Raser mot Liens miljøtiltak

Mens organisasjoner som Zero jubler og applauderer statsråd Tord Lien (FrP) for hans skattelette til vindkraftsprosjekter, er det ikke alle miljøvernere som lar seg begeistre for energiministerens siste grep.

FÅR SKRYT OG KJEFT: Miljøvernere med ulikt utgangspunkt har forskjellig synspunkt på energiminister Tord Liens nye skatteregler.
Publisert: Publisert:

Som E24 meldte i går, har Lien og regjeringen lekket at de i statsbudsjettet vil senke avskrivningsreglene for fornybar energi i Norge.

Det vil bety at skattenivået for for eksempel vindmøller vil bli like lavt i Norge, som i Sverige.

Dette er skal ifølge Lien stimulere til bygging av mer fornybar energi i Norge, et felt hvor svenskene har ledet an de siste årene.

Foreningen La Naturen Leve jubler imidlertid ikke. De tror ikke nordmenn skjønner hvilke store ødeleggelser det er snakk om.

Leder i La Naturen Leve, Vidar Lindefjeld.

- Dette er symbolpolitikk, sier leder i La Naturen Leve, Vidar Lindefjeld, til E24.

- Symboltungt

- Det er å satse på store erigerte symboler på handlekraft, mens det i realiteten ikke har noen klimaeffekt. Det klandrer jeg først og fremst politikerne for. De satser på symboltunge turbiner, uten å sjekke realiteten når det gjelder klimaeffekt og behovet for vindkraft i Norge.

I over ett år har NHH-veteranen ledet den nystartede organisasjonen, som teller 1200 medlemmer.

Han mener foreningen verken er miljøfreaker eller imot vindkraft, men reagerer kraftig på at Norge, som er 98 prosent selvforsynt med strøm fra vannkraft, går inn for å endre avskrivningsreglene for vindkraftprosjekter.

- Norsk landbasert vindkraft er helt unødvendig både i et energipolitisk og et klimapolitisk perspektiv. Det er er vårt grunnleggende synspunkt, da synes vi det er meningsløst å rasere norsk natur til ingen nytte. Nesten 67 prosent av vårt totale energiforbruk er fornybart på grunn av strømmen,sier han til E24.

- Vi ønsker en rasjonell begrunnelse for rasere norsk natur, sier Lindefjeld.

Han hadde i det lengste håpet at Kristelig Folkeparti og Venstre skulle sette foten ned for skattelettene, men ser tiden alt er rent ut nå som rent ut nå som statsbudsjettet går i trykken.

Klimaeffekt i Sverige

Per dags dato er avskrivningsreglene laget slik at det er mer lønnsomt med investeringer i grønn energi i Sverige.

Skattesatsen i Norge er på 27 prosent mot en svensk skatt på de samme investeringene på 22 prosent.

(Saken fortsetter under bildet.)

«SKREKKEKSEMPLET» Leder i La Naturen Leve, Vidar Lindefjeld, er sterkt kritisk til at regjeringen legger til rette for investorer som vil bygge vindmølleparker i Norge. Her fra Smøla i Møre og Romsdal. De 20 vindmøllene vil produserer 120 GWhpr. år, som tilsvarer behovet til ca. 6.000 husstander.

Regjeringen vil endre både skatt- og avskrivningsregler (jour.anm: hvor lang tid man kan bruke på å «betale ned» investeringen) slik at satsene blir tilnærmet lik.

Lindefjeld mener Norge og Sverige ikke er sammenlignbart i et klimaregnstykke, og peker på at Sverige i alt har ti atomreaktorer i drift. Disse står for rundt 40 prosent av kraftproduksjonen i landet.

- Der har det jo en hensikt. Man kaller det en klimalandskamp med Sverige. Hvorfor er det så viktig å rasere norsk turbin for å bygge ut samme antall turbiner som erstatter fossil energi og atomkraft i Sverige, sier Lindefjell.

- Det samme gjelder i Tyskland, der strømkildene stort sett er kullbasert. Da får alternative energikilder betydning. For min del, som styreleder, kunne jeg vært villig til å akseptere ødeleggelser hvis det hadde en klimaeffekt, sier han.

- Blir ikke som i Danmark

Lindefjeld tror ikke nordmenn forstår hva slags inngrep i naturen det kreves for å bygge vindturbinene, og tror mange har blitt villedet av utenlandsturer.

- Folk aner ikke hvordan dette ser ut. Det er litt trist at mange har sett turbinene i Danmark, Holland og Tyskland, som er av en helt annen dimensjon enn det vi får i Norge.

- Det beste hadde vært å oppleve en vindindustrianlegg. Da hadde man sett med egne øyne hva det dreide seg om. Det dreier seg om turbiner på opptil 200 meters høyde, med veianlegg som fra bygda og inn i uberørte skogheier og fjell. Mellom hver eneste turbin er det 10 meter svære anleggsveier med tilhørende skjæringer og grunnen må sprenges ned, sier Lindefjeld.

Publisert: