregninger kan vi ha en markedsandel på ti prosent av den globale havvindindustrien. I alle fall utenom turbiner, sier Dugstad.

Selve turbinene utgjør rundt 30 prosent av kostnaden på kraften som produseres fra havvind, ifølge Norwegian Energy Partners.

Norwegian Energy Partners signerte denne uken en intensjonsavtale (MoU) med bransjeorganisasjonen Taiwan Wind Industry Association (TWIA), som skal styrke mulighetene for samarbeid mellom norske og taiwanske aktører innen havvind.

Taiwan har gitt lisenser for utvikling av 5.500 megawatt havvind de neste årene, noe som ifølge Norwep gjør Taiwan til et av verdens største markeder for utvikling av havvind. Taiwanske aktører ser blant annet etter løsninger fra utviklere, turbinleverandører og selskaper som driver installasjon og vedlikehold, og Norwep tror norske maritime aktører og offshoreaktører kan spille en nøkkelrolle.

– Mye lokalt innhold

Rederiforbundet, Norsk Industri og bransjeorganisasjonen Norwea ba allerede i 2017 regjeringen om å sette en ambisjon om at norske selskaper skal ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet.

Les mer: Industrien ønsker storsatsing på havvind

Dugstad sier at Norge har god erfaring med blant annet marine operasjoner, måling av vær og bølger og drift av anlegg til havs, og dette kan gi næringsmuligheter for norske selskaper.

Norwegian Energy Partners reiser videre til USA for å markedsføre norske løsninger i den raskt voksende havvindnæringen som er under etablering der.

Blant dem som bygger ut havvind i USA er norske Equinor, som skal bruke 25 milliarder kroner på Empire-prosjektet.

– Den største utfordringen er at det er mye lokalt innhold i de landene som setter opp havvindparker. Disse landene ønsker å bygge opp sin egen industri, og det krever samarbeid. Men det har vi erfaring med fra oljeindustrien her hjemme, sier Dugstad.

– Så er det en generell utfordring i Norge at vi har stor aktivitet på olje- og gassiden som gjør at det er lite ressurser tilgjengelig til næringer som havvind, sier Dugstad.

Les også

Slik blir Statoils New York-«imperium»

Mange aktører ønsker havvind

Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne tok i forrige uke til orde for et enormt havvindløft i Norge, med et hårete mål om å installere 25-30 gigawatt havvind innen 2030.

Det er nok til å produsere 100 terawattimer strøm i året. Fjorårets norske strømproduksjon var til sammenligning på 145,7 TWh.

Partiet Rødt har lagt frem et representantforslag om en «ny industriell revolusjon», med forslag om å satse på næringer som havvind og hydrogen.

«For å sikre langsiktig sysselsetting i industrien og redusere utslippene må norsk olje- og gassindustri trappes kontrollert ned samtidig som man styrker eksisterende og bygger opp ny industri», skriver Rødt i forslaget.

Også Arbeiderpartiet etterlyste i mars tiltak fra regjeringen for et nytt industrieventyr innen havvind, i en debatt i Stortinget.

Les også

MDG-grep kan gi 70 prosent mer kraft innen 2030: Ønsker enormt havvind-løft

Håper på industrieventyr

El- og IT-forbundets landsmøte vedtok i mars en uttalelse om at Norge bør satse på havvind som del av den pågående elektrifiseringen av samfunnet, for å skape arbeidsplasser og videreutvikle norsk kompetanse.

Forbundets leder Jan Olav Andersen mener at Norge særlig bør satse på flytende havvind, for å posisjonere seg for vekst globalt etter hvert som denne teknologien modnes.

– Hvis du vil satse på noe som gir en boost også til leverandørindustrien i Norge, så bør du satse på flytende havvind. Store flytere til havs kan gi oss industriell utvikling, sier Andersen til E24.

I tillegg har forskere ved Sintef og NTNU har påpekt muligheten for å erobre havet med flytende havvind, i en kronikk i Adresseavisen.

Forskere ved Universitetet i Bergen har lansert en visjon om at Norge kan bygge ut nok havvind til å erstatte hele energimengden i norsk gasseksport til Europa, i en kronikk i Aftenposten.

Publisert: